• RÅHOLT TETTSTED
    Photo: TVEIT-HANSEN / Akershusbasen

RÅHOLT TETTSTED

2 comments

  • Dette er Råholt skole. Det var 5 klasserom i 1. etasje. Lærerbolig i 2. etasje mot sør, med veranda. Vaktmesterleilighet og tannlegekontor ut mot Trondheimsveien. Mot vest var det skolekjøkken. Overlærerbolig og driftsbygning opp bak en hage for lærerfamilien, og lærer(inne)-bolig sør for hagen. Min far, Andreas Kittang, var lærer her fra 1955-1961, og vi bodde i lærerleiligheten i 2. etasje. Det var Samvirkelag i bygningen til høyre i bilde, et av de første selvbetjente i landet. I funkisbygningen til venstre var det manufaktur. Rett utenfor bildet til venstre lå hovedbygningen til Råholt gård som lå nesten helt ute i Trondheimsveien. Den gamle hovedveien må ha gått gjennom tunet for husene på andre siden var driftsbygninger. Da vi flyttet derfra var den nye tiden på vei inn med nedlegging av industriarbeidsplasser og begynnende pendling til Oslo!

  • Glemte å si at Søndre Samfunn ligger rett til høyre utenfor billedkanten. Det er vemodig å se at det meste på dette bildet nå er borte. Skolen var sentral for alle og et viktig samlingsted også etter skoletid. Søndre Samfunn hadde kino, bibliotek og kultur(og politiske) arrangementer både for barn og voksne. Flere påbygg viser hvilke oppgaver det hadde! Ut fra det jeg leser i Kulturminneplanen, er dette nå en bygning som skal få stå og vitne om historien og utviklingen i bygda (får vi håpe)!

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to