• Fartøybilder fra Agder.

Navn: Kiel
Type: Orlogsbrigg
Arkivref: : Fartøybilder 40, se: Billeder: Aust-Agder/Historie/Lyngørslaget, og Billeder: Store 46 D 4 (Gruppe Slaget ved Lyngør 1812)
Tekst: "Slutningen af Slaget i Lyngøer", utsnitt av billede utført av G. F. Greiersen. 	
Vedlagt notat av fylkeskonservator Albert Ugland: "Bildet er fantasifullt, skipenes plassering svarer ikke til de lokale forhold. Bildet viser den fase i kampen, da Najaden med sterk slagside til babord er like foran å synke. Samsøe er under seil, kurs nord. Hvilken av de to andre brigger er KIEL er vanskelig å avgjøre på grunnlag av bildet - det kan være den ene og den annen. Holm's rapport. (N. A. Larsen s. 205) "LOLLAND lå på Najadens styrbords låring med hælen imod grunn, hvilket forhindret os (Najaden) fra å sakke ned forskipet. KIEL lå skjøns ut for Najaden, kunne blot bruke sin babords baugkanon, når den ikke ville legge seg i veien for Najaden. Samsøe lå på N's babord side og kunne ikke bruke en kanon. Lolland lå tett ved N's brennende side, hvilket man hvert øyeblikk måtte vente ville springe i luften." (N. A. Larsen s. 215) "vedblev å besvare ilden med sine to baugkanoner. Kiel's mannskap ble om bord, tatt til fange." Etter ovenst. Ser det ut til at KIEL kan være briggen like under Dictators akterspeil. Det er mest sannsynlig. A. U., 22. mai 1964." 
"Side 696 i O. Eidem og O. Lütkens "Vor Sømagts Historie" gjengis "De 5 Orlogs Brigger Samsøe, Seagul (1), Kiel, Allart og Alsen som under Capt. Kiregers Commando afskar en Engelsk Convoi i Nordsøen den 16 Iulii 1810 og indbrang samme til Christiansand i Norge". Det er opplyst det er etter et "Samtidig Billede" uten at det kan ses opplyst hvor originalbildet måtte befinne seg."

Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090525\Kiel I
    Photo: Aust-Agder museum og arkiv – KUBEN
    (Copyright)

Fartøybilder fra Agder. Navn: Kiel Type: Orlogsbrigg Arkivref: : Fartøybilder 40, se: Billeder: Aust-Agder/Historie/Lyngørslaget, og Billeder: Store 46 D 4 (Gruppe Slaget ved ...

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to