Digitalt Museum Digitalt Museum

Portretter


Om objektet

Motiv:
Portretter

Avbildede personer:
Avbildet person, sikker
Aarflot, Sivert
Astrup, P.C.
Baade
Halle, von
Kildal
Landmark
Lohmann
Sommerfeldt
Synnestvedt

Historikk:
Fotografering:
Fotograf, sikker: Ukjent
Aksesjon:
1922 (Billedprotokoll)

Inventarnr.:
NF.01140-703

Institusjon:
Norsk Folkemuseum

Inngår i:
NF.01140

Vis tilleggsinformasjon

Om museet

Museum:
Norsk Folkemuseum

Museets nettsted:
www.norskfolkemuseum.no

Norsk Folkemuseum arbeider kontinuerlig med digitalisering av samlingene. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger.

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Sivert Aarflot

Sivert Knudsen Aarflot (født 23. oktober 1759, død 14. april 1817) var en norsk folkeopplysningsmann. Han var skolelærer i VoldaSunnmøre 177898 og deretter lensmann i Volda. Aarflot er kjent for sitt arbeid i folkeopplysningens tjeneste og for å ha innført forbedringer i jordbruket. Som ung fikk han blant annet undervisning av sogneprest Hans Strøm i Volda. Fra 1778 var han omgangsskolelærer og i 1798 ble han lensmann i Volda. I 1800 flyttet han til gården Ekset der han i 1808 anla et boktrykkeri og utga ukeskriftet Norsk Landboeblad. Her fikk han også i 1802 i gang en søndagsskole der undervisning i naturfagene hadde en fremtredende plass, og han åpnet sin boksamling for almuen. For dette ble han hedret med det danske Landhusholdningselskabets gullmedalje. I 1811 stiftet han Selskabet for Voldens Præstegjælds Vel.[1] Hans barn var Berthe Canutte (1795–1845) og Rasmus Aarflot (1792–1845). Ivar Aasen vokste opp på gården Åsen et par kilometer unna, og den unge Aasen brukte boksamlingen på Ekset flittig.

Sommerfeldt

Sommerfeldt eller Sommerfelt er en dansk og norsk slekt som stammer fra borgermester i Århus Jørgen Sommerfeldt (1544–1618). Barnebarnet Hans Hansen Sommerfelt (ca. 1640–1687) var sogneprest i Vardal og har en rekke etterkommere som var embedsmenn i Norge.[1]

Landmark

Landmark kan henvise til:

Sivert Aarflot-museet

Sivert Aarflot-museet er en del av Stiftinga Sunnmøre Museum. Museet er oppkalt etter Sivert Aarflot, som blant annet startet det første trykkeriet på landsbygda i Norge. Sivert Aarflot-museet har en fast samling i et museumsbygg på gården på Ekset i Volda hvor Sivert Aarflot bodde. Samlingen inneholder blant annet trykkeriutstyr.

1820 Lohmann

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens

© KulturIT

Vennligst vent...