Digitalt Museum Digitalt Museum

Serie med Norsk Folkemuseums fotografier av gjenstander som ikke er i museets eie, 1925.


Om objektet

Motiv:
Serie med Norsk Folkemuseums fotografier av gjenstander som ikke er i museets eie, 1925.

Historikk:
Aksesjon (Innført i billedprotokoll.):
1924 (Billedprotokoll)

Inventarnr.:
NF.01272

Institusjon:
Norsk Folkemuseum

Består av:
NF.01272-377 Fotografi Bervens Løkke, Observatoriegata 2, Oslo 1924. Del av bygning, eksteriør.
NF.01272-379 Fotografi Bervens Løkke, Observatoriegata 2, Oslo 1924. Del av bygning, eksteriør,
NF.01272-380 Fotografi Bervens Løkke, Observatoriegata 2, Oslo 1924. Del av bygning, eksteriør.
NF.01272-382 Fotografi Bervens Løkke, Observatoriegata 2, Oslo 1924. Del av bygning i
NF.01272-384 Fotografi Bervens Løkke, Observatoriegata 2, Oslo 1924. Gårdsrom.
NF.01272-385 Fotografi Bervens Løkke, Observatoriegata 2, Oslo 1924. Hus i gårdsrom.
NF.01272-387 Fotografi Bervens Løkke, Observatoriegata 2, Oslo 1924. Hus i gårdsrom.
NF.01272-338 Fotografi Karl XIIs gate 28, Oslo, 1924. Bakgård med boliger.
NF.01272-336 Fotografi Karl XIIs gate 28, Oslo, 1924. Bakgård med uthus og boliger.
NF.01272-340 Fotografi Karl XIIs gate 28, Oslo, 1924. Hus mellom to vegger i bakgård.
NF.01272-342 Fotografi Karl XIIs gate 28, Oslo, 1924. Kjerre i bakgård.
NF.01272-344 Fotografi Karl XIIs gate 28, Oslo, 1924. Portrom mot bakgård med barnevogn.
NF.01272-001 Fotografi Bækkebukten, P. T. Mallings vei 56, Bygdøy, Oslo. Opprinnelig fiskerstue. Lite trehus.
NF.01272-002 Fotografi Våningshuset på Søndre Solberg, Sørkedalen, Vestre Aker, Oslo.
NF.01272-003 Fotografi Strøm, tidligere forvalterbolig til Bogstad, Vestre Aker, Oslo.
NF.01272-004 Fotografi Husmannsplassen Øigaarden under Voksen, Vestre Aker, Oslo. Ødegården, Zinoberveien, Sørkedalen.
NF.01272-005 Fotografi Modell av Brugata 6, Oslo. 1924.
NF.01272-006 Fotografi Trapp til svalgang i Enerhauggata 4, Oslo. 1924.
NF.01272-007 Fotografi Kjellerdør og trapp i Enerhauggata 4, Oslo. 1924.
NF.01272-008 Fotografi Enerhauggata 4, Oslo. 1924. Murhus fotografert fra gata.
NF.01272-009 Fotografi Enerhauggata 4, Oslo. 1924. Bolighus fotografert fra gata.
NF.01272-010 Fotografi Modell av Enerhauggata 4, Oslo. 1924.
NF.01272-011 Fotografi Gatebilde med biler og hestekjerrer fra Østbanen, Jernbanetorget 1, Oslo. 1924.
NF.01272-012 Fotografi Jernbanepersonale med godstralle fra Østbanen, Jernbanetorget 1, Oslo. 1924.
NF.01272-013 Fotografi Gatebilde fra Østbanen, Jernbanetorget 1, Oslo. 1924.
NF.01272-014 Fotografi Jernbanemann og godstraller på Østbanen, Jernbanetorget 1, Oslo. 1924.
NF.01272-015 Fotografi Kongens gate 18. Oslo. Modell.
NF.01272-016 Fotografi Bebyggelse i Wergelandsveien 2, Oslo.
NF.01272-017 Fotografi Wergelandsveien 21, Oslo. Gårdsrom.
NF.01272-018 Fotografi Wergelandsveien 21, Oslo. Bygård.
NF.01272-019 Fotografi Wergelandsveien 21, Oslo. Bygård.
NF.01272-020 Fotografi Wergelandsveien 21, Oslo. Bygård.
NF.01272-021 Fotografi Wergelandsveien 21, Oslo. Bakgården.
NF.01272-022 Fotografi Bø
NF.01272-023 Fotografi Åseral
NF.01272-024 Fotografi Kvinnherad
NF.01272-025 Fotografi Kvinnherad
NF.01272-026 Fotografi Kvinnherad
NF.01272-027 Fotografi Kvinnherad
NF.01272-028 Fotografi Kvinnherad
NF.01272-029 Fotografi Portretter
NF.01272-030 Fotografi Portretter
NF.01272-031 Fotografi Portretter
NF.01272-032 Fotografi Portretter
NF.01272-033 Fotografi Portretter
NF.01272-034 Fotografi Portretter
NF.01272-035 Fotografi Portretter
NF.01272-036 Fotografi Portretter
NF.01272-037 Fotografi Portretter
NF.01272-038 Fotografi Portretter
NF.01272-039 Fotografi Portretter
NF.01272-040 Fotografi Portretter
NF.01272-041 Fotografi Portretter
NF.01272-042 Fotografi Portretter
NF.01272-043 Fotografi Portretter
NF.01272-044 Fotografi Portretter
NF.01272-045 Fotografi Portretter
NF.01272-046 Fotografi Portretter
NF.01272-047 Fotografi Portretter
NF.01272-048 Fotografi Portretter
NF.01272-049 Fotografi Portretter
NF.01272-050 Fotografi Portretter
NF.01272-051 Fotografi Portretter
NF.01272-052 Fotografi Portretter
NF.01272-053 Fotografi Portretter
NF.01272-054 Fotografi Portretter
NF.01272-055 Fotografi Portretter
NF.01272-056 Fotografi Portretter
NF.01272-057 Fotografi Portretter
NF.01272-058 Fotografi Portretter
NF.01272-059 Fotografi Portretter
NF.01272-060 Fotografi Portretter
NF.01272-061 Fotografi Portretter
NF.01272-062 Fotografi Portretter
NF.01272-063 Fotografi Portretter
NF.01272-064 Fotografi Portretter
NF.01272-065 Fotografi Portretter
NF.01272-066 Fotografi Portretter
NF.01272-067 Fotografi NF.Landsbygda
NF.01272-068 Fotografi NF.Landsbygda
NF.01272-069 Fotografi NF.Landsbygda
NF.01272-070 Fotografi Kart over Norsk Folkemuseum i 1925.
NF.01272-071 Fotografi Kart over Norsk Folkemuseum i 1919, tegnet av Gisle Midttun.
NF.01272-072 Fotografi Kart over Norsk Folkemuseum.
NF.01272-073 Fotografi Negativ kopi av lanternaplater
NF.01272-074 Fotografi Negativ kopi av lanternaplater
NF.01272-075 Fotografi Plantegninger,fra 1925,fra arkitektene Bjercke og Eliassen. Utkast til nye museumsbygninger.

NF.01272-076 Fotografi Plantegninger,fra 1925,fra arkitektene Bjercke og Eliassen. Utkast til nye museumsbygninger.

NF.01272-077 Fotografi Plantegninger, fra 1925, fra arkitektene Bjercke og Eliassen. Utkast til nye museumsbygninger.
Fors

NF.01272-078 Fotografi Plantegninger,fra 1925,fra arkitektene Bjercke og Eliassen. Utkast til nye museumsbygninger.
Forsla

NF.01272-079 Fotografi Plantegninger,fra 1925,fra arkitektene Bjercke og Eliassen. Utkast til nye museumsbygninger.
Her e

NF.01272-080 Fotografi Plantegninger,fra 1925,fra arkitektene Bjercke og Eliassen. Utkast til nye museumsbygninger.
Forsla

NF.01272-081 Fotografi Plantegninger,fra 1925,fra arkitektene Bjercke og Eliassen. Utkast til nye museumsbygninger.
Forsla

NF.01272-082 Fotografi Plantegninger,fra 1925,fra arkitektene Bjercke og Eliassen. Utkast til nye museumsbygninger.
Situas

NF.01272-083 Fotografi Plantegninger,fra 1925, av arkitektene Bjercke og Eliassen. Utkast til nye museumsbygninger.Plan ove
NF.01272-084 Fotografi Plantegninger,fra 1925,fra arkitektene Bjercke og Eliassen. Utkast til nye museumsbygninger. Plan ov
NF.01272-085 Fotografi Plantegninger,fra 1925,fra arkitektene Bjercke og Eliassen. Utkast til nye museumsbygninger.

NF.01272-086 Fotografi Plantegninger,fra 1925,fra arkitektene Bjercke og Eliassen. Utkast til nye museumsbygninger.

NF.01272-087 Fotografi Modellutkast fra arkitektene Bjercke og Eliassen. Utkast til nye museumsbygninger.

NF.01272-088 Fotografi Modellutkast fra arkitektene Bjercke og Eliassen. Utkast til nye museumsbygninger.

NF.01272-089 Fotografi Modellutkast fra arkitektene Bjercke og Eliassen. Utkast til nye museumsbygninger.

NF.01272-090 Fotografi Modellutkast fra arkitektene Bjercke og Eliassen. Utkast til nye museumsbygninger.

NF.01272-091 Fotografi Modellutkast fra arkitektene Bjercke og Eliassen. Utkast til nye museumsbygninger.

NF.01272-092 Fotografi Modellutkast fra arkitektene Bjercke og Eliassen. Utkast til nye museumsbygninger.

NF.01272-093 Fotografi Modellutkast fra arkitektene Bjercke og Eliassen. Utkast til nye museumsbygninger.

NF.01272-094 Fotografi Modellutkast fra arkitektene Bjercke og Eliassen. Utkast til nye museumsbygninger.

NF.01272-095 Fotografi Modellutkast fra arkitektene Bjercke og Eliassen. Utkast til nye museumsbygninger.

NF.01272-096 Fotografi Modellutkast fra arkitektene Bjercke og Eliassen. Utkast til nye museumsbygninger.

NF.01272-097 Fotografi Vase
NF.01272-098 Fotografi NF. Landsbygda
NF.01272-099 Fotografi Foto
NF.01272-100 Fotografi NF. Landsbygda
NF.01272-101 Fotografi Foto
NF.01272-102 Fotografi Foto
NF.01272-103 Fotografi Foto
NF.01272-104 Fotografi Foto
NF.01272-105 Fotografi Foto
NF.01272-106 Fotografi NF. Landsbygda
NF.01272-107 Fotografi NF. Landsbygda
NF.01272-108 Fotografi NF. Landsbygda
NF.01272-109 Fotografi NF. Landsbygda
NF.01272-110 Fotografi NF. Landsbygda
NF.01272-111 Fotografi Foto
NF.01272-112 Fotografi NF. Landsbygda
NF.01272-113 Fotografi NF. Landsbygda
NF.01272-114 Fotografi NF. Landsbygda
NF.01272-115 Fotografi Akersbakken 16, Oslo. Lite murhus.
NF.01272-116 Fotografi Akersbakken 16, Oslo. Småhus i Akersbakken.
NF.01272-117 Fotografi Gårdsplass til Akersbakken 16, Oslo.
NF.01272-118 Fotografi Akersbakken 16, Oslo, fotografert fra.nedsiden.
NF.01272-119 Fotografi Akersbakken 16, Oslo, fotografert fra oversiden.
NF.01272-120 Fotografi Akersgata 23, Oslo. Gårdrom.
NF.01272-121 Fotografi Akersgata 23, Oslo. Gatebilde.
NF.01272-122 Fotografi Akersgata 23, Oslo. Bakgårdsbebyggelse.
NF.01272-123 Fotografi Akersgata 23, Oslo. Detalj fra bakgårdsbygning.
NF.01272-124 Fotografi Akersgata 23, Oslo. Fra bakgården.
NF.01272-125 Fotografi Akersgata 23, Oslo. Verkstedsbygning i bakgården.
NF.01272-126 Fotografi Akersgata 30, Oslo. Gatebilde.
NF.01272-127 Fotografi Biermannsgården, Maridalsveien 78, Oslo.
NF.01272-128 Fotografi Biermannsgården, Maridalsveien 78, Oslo.
NF.01272-129 Fotografi Biermannsgården, Maridalsveien 78, Oslo.
NF.01272-130 Fotografi Biermannsgården, Maridalsveien 78, Oslo.
NF.01272-131 Fotografi Biermannsgården, Maridalsveien 78, Oslo.
NF.01272-132 Fotografi Villaen Framnes, Munkedamsveien 92, Oslo.
NF.01272-133 Fotografi Villaen Framnes med gartnerbolig og port. Munkedamsveien 92, Oslo.
NF.01272-134 Fotografi Villaen Framnes, Munkedamsveien 92, Oslo.
NF.01272-135 Fotografi Framnes sett fra hagen. Munkedamsveien 92, Oslo.
NF.01272-136 Fotografi Gartnerboligen og gårdsplassen til Framnes, Munkedamsveien 92. Oslo.
NF.01272-137 Fotografi Framnes, Munkedamsveien 92, Oslo.
NF.01272-138 Fotografi Bakgårdsbygning i Møllergata 11, Oslo.
NF.01272-139 Fotografi Arbeiderboliger i Møllergata !!, Oslo. Bakgård.
NF.01272-140 Fotografi Møllergata 11, Oslo. Portrom.
NF.01272-141 Fotografi Bakgård i Møllergata 11, Oslo.
NF.01272-142 Fotografi Vaagehalsen Barkestampe, Graah's Fabrikker ved Akerselva, Oslo. Bindingsverkshus.
NF.01272-143 Fotografi Vaagehalsen Barkestampe, Graah's Fabrikker ved Akerselva, Oslo. Bindingsverkshus.
NF.01272-144 Fotografi Vaagehalsen Barkestampe, Graah's Fabrikker ved Akerselva, Oslo. Bindingsverkshus.
NF.01272-145 Fotografi Vaagehalsen Barkestampe, Graah's Fabrikker ved Akerselva, Oslo. Sett fra elva.
NF.01272-146 Fotografi Vaagehalsen Barkestampe, Graah's Fabrikker ved Akerselva, Oslo. Bindingsverkshus.
NF.01272-147 Fotografi Detalj fra Vaagehalsen Barkestampe, Graah's Fabrikker ved Akerselva, Oslo.
NF.01272-148 Fotografi Modell av Sandakerveien 44, Oslo.
NF.01272-149 Fotografi Sandakerveien 44, Oslo. Trehus.
NF.01272-150 Fotografi Sandakerveien 44, Oslo.
NF.01272-151 Fotografi Murhus i Sandakerveien 44, Oslo. Fra gårdsplassen.
NF.01272-152 Fotografi Murhus i Sandakerveien 44, Oslo. Fotografert fra gata.
NF.01272-153 Fotografi Bakgårdsbygning i Skippergata 17, Oslo.
NF.01272-154 Fotografi Portrom i Skippergata 17, Oslo.
NF.01272-155 Fotografi Bakgårdsbygninger i Skippergata 17, Oslo.
NF.01272-156 Fotografi Bakgård i Skippergata 17, Oslo.
NF.01272-157 Fotografi Skippergt. 17, Oslo. Fotografert fra gata.
NF.01272-158 Fotografi Bakgårdsbygning i Skippergt. 17, Oslo.
NF.01272-159 Fotografi Bakgård i Skippergt. 17, Oslo.
NF.01272-160 Fotografi Bakgårdsbygninger i Skippergt. 17, Oslo.
NF.01272-161 Fotografi Bakgårdsbygninger i St. Halvards plass 2, Oslo.
NF.01272-162 Fotografi Bolighus i St. Halvardsplass 2, Oslo.
NF.01272-163 Fotografi Bakgård i St. Halvardsplass 2, Oslo. Seng står under vindu.
NF.01272-164 Fotografi St. Halvards plass 2, Oslo.
NF.01272-165 Fotografi Bakli, Sør-Odal, Hedmark 1925. Bu sett fra kornåker med gjerde og
NF.01272-166 Fotografi Bakli, Sør-Odal, Hedmark 1925. Løe sett fra baksiden.
NF.01272-167 Fotografi Bakli, Sør-Odal, Hedmark 1925. Hovedbygningen, tømmerhus gjemt
NF.01272-168 Fotografi Bakli, Sør-Odal, Hedmark 1925. Hovedbygningen, tømmerhus.
NF.01272-169 Fotografi Bakli, Sør-Odal, Hedmark 1925. Hovedbygningen, tømmerhus.
NF.01272-170 Fotografi Bakli, Sør-Odal, Hedmark 1925. Hovedbygningen, tømmerhus sett fra
NF.01272-171 Fotografi Bakli, Sør-Odal, Hedmark 1925. Hovedbygningen, tømmerhus sett fra
NF.01272-172 Fotografi Bakli, Sør-Odal, Hedmark 1925. Gårdstunet sett fra kornåker.
NF.01272-173 Fotografi Bakli, Sør-Odal, Hedmark 1925. Hovedbygningen, tømmerhus sett fra
NF.01272-174 Fotografi Bakli, Sør-Odal, Hedmark 1925. Hovedbygningen, tømmerhus sett fra
NF.01272-175 Fotografi Voss
NF.01272-176 Fotografi Voss
NF.01272-177 Fotografi Voss
NF.01272-178 Fotografi Voss
NF.01272-179 Fotografi Voss
NF.01272-180 Fotografi Voss
NF.01272-181 Fotografi Voss
NF.01272-182 Fotografi Voss
NF.01272-183 Fotografi Voss
NF.01272-184 Fotografi Voss
NF.01272-185 Fotografi Voss
NF.01272-186 Fotografi Voss
NF.01272-187 Fotografi Gården Li i Raundalen i Voss kommune. Vinter og snø. Husene
NF.01272-188 Fotografi Gården Li i Raundalen i Voss kommune. Vinter og snø. Loftet i forgrunnen.
NF.01272-189 Fotografi Gården Li i Raundalen i Voss kommune. Vinter og snø.
NF.01272-190 Fotografi Gården Li i Raundalen i Voss kommune. Vinter og snø. Husene
NF.01272-191 Fotografi Gården Li i Raundalen i Voss kommune. Seng stående på
NF.01272-192 Fotografi Voss
NF.01272-193 Fotografi Voss
NF.01272-194 Fotografi Portretter
NF.01272-195 Fotografi Portretter
NF.01272-196 Fotografi Portretter
NF.01272-197 Fotografi Portretter
NF.01272-198 Fotografi Portretter
NF.01272-199 Fotografi Portretter
NF.01272-200 Fotografi Portretter
NF.01272-201 Fotografi Museumsteknikk
NF.01272-202 Fotografi Museumsteknikk
NF.01272-203 Fotografi Museumsteknikk
NF.01272-204 Fotografi Museumsteknikk
NF.01272-205 Fotografi Museumsteknikk
NF.01272-206 Fotografi Museumsteknikk
NF.01272-207 Fotografi Museumsteknikk
NF.01272-208 Fotografi Museumsteknikk
NF.01272-209 Fotografi Museumsteknikk
NF.01272-210 Fotografi Museumsteknikk
NF.01272-211 Fotografi Museumsteknikk
NF.01272-212 Fotografi Museumsteknikk
NF.01272-213 Fotografi Bolighus i Damstredet 1, Hammersborg, Oslo. 1924. Bilde tatt fra gata.
NF.01272-214 Fotografi Damstredet 1, Hammersborg, Oslo. Bolighus fotografert fra gårdsplassen. 1924.
NF.01272-215 Fotografi Damstredet 1, Hammersborg, Oslo. Bolighus fotografert fra gårdsplassen. Klesvask. 1924.
NF.01272-216 Fotografi Damstredet 7, Hammersborg, Oslo. Bolighus fotografert fra gata. 1924.
NF.01272-217 Fotografi Lite hus i bakgården til Damstredet 7, Hammersborg, Oslo. 1924.
NF.01272-218 Fotografi Hus i bakgården til Damstredet 7, Hammersborg, Oslo. 1924.
NF.01272-219 Fotografi Uthus i bakgården til Damstredet 7, Hammersborg, Oslo. 1924.
NF.01272-220 Fotografi Fontenen på Youngstorget, Oslo.
NF.01272-221 Fotografi Fontenen på Youngstorget, Oslo.
NF.01272-222 Fotografi Våningshus Falchenbergløkken, Hoff, Vestre Aker.
NF.01272-223 Fotografi Våningshus Falchenbergløkken, Hoff, Vestre Aker.
NF.01272-224 Fotografi Husmannsstue med uthus på Herbern, Bygdøy, Vestre Aker.
NF.01272-225 Fotografi Potetkjellere på Huk, Bygdøy, Vestre Aker.
NF.01272-226 Fotografi Potetkjeller på Huk, Bygdøy, Vestre Aker.
NF.01272-227 Fotografi Fiskerhus på Huk, Bygdøy, Vestre Aker.
NF.01272-228 Fotografi Modell av Christian Kroghs gate 48. Slåmotgangen gikk mellom Christian Kroghs gate og Akerselva. Osl
NF.01272-229 Fotografi Lille Frogner allé, Oslo.
NF.01272-230 Fotografi Sidebygning, Lille Frogner allé, Oslo.
NF.01272-231 Fotografi Sidebygning, Lille Frogner allé, Oslo.
NF.01272-232 Fotografi Hovedbygning og sidebygning, Lille Frogner allé, Oslo.
NF.01272-233 Fotografi Hovedbygningen fra hagen, Lille Frogner allé, Oslo.
NF.01272-234 Fotografi Hovedbygningen, Lille Frogner allé, Oslo.
NF.01272-235 Fotografi Jølster
NF.01272-236 Fotografi Jølster
NF.01272-237 Fotografi Jølster
NF.01272-238 Fotografi Jølster
NF.01272-239 Fotografi Myklebust
NF.01272-240 Fotografi Jølster
NF.01272-241 Fotografi Jølster
NF.01272-242 Fotografi Jølster
NF.01272-243 Fotografi Jølster
NF.01272-244 Fotografi Jølster
NF.01272-245 Fotografi Jølster
NF.01272-246 Fotografi Jølster
NF.01272-247 Fotografi Jølster
NF.01272-248 Fotografi Portretter
NF.01272-249 Fotografi Portretter
NF.01272-250 Fotografi Portretter
NF.01272-251 Fotografi Portretter
NF.01272-252 Fotografi Portretter
NF.01272-253 Fotografi NF.Bygdesamling
NF.01272-254 Fotografi Kirkebygning
NF.01272-255 Fotografi NF. Landsbygda
NF.01272-256 Fotografi NF. Landsbygda
NF.01272-257 Fotografi Norsk Folkemuseum
NF.01272-258 Fotografi Norsk Folkemuseum
NF.01272-259 Fotografi NF. Landsbygda
NF.01272-260 Fotografi NF. Landsbygda
NF.01272-261 Fotografi NF. Landsbygda
NF.01272-262 Fotografi NF. Landsbygda
NF.01272-263 Fotografi NF. Landsbygda
NF.01272-264 Fotografi NF. Landsbygda
NF.01272-265 Fotografi Våningshuset på husmannsplassen Garsbraaten under Voksen, Sørkedalen, Vestre Aker.
NF.01272-266 Fotografi Hagen og våningshuset på Langvik, Bygdøy, Vestre Aker.
NF.01272-267 Fotografi Børsen, Tollbugata 2, Oslo.
NF.01272-268 Fotografi Børsen, Tollbugata 2, Oslo.
NF.01272-269 Fotografi Børsen, Tollbugata 2, Oslo.
NF.01272-270 Fotografi Børsen, Tollbugata 2, Oslo.
NF.01272-271 Fotografi Enger, Sørum, Nedre Romerike, Akershus. Falleferdig våningshus og
NF.01272-272 Fotografi Enger, Sørum, Nedre Romerike, Akershus. Våringshus, uthus og
NF.01272-273 Fotografi Enger, Sørum, Nedre Romerike, Akershus. Falleferdig uthus og
NF.01272-274 Fotografi Portretter
NF.01272-275 Fotografi Portretter
NF.01272-276 Fotografi Portretter
NF.01272-277 Fotografi Jordbruk, Jølster.
NF.01272-278 Fotografi Gaular
NF.01272-279 Fotografi Gaular
NF.01272-280 Fotografi Gaular
NF.01272-281 Fotografi Gaular
NF.01272-282 Fotografi Gaular
NF.01272-283 Fotografi Gaular
NF.01272-284 Fotografi Gaular
NF.01272-285 Fotografi Gaular
NF.01272-286 Fotografi Gaular
NF.01272-287 Fotografi NF. Karter og Planer
NF.01272-288 Fotografi NF. Karter og planer
NF.01272-289 Fotografi NF. Karter og planer
NF.01272-290 Fotografi NF. Karter og planer.
NF.01272-291 Fotografi NF. Karter og planer.
NF.01272-292 Fotografi NF. Karter og planer
NF.01272-293 Fotografi NF. Karter og planer
NF.01272-294 Fotografi NF. Karter og planer
NF.01272-295 Fotografi NF. Karter og planer
NF.01272-296 Fotografi NF. Karter og planer
NF.01272-297 Fotografi direktør Hans Aall fotografert i 1923.
NF.01272-298 Fotografi NF. Utstillinger
NF.01272-299 Fotografi NF. Utstillinger
NF.01272-300 Fotografi Kårde
NF.01272-301 Fotografi Mannsportrett, ukjent
NF.01272-302 Fotografi Mannsportrett, ukjent
NF.01272-303 Fotografi Barneportrett, ukjent
NF.01272-304 Fotografi Primstav
NF.01272-305 Fotografi Peder Andersen Nordmand: Kroning, ant
NF.01272-306 Fotografi Peder Andersen Nordmand (?): <Kong Christian V>
NF.01272-307 Fotografi Malt glassrute: Meyer Friederich Henrich Teongadt m. hest og vogn
NF.01272-308 Fotografi Malt glssrute: Der Hoch Velgebohener Unndt gestrenger Herr Silligmündt Von der Marwitz.
NF.01272-309 Fotografi Malt glassrute: Peter Carsten Bardowiecks m. båt
NF.01272-310 Fotografi Malt glassrute: I N R I
NF.01272-311 Fotografi Malt glassrute: iacol Friederh Loh5e Zu Retmer 1771 m. krone
NF.01272-312 Fotografi Malt glassrute: Henrich Hahlemeÿer Senior 1695 m. englehode
NF.01272-313 Fotografi Malt glassrute
NF.01272-314 Fotografi Malt glassrute:Wihlm Hahlemeyer C F B Sattelmeyer junior m. englehode
NF.01272-315 Fotografi Kårde
NF.01272-317 Fotografi Åseral
NF.01272-318 Fotografi Portretter
NF.01272-319 Fotografi Portretter
NF.01272-320 Fotografi Portretter
NF.01272-321 Fotografi Portretter
NF.01272-322 Fotografi Portretter
NF.01272-323 Fotografi Bakgårdsbygninger i St. Halvards plass 2, Oslo.
NF.01272-324 Fotografi Osen
NF.01272-325 Fotografi Osen
NF.01272-326 Fotografi Osen
NF.01272-327 Fotografi Dronningens gate 15, Oslo. Tegning av Auditoriet, Kirkedepartementet, Christiania Katedralskole. Teg
NF.01272-328 Fotografi Dronningens gate 15, Oslo. Tegning av Auditoriet, Kirkedepartementet, Christiania Katedralskole. Teg
NF.01272-329 Fotografi Basarene, Dronningens gate 27, Oslo.
NF.01272-330 Fotografi Hovedbrannvakten, Oslo 1924. Murhus med tårn og garasjedører.
NF.01272-331 Fotografi Hovedbrannvakten, Oslo 1924. Fra gårdsrommet.
NF.01272-332 Fotografi Hovedbrannvakten, Oslo 1924. Fra gårdsrommet.
NF.01272-333 Fotografi Karl XIIs gate 28, Oslo, 1924. Gatebilde med plankegjerde og bygård.
NF.01272-334 Fotografi Karl XIIs gate 28, Oslo, 1924. Gatebilde med plankegjerde og bygård.
NF.01272-335 Fotografi Karl XIIs gate 28, Oslo, 1924. Bakgård med uthus.
NF.01272-337 Fotografi Karl XIIs gate 28, Oslo, 1924. Bakgård med boliger.
NF.01272-339 Fotografi Karl XIIs gate 28, Oslo, 1924. Bakgård med uthus.
NF.01272-341 Fotografi Karl XIIs gate 28, Oslo, 1924. Bakgård med boliger.
NF.01272-343 Fotografi Karl XIIs gate 28, Oslo, 1924. Bakgård med boliger.
NF.01272-345 Fotografi Karl XIIs gate 28, Oslo, 1924. Bakgård med bru.
NF.01272-346 Fotografi Karl XIIs gate 28, Oslo, 1924. Svalgang med bru og klesvask i
NF.01272-347 Fotografi Karl XIIs gate 28, Oslo, 1924. Svalgang i bakgård med liten gutt.
NF.01272-348 Fotografi Karl XIIs gate 28, Oslo, 1924. Svalgang med bru og klesvask i
NF.01272-349 Fotografi Karl XIIs gate 28, Oslo, 1924. Fra bakgård.
NF.01272-350 Fotografi Colletgården, Kirkegata 15, Oslo. Statue av løve på taket. Nå på Norsk
NF.01272-355 Fotografi Colletgården, Kirkegata 15, Oslo. Fra bakgården. Colletgården er nå på
NF.01272-357 Fotografi Colletgården, Kirkegata 15, Oslo. Statue av løve på taket. Nå på Norsk
NF.01272-359 Fotografi Colletgården, Kirkegata 15, Oslo. Colletgården er nå på Norsk
NF.01272-365 Fotografi Colletgården, Kirkegata 15, Oslo. Bygningsdetalj. Colletgården er nå på
NF.01272-367 Fotografi Colletgården, Kirkegata 15, Oslo. Fra bakgården med slede og hestekjerre.
NF.01272-370 Fotografi Colletgården, Kirkegata 15, Oslo. Fra bakgården. Colletgården er nå på
NF.01272-371 Fotografi Colletgården, Kirkegata 15, Oslo. Fra bakgården. Colletgården er nå på
NF.01272-373 Fotografi Colletgården, Kirkegata 15, Oslo. Løveskulptur på taket. Colletgården er
NF.01272-376 Fotografi Bervens Løkke, Observatoriegata, Oslo. Modell.
NF.01272-378 Fotografi Bervens Løkke, Observatoriegata 2, Oslo 1924. Detalj av bygning,
NF.01272-381 Fotografi Bervens Løkke, Observatoriegata 2, Oslo 1924. Port mellom bygninger.
NF.01272-383 Fotografi Bervens Løkke, Observatoriegata 2, Oslo 1924. Uthus i gårdsrom.
NF.01272-386 Fotografi Bervens Løkke, Observatoriegata 2, Oslo 1924. Hus i gårdsrom.
NF.01272-388 Fotografi Bervens Løkke, Observatoriegata 2, Oslo 1924. Hus i gårdsrom.
NF.01272-389 Fotografi Sjøbod 42, Oslo.
NF.01272-390 Fotografi Storgata 33, Oslo. Modell av tukthuset.
NF.01272-393 Fotografi Sørenga, Oslo 1924. Låven og låvedøra.
NF.01272-395 Fotografi Sørenga, Oslo 1924. Modell av Thor Olsens låve.
NF.01272-397 Fotografi Sørenga, Oslo 1924. Thor Olsens låve.
NF.01272-398 Fotografi Dronningens gate 15, Oslo. Christiania Katedralskole, bibloteket, kirkedep. Tegning.
NF.01272-399 Fotografi Kanten 1, Hammersborg, Oslo. Foto fra loft.
NF.01272-400 Fotografi Kanten 1, Hammersborg, Oslo. Foto fra loft.
NF.01272-401 Fotografi Kanten 1, Hammersborg, Oslo. Peis.
NF.01272-402 Fotografi Kanten 1, Hammersborg, Oslo. Peis.
NF.01272-403 Fotografi Kanten 1, Hammersborg, Oslo. Lite trehus med flagg.
NF.01272-404 Fotografi Kanten 1, Hammersborg, Oslo. Fotografi av vegger, interiør.
NF.01272-406 Fotografi Oslo Ladegård, Oslogate 13, Oslo. Detalj av huset.
NF.01272-408 Fotografi Rådhusgata 7, Oslo. Hus mot gårdsrom.
NF.01272-410 Fotografi Rådhusgata 19, Oslo. Anatomikamret 1924.
NF.01272-413 Fotografi Rådhusgata 19, Oslo. Garnisonssykehuset. Stall i
NF.01272-414 Fotografi Rådhusgata 19, Oslo. Karl Johans stall, gårdsrommet.
NF.01272-416 Fotografi Rådhusgata 19, Oslo. Garnisonssykehuset. En del av
NF.01272-418 Fotografi Rådhusgata 19, Oslo. Garnisonssykehuset.
NF.01272-420 Fotografi Rådhusgata 19, Oslo. Garnisonssykehuset. Avfotografert
NF.01272-423 Fotografi Rådhusgata 19, Oslo. Garnisonssykehuset. Bygningsdetalj.
NF.01272-425 Fotografi Rådhusgata 19, Oslo. Garnisonssykehuset. Bygningsdetalj.
NF.01272-426 Fotografi Prekestol
NF.01272-427 Fotografi Prekestol
NF.01272-428 Fotografi Prekestol
NF.01272-429 Fotografi Prekestol
NF.01272-430 Fotografi Prekestol
NF.01272-431 Fotografi Altertavle
NF.01272-432 Fotografi Altertavle
NF.01272-433 Fotografi Møbler, kommode
NF.01272-434 Fotografi Møbler, Stol, Historisme (1850 - 1900)
NF.01272-435 Fotografi Spinning på håndten, Spinning
NF.01272-436 Fotografi Spinning på håndten, Spinning
NF.01272-437 Fotografi Empire. (1810-30). Stoler med armlene, Stol
NF.01272-438 Fotografi Div. sitte/ ligge møbler
NF.01272-439 Fotografi Div. sitte/ ligge møbler
NF.01272-440 Fotografi Primstav
NF.01272-441 Fotografi Jølster
NF.01272-442 Fotografi Våningshus Langvik, Bygdøy, Vestre Aker.
NF.01272-443 Fotografi Enerhaugsgt.4, Oslo. 1924. Gårdsrommet fotografert ovenifra.
NF.01272-444 Fotografi Svalgang i Enerhauggata 4, Oslo. 1924.
NF.01272-445 Fotografi Trapp i gårdsrommet til Elvegata 11, Oslo. 1924.
NF.01272-446 Fotografi Elvegata 11, Oslo. 1924. Murhus fotografert fra gata.
NF.01272-447 Fotografi Elvegata 11, Oslo. 1924. Fra gårdsrommet.
NF.01272-448 Fotografi Foto
NF.01272-449 Fotografi Foto
NF.01272-450 Fotografi Foto
NF.01272-451 Fotografi Foto
NF.01272-452 Fotografi Portretter
NF.01272-352 Fotografi Colletgården, Kirkegata 15, Oslo. Statue av løve på taket. Nå på Norsk
NF.01272-351 Fotografi Colletgården, Kirkegata 15, Oslo. Statue av løve på taket. Nå på Norsk
NF.01272-353 Fotografi Colletgården, Kirkegata 15, Oslo. Fra gårdsrommet. Colletgården er nå på
NF.01272-354 Fotografi Colletgården, Kirkegata 15, Oslo. Vindu med dekorasjon over. Nå på
NF.01272-356 Fotografi Colletgården, Kirkegata 15, Oslo. Biningsverksvegg mot gårdsrom.
NF.01272-358 Fotografi Colletgården, Kirkegata 15, Oslo. Statue av løve på taket. Nå på Norsk
NF.01272-360 Fotografi Colletgården, Kirkegata 15, Oslo. Taket.Colletgården er nå på Norsk
NF.01272-361 Fotografi Colletgården, Kirkegata 15, Oslo. Fra bakgården. Colletgården er nå på
NF.01272-362 Fotografi Colletgården, Kirkegata 15, Oslo. Fra bakgården. Colletgården er nå på
NF.01272-366 Fotografi Colletgården, Kirkegata 15, Oslo. Fra bakgården. Colletgården er nå på
NF.01272-368 Fotografi Colletgården, Kirkegata 15, Oslo. Fra bakgården med slede og dragkjerre.
NF.01272-369 Fotografi Colletgården, Kirkegata 15, Oslo. Fra bakgården. Colletgården er nå på
NF.01272-363 Fotografi Colletgården, Kirkegata 15, Oslo. Fra gårdsrommet med slede. Colletgården
NF.01272-364 Fotografi Colletgården, Kirkegata 15, Oslo. Fra gårdsrommet med slede. Colletgården
NF.01272-372 Fotografi Colletgården, Kirkegata 15, Oslo. Fra bakgården. Colletgården er nå på
NF.01272-374 Fotografi Colletgården, Kirkegata 15, Oslo. Løveskulptur på taket. Colletgården er
NF.01272-375 Fotografi Colletgården, Kirkegata 15, Oslo. Løveskulptur på taket. Colletgården er
NF.01272-405 Fotografi Oslo Ladegård, Oslogate 13, Oslo. Detalj av huset sett fra gata.
NF.01272-391 Fotografi Storgata 33, Oslo. Tukthuset. Del av annen etasje.
NF.01272-392 Fotografi Sørenga, Oslo 1924. Mann foran Thor Olsens låve. Kortveggen.
NF.01272-394 Fotografi Sørenga, Oslo 1924. Thor Olsens låve.
NF.01272-396 Fotografi Sørenga, Oslo 1924. Thor Olsens låve.
NF.01272-407 Fotografi Rådhusgata 7, Oslo. Hus mot gårdsrom.
NF.01272-409 Fotografi Rådhusgata 7, Oslo. Hus med trapp og lem foran kjellervindu, mot
NF.01272-411 Fotografi Rådhusgata 19, Oslo.
NF.01272-415 Fotografi Rådhusgata 19, Oslo. Garnisonssykehuset. Gårdsrommet.
NF.01272-417 Fotografi Rådhusgata 19, Oslo. Garnisonssykehuset. En del av
NF.01272-419 Fotografi Rådhusgata 19, Oslo. Garnisonssykehuset. En del av
NF.01272-421 Fotografi Rådhusgata 19, Oslo. Garnisonssykehuset.
NF.01272-422 Fotografi Rådhusgata 19, Oslo. Garnisonssykehuset. Bygningsdetalj.
NF.01272-424 Fotografi Rådhusgata 19, Oslo. Garnisonssykehuset. Bygningsdetalj.
NF.01272-412 Fotografi Rådhusgata 19, Oslo. Garnisonssykehuset. Stall i

Vis tilleggsinformasjon

Om museet

Museum:
Norsk Folkemuseum

Museets nettsted:
www.norskfolkemuseum.no

Norsk Folkemuseum arbeider kontinuerlig med digitalisering av samlingene. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger.

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens

© KulturIT

Vennligst vent...