Fotografering fra prøvetur med en ny Leyland Panther buss i 1966. Fra venstre: Advokat Brynjulf Bull, sivil ingeniør Inge Vogt Nilsen og sivil ingeniør Eilif Dahl. fotografert den ...

1 comment

  • Er man sikker på at bildet er fra 1966? Eller at det er Inge Vogt Niilsen i midten? Jeg trodde Inge Vogt Nilsen døde i 1961. Hvis det altså er overingeniør Inge Vogt Nilsen, som ledet Oslo kommunes prosjekteringskontor for forstads- og tunnelbaner (tunnelbanekontoret) fra det ble opprettet og til han døde i 1961 (ble da etterfulgt av overingeniør Nils Christensen). Jeg tror Brynjulf Bull under åpningen av T-banen i 1966 sa eller skrev noe om avdøde Vogt Nilsens innsats som leder av kontoret som planla tunnelbanen. Sikker på dette er jeg ikke Men jeg tror det. Jeg har også sett Inge Vogt Nilsens gravsten på Vestre Aker kirkegård, med dødsåret 1961. (Vogt Nilsen bodde i en av blokkene langs Kirkeveien like nedenfor kirken. Min far var en av ingeniørene ved prosjekteringskontoret, altså en av Vogt Nilsens underordnede). På den annen side tyder "Ny Leyland Panther buss" på at 1966 er mer sannsynlig årstall for bildet enn 1961. Men da kan det vel ikke være Vogt Nilsen i midten, Med mindre det er en annen med samme navn, men det er vel lite sannsynlig. Trolig finnes det i byarkivet bilder av ansatte ved Tunnelbanekontoret, som man kan sammenligne med. (Jeg vet at det ble tatt et gruppebilde av alle ansatte på taket av kontorbygningen i Mailundveien i 1960, trolig med Vogt Nilsen foran i midten. Bildet ble gjengitt i en bok om tunnelbanen som kom for noen år siden).

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to