• Knut Sørensen Rødven f.02.04.1857 d.1931 bosatt på gnr 175 bnr 1 i Rødven...http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036776002181
    Photo: Romsdalsmuseet

Knut Sørensen Rødven f.02.04.1857 d.1931 bosatt på gnr 175 bnr 1 i Rødven...http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036776002181

1 comment

  • Knut Sørensen Rødven er min oldefar på morsiden. Han hadde, som det står, gården 175/1 i Rauma kommune. Denne gården er i bygda Rødven, og danner grunnlaget for navnet på bygda. At Rødven er i Eidsbygda er direkte feil. Rødven og Eidsbygda er to adskilte bygder i Rauma kommune. Selv om postverket i sin rasjonaliseringsiver har slått sammen postkontorene, forandrer ikke det noe på dette.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to