Digitalt Museum Digitalt Museum

Thor Bjerke

Thor Bjerke

Thor Bjerke

Museum

Norsk Jernbanemuseum, Jernbaneverket

Stilling

Rådgiver

Biografi

Ingen beskrivelse

Vis oversikt Vis detalj

 

Side av 1

Bygninger ved Norsk Jernbanemuseum • 16 objekter

På jernbanemuseet finner du flere eldre stasjonsbygninger og andre bygningstyper fra jernbanen.

Norsk Jernbanemuseums karettog • 9 objekter

Karettoget består av et lokomotiv fra 1861 og vogner fra 1880-tallet.

Skinnebiler • 7 objekter

NSB hadde et fåtall biler som gikk på skinnegang. Det vanlige var å kjøpe inn brukte biler som ble ombygd.

Smalåsen stasjonsbygning • 2 objekter

Ekspedisjonsbygningen fra Smalåsen stasjon ble i 2011 åpnet på Norsk Jernbanemuseum

Damplokomotiver ved NJM • 12 objekter

Damplokomotiver ble brukt som trekkraft ved norske jernbaner fra 1853 til 1970. I dag kan slike lokomotiver oppleves ved museumsjernbanene og ved Norsk Jernbanemuseum.

Motordresiner • 9 objekter

Norsk Jernbanemuseum har en del motortraller av forskjellige typer. Noen av disse vises i utstillingen. Her er alle.

 

Side av 1

© KulturIT

Vennligst vent...