Digitalt Museum Digitalt Museum

Pianoklaviatur


Om objektet

Betegnelse:
Pianoklaviatur (Betegnelse)

Historikk:
Ingår i samling etter pianostemmer og organist Rolleiv Heggli.
Produksjon:
1900 - 1960 (ant)

Beskrivelse:
Tastatur, Ved flytt til Dora 2010 ble det oppdaget fire ulike tastatur. Det er antatt at alle kommer fra Hægglis verksted

Inventarnr.:
RMT 1059 A-D

Institusjon:
Ringve

Vis tilleggsinformasjon

Om museet

Museum:
Ringve

Museets nettsted:
www.ringve.no

Ringve arbeider stadig med å fordype og oppdatere registreringene og setter stor pris på tilbakemeldninger, det være seg kommentarer, utfyllende opplysninger eller spørsmål til katalogoppføringene.

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Musikk

Musikk (fra gresk μουσική τέχνη musike tekhne, det vil si «musisk kunst») er en kunstdisiplin som uttrykker seg gjennom lyd og stillhet disponert over tid. De viktigste elementene i musikk er veksling i pitch (tonehøyde), forholdet mellom tonene (harmonikk) og forbindelser av toner til en melodi, rytme og lydens tekstur og intonasjon. Disse elementene vektlegges ulikt i ulike tradisjoner. Se også musikkvitenskap og musikkteori.

Portal:Musikk/Fri musikk

Kontrast (musikk)

Klassisk musikk

Klassisk musikk betegner kunstmusikk som frambrakt i, eller har sine røtter, i tradisjonene til Vestens liturgiske og sekulære musikk som dekker en bred periode fra rundt 1000-tallet og fram til i dag; [1] det vil si den europeiske (vestlige) kunstmusikken, fra barokken eller enda tidligere og fram til dagens kunstmusikk. De sentrale normene eller regelverket til denne tradisjonen ble fastsatt i tiden mellom 1550 og 1900. Europeisk musikk er i stor grad forskjellig fra mange andre ikke-europeiske musikkformer ved sitt system med musikknotasjon som har vært i bruk siden 1500-tallet. [2]

Bue (musikk)

En bue er i musikknotasjon en buet strek med variabel betydning. Brukes bl.a. for å angi at to eller flere noter skal bindes sammen til en samlet verdi (bindebue); at de noter som er bundet sammen, skal utføres legato (legatobue); på hvilken måte notene skal betones (betoningsbue); rekkevidden av en musikalsk setning (fraseringsbue); at flere toner skal synges på en stavelse (sløyfebue).

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens

© KulturIT

Vennligst vent...