• Pirotoppen på Eidsvoll Verk, trolig på 1950-tallet.
    Photo: Akershusbasen

Pirotoppen på Eidsvoll Verk, trolig på 1950-tallet.

Eidsvsoll Verk aktiemeieri. Bygget sto ferdig i 1901.

2 comments

  • Meieriutsalget ved Pirotoppen
  • Eidsvoll Verk aktimeieri etablert 1899 og sto ferdig 1901

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to