• M.25.SØ "Ingeborg" og "Veslegut", Bergen ligger til kai..b/b Veslegut er et skip bygget i 1911, levert i januar 1912. I snart 100 år har hun seilt i farvann mellom Antarktis og Svalbard med mange forskjellige navn og i forskjellig fart. I dag er hun gitt verneverdig status av riksantikvaren og har heimehavn ved Eide i Gullesfjord i Kvæfjord kommune, slik hun hadde på 1970-tallet...b/b Veslegut er kjøpt tilbake til Gullesfjord og Kvæfjord med det mål å verne henne for framtida. Hun skal vernes gjennom bruk og aktivitet. Det første arbeidet er å å få startet restaurering og opprustning slik at hun i framtida kan brukes i næring og kulturformidling..www.veslegut.no
    Photo: Sæbjørn Sæbjørnsen f.1879 d.1952 / Romsdalsmuseet

M.25.SØ "Ingeborg" og "Veslegut", Bergen ligger til kai..b/b Veslegut er et skip bygget i 1911, levert i januar 1912. I snart 100 år har hun seilt i farvann mellom Antarktis og Sva...

1 comment

  • Se: www.veslegut.no

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to