• RANDEM SØNDRE GÅRD
    Photo: Akershusbasen

RANDEM SØNDRE GÅRD

Kornmølla til venstre i bildet.

3 comments

  • Min Oldefar Torvald Olsen var gårdsbestyrer på denne gården ifølge 1910 folketellingen, og gården ble eid av Elise Dehli, Enkefru Kapital og jordbrug med oppholdsted ved folketellingen 1910 i .Kristiania

  • Korn mølla til venstre, E6, bru der jernbanen går den dag i dag

  • jernbanen går altså under brua...

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to