• transport, bil, postbil, Chevrolet, buss, postemblem, menn, postutveksling
    Photo: Norges Postmuseum
  • transport, bil, postbil, Chevrolet, buss, postemblem, menn, postutveksling
    Photo: Norges Postmuseum

transport, bil, postbil, Chevrolet, buss, postemblem, menn, postutveksling

1 comment

  • Lastebilen til venstre er en Chevrolet 1929-30 med norskbygd førerhus (uvanlig høyt) og varekasse. På den nyere godbilen til høyre sees firmanavnet De Forenede Bilr(uter). Selskapet var opprettet 1921, hadde adresse Bryggen i Kristiansand og betjente ruter til Mandal, Lyngdal, Flekkefjord, Farsund og Lista og disponerte18 personbusser, 5 lastebiler og et fast personale på 27. Iflg. s. 632 f. i E. Hoffstad (red.): Illustrert norsk næringsleksikon bd. 2 Øst- og Syd-Norge, Oslo 1939. Bildet kan være tatt utenfor DFBs kontorbygning, sml. foto i Hoffstad. Jernbaneskinnene kan være et havnespor.

Leave a comment or send an inquiry

Add to a folder

If you want to keep your stuff, you need to create a user or login.

Select the images you want to order

Share to