Digitalt Museum Digitalt Museum

Sledekroker


Om objektet

Betegnelse:
Sledekroker (Betegnelse)

Historikk:
Fra Seljord, Telemark.
Aksesjon:
1919
Bruk:
Funnsted: Norge, Seljord
Produksjon:
0800 - 1050 (CA)

Beskrivelse:
Tre sledekroker av jern, som Jan Petersen: Vikingetiden redskaper, fig.49, med flatt endestykke og en nagle. Enden av kroken opprullet til en spiral. Lengde 10,5 cm, 11 cm og 12,5 cm, bredde henholdsvis 2,5 cm, 1,6 cm og 2,5 cm.

Inventarnr.:
TGM-BM.1919-20:013

Institusjon:
Telemark Museum

Vis tilleggsinformasjon

Om museet

Museum:
Telemark Museum

Museets nettsted:
www.telemarkmuseum.no

Telemark Museum arbeider kontinuerlig med digitalisering og revidering av samlingene. Nye objekter vil bli publisert fortløpende. Katalogen er et resultat av ulik registreringspraksis gjennom tidene, og kvaliteten på de enkelte postene vil variere. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger og opplysninger som kan hjelpe oss arbeidet med å forbedre informasjonen i vår database.

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Oldsaker

Oldsaker er den tradisjonelle norske betegnelsen for menneskeskapte gjenstander fra oldtiden. Tilsvarende gjenstander fra middelalderen kan ofte omtales som både oldsaker og middelaldergjenstander. I juridisk terminologi dekkes begge av uttrykket løse kulturminner. Artefakt er et videre begrep som ikke innebærer noen aldersbegrensninger.

Arkeologi

Arkeologi (fra gresk αρχαίος = gammel og λόγος = ord/tale/lære, altså læren om det gamle) er studiet av menneskelig aktivitet, primært gjennom erverv, dokumentasjon og analyse av menneskers materielle kultur slik som artefakter, biofakter og menneskelige levninger. Studier av miljø og landskap er også viktig for å forstå fortiden. Arkeologiens hovedmålsetning er å dokumentere og forklare menneskenes opprinnelse og utvikling, å forstå kulturers historie, å forklare kulturell evolusjon og å studere menneskers adferd i historiske og forhistoriske samfunn.

Morosamme kropper og arme kroker

Morosamme kropper og arme kroker er en teaterforestilling som spilles årlig ved Bull-museet i Rendalen. Stykket har manus og musikk av Tor Karseth, og er basert på Jacob Breda Bulls folkelivsskildringer fra Rendalen på slutten av 1800-tallet.

Portal:Arkeologi/Arkeologi i Norge


Arkeologi i Norge er en artikkelsamling for portal Arkeologi. Pass på at artikler som brukes i lista for utmerkede og anbefalte artikler ikke gjentas i andre lister.

Portal:Arkeologi/Arkeologi internasjonalt


Arkeologi internasjonalt er en artikkelsamling for portal Arkeologi. Pass på at artikler som brukes i lista for utmerkede og anbefalte artikler ikke gjentas i andre lister.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens

© KulturIT

Vennligst vent...