Hasle - A/S Per Kure

1 comment

  • Nedre v. hjørne: Aslaug V. Larsens butikk. Øvre hjørne t.v: Kornsiloen på Sinsen. Foran krysningen Gjøvikbanen/Alnabanen: Fjellhaug Misjonsskole. I bakgrunnen, th for jernbanekrysset: Sinsen folkeskole (bak) og realskole/Gymnas(nærmere). Bak Per Kure: Fellesslakteriet. Bak denne: Hærens våpentekniske korps, bygd av tyskerne som kanonverksted mm. Th for Per Kure: Frydenbergveien fortsetter mot krysset med Lørenveien. I den hvite villaen tv for krysset bodde dir. Lücherad (Fellesslakteriet). I villaen foran denne (Villa Haugen): Overingeniør(?) Davidsen på Per Kure. Th for denne er fabrikken til Møglestue AS under bygging. Foran denne: Arbeiderboliger for Per Kure, og speiderbrakka.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to