• SØNDRE ØSTBY GÅRD
    Photo: Akershusbasen

SØNDRE ØSTBY GÅRD

1 comment

  • Søndre Østby, den største landbrukseiendommen i Søndre Høland - gjennom 1800-tallet og til ut på 1930-tallet eid av medlemmer av familien Holmsen. Sør (til venstre) for hovedbygningen ligger en ganske stor landskapspark, som avsluttes med et nå nedlagt familiegravsted.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to