Strømavatger, pantograf.Levert av Brown-Boveri & Cie.Leveransefoto fra BBC.

1 comment

  • Strømavtager av pantograf-type. Fabrikert av Brown, Boveri & Cie. Akkurat denne strømavtageren ble levert til Oslo Sporveiers gullfisk-motorvogn nr. 163. Tilsvarende strømavtagere ble også brukt av Bergens Sporvei, men i Oslo var 163 den eneste trikken som hadde akkurat denne typen.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to