Trafikkmiljø ved Stortorvet utenfor Oslo domkirke med trikker / sporvogner ved stoppested. Hest og spaserende. Hasselgården bak i midten, litt av Elephant-Apotheket til venstre. Bilde brukt i kommuneberetningen fra 1887 - 1911.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to