Digitalt Museum Digitalt Museum

Pianoklaviatur


Om objektet

Betegnelse:
Pianoklaviatur (Betegnelse)

Historikk:
Ingår i samling etter pianostemmer og organist Rolleiv Heggli.
Produksjon:
1900 - 1960 (ant)

Beskrivelse:
Tastatur, Ved flytt til Dora 2010 ble det oppdaget fire ulike tastatur. Det er antatt at alle kommer fra Hægglis verksted

Inventarnr.:
RMT 1059 A-D

Institusjon:
Ringve

Vis tilleggsinformasjon

Om museet

Museum:
Ringve

Museets nettsted:
www.ringve.no

Ringve arbeider stadig med å fordype og oppdatere registreringene og setter stor pris på tilbakemeldninger, det være seg kommentarer, utfyllende opplysninger eller spørsmål til katalogoppføringene.

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Musikk

Musikk (fra gresk μουσική τέχνη musike tekhne, det vil si «musisk kunst») er en kunstdisiplin som uttrykker seg gjennom lyd og stillhet disponert over tid. De viktigste elementene i musikk er veksling i pitch (tonehøyde), forholdet mellom tonene (harmonikk) og forbindelser av toner til en melodi, rytme og lydens tekstur og intonasjon. Disse elementene vektlegges ulikt i ulike tradisjoner. Se også musikkvitenskap og musikkteori.

Portal:Musikk/Fri musikk

Kontrast (musikk)

Konkret musikk

Konkret musikk er betegnelsen på musikalske komposisjoner som med utgangspunkt i opptak av naturlige lyder bearbeides elektronisk og settes inn i musikalske sammenhenger der lyden får en selvstendig verdi. I mer eller mindre bearbeidet form kan musikken vekke helt andre assosiasjoner enn lyden var i utgangspunktet. Musique concrète ble lansert av Pierre Schaeffer i Paris i 1950-årene.

Aksent (musikk)

En aksent i musikalske noter et en foredragsanvisning som forteller at den betegnede noten/akkorden skal framheves dynamisk (ved trykk) eller agogisk (ved å endre noteverdien).

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens

© KulturIT

Vennligst vent...