Digitalt Museum Digitalt Museum

Reproduksjon av kart som skal illustrere...

Reproduksjon av kart som skal illustrere elgskader på furuskog i Stor-Elvdal kommune i Hedmark. Ved hjelp av fargenyanser (som kommer dårlig fram på svart-hvitt-reproduksjonen) er det vist hvilke områder som er sterkt herjet og hvilke som har mindre skader. Nederst i venstre hjørne finner vi en arealtabell over "sterkt herjete" og "mindre herjete" arealer.


Om objektet

Motiv:
Reproduksjon av kart som skal illustrere elgskader på furuskog i Stor-Elvdal kommune i Hedmark. Ved hjelp av fargenyanser (som kommer dårlig fram på svart-hvitt-reproduksjonen) er det vist hvilke områder som er sterkt herjet og hvilke som har mindre skader. Nederst i venstre hjørne finner vi en arealtabell over "sterkt herjete" og "mindre herjete" arealer.

Historikk:
Dette fotografiet er hentet fra et arkiv der bildene i hovedsak er tatt av medarbeidere fra Skogdirektørens kontor (senere Direktoratet for statens skoger) i samband med befaringsreiser i forvaltningsdistriktene. Negativsamlinga, med samme nummerering, er også overlatt til museet, men mye mangler og noe er dårlig bevart, blant annet fordi opptakene i hovedsak er gjort på nitratfilm. Dette bildet har bevart originalt glassplatenegativ med format 17,5 X 12,5 centimeter. Det reproduserte kartet legger beslag på 9,0 X 16,0 centimeter av dette formatet. I det fotografiske arkivet den statlige skogetaten har overlatt til Norsk Skogmuseum finnes også et større antall diaskopier, samt originale positivkopier utenfor katalogsystemet, men med samme originalnummerering fra DSS. Samlinga omfatter dessuten et betydelig antall nyere positivkopier som er registrert på emne og person hos DSS, uten egne nummer.
Fotografering:
1908
Produsent, sikker: Hveding, Arthur Waldemar Konstantin
Aksesjon:
2001
Giver/siste eier, sikker: Norge, Nord-Trøndelag, Namsos, Namdalen, Søren R. Thornæs veg 10, Namsos
Eierskap:
1908 - 1957
Tidligere eier, sikker: Norge, Oslo (fylke), Oslo, Vika, Victoria terrasse 3, Kristiania/Oslo
Eierskap:
1957 - 1993
Tidligere eier, sikker: Norge, Oslo (fylke), Oslo, Storgata 10 b, Oslo
Eierskap:
1993 - 2001
Tidligere eier, sikker: Norge, Nord-Trøndelag, Namsos, Namdalen, Søren R. Thornæs veg 10, Namsos

Inventarnr.:
DSS.3385

Institusjon:
Norsk Skogmuseum

Vis tilleggsinformasjon

Om museet

Museum:
Norsk Skogmuseum

Museets nettsted:
www.skogmus.no

Norsk Skogmuseum er et kultur- og naturhistorisk museum med nasjonale ansvarsoppgaver for skognæringene, utmark, jakt, fangst og ferskvannsfiske. Museet er en avdeling i Anno museum. Vi arbeider kontinuerlig med digitalisering av samlingene. Katalogen er et resultat av ulik registreringspraksis gjennom tidene. Derfor vil kvaliteten på de enkelte postene variere, og vi tar forbehold om feil og mangler. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger og ytterligere opplysninger.

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens

© KulturIT

Vennligst vent...