Oslo Sporveier. Trikk tilhenger type SS nr. 497 og motorvogn nr. 87 (begge fra 1913) i bruk til vognføreropplæring, her ved trikkesløyfa på Disen.

1 comment

  • Bildet er tatt i forbindelse med skolevognkjøringen forsommeren 1980.

Order this image

Share to