Fem unge jenter på ei kjerre utenfor Sødorp kirke med en ung mann foran og en bak. Sødorp kirke ble flyttet 1910

1 comment

  • Kaltenborn var sorenskriver i midt gudbrandsdal fra ca 1855 til ca 1875-1880 -1886 da sorenskriver Breer overtok embedet og Kaltenborn reiste til Nordland for ett sorenskriverembede der. Nicolai Hansen overtok sorenskriver embedet rundt 1895 (jeg har eksakte årstall fra gudbrandsdølen- husker ikke eksakte årstall, Nicolai Hansen avviklet midt gudbrandsdal sorenskriverembede og flyttet det og familien til Lillehammer. Dersom bildet er tatt 1896 kan det være Nicolai Hansen, kan også være sorenskriver Breer. Dersom det er kaltenborn må bildet være fra før 1870-1888 ca

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to