Digitalt Museum Digitalt Museum

"Nr. 142 Meldal kirke, bygd år 1657"

"Nr. 142 Meldal kirke, bygd år 1657"


Om objektet

Motiv:
Meldal kirke i Sør-Trøndelag. Kirkebygningen er antakelig en laftekonstruksjon. Den er imidlertid kledd med en kvitmalt panel som skjuler bærekonstruksjonene. Vindusplasseringene tyder på at kirka har to normale etasjehøyder under rafthøyden. Hovedskipet er rektangulært og forholdsvis bredt, noe som innebærer at mønehøyden på det bratte saltaket er betydelig. Fremst på dette mønet kviler det et klokketårn med luker i alle himmelretninger. Kor- og sakristidelen av kirka er bygd i forlengelsen av hovedskipet, rett nok med noe smalere grunnplan og noe lavere mønehøyde. Både på den ene sida av hovedskipet og midt på endegavlen er det bygd inngangspartier i to etasjer. Fram til inngangen på den ene sida av gavltilbygget er det en gangveg. På kirkegarden rundt kirka er det gravstøtter, dels av hoggen stein, dels korsformete støpejernstøtter. Bak kirka ligger et forholdsvis bratt berg med en del skog, Storhaugen. Ifølge en innkopiert tekst nederst til venstre på bildeflata skal Meldal kirke (antakelig de eldste av flere byggetrinn) være fra 1650 (ikke 1657, årstallet som står påtrykt nederst på kortet - jfr. kommentar under fanen «Andre opplysninger»). Den avbildete kirka ble ødelagt av brann i 1981. Etter en langvarig debatt om hvordan den neste kirka skulle bygges, bestemte en seg for å bygge en kopi av den gamle, på samme tomt. Nye Meldal kirke sto ferdig i 1988.

Motivtittel:
"Nr. 142 Meldal kirke, bygd år 1657"

Historikk:
Dette prospektkortet lå i en kartong med fotomateriale Norsk Skogmuseum fikk fra Det norske Skogfrøverk på Hamar i 2008. Postkortene i samlinga var i stor utstrekning stilet til medlemmer av familien Kohmann, og var antakelig etterlatenskaper etter Charles Delgobe Kohmann, som var leder for Frøverket fra 1938 til han gikk av med pensjon ved årsskiftet 1964-65.
Eierskap:
1933 - 1966
Tidligere eier, sikker: Norge, Hedmark, Hamar, Hedmarken, Solvang/Haraldstad
Eierskap:
1966 - 2008
Giver/siste eier, sikker: Norge, Hedmark, Hamar, Hedmarken, Martodden, Det norske Skogfrøverk, Birkebeinervegen 11, 2316 Hamar
Fotografering:
Fotograf: Berg, Karl August

Inventarnr.:
SJF-F.001861

Institusjon:
Norsk Skogmuseum

Vis tilleggsinformasjon

Om museet

Museum:
Norsk Skogmuseum

Museets nettsted:
www.skogmus.no

Norsk Skogmuseum er et kultur- og naturhistorisk museum med nasjonale ansvarsoppgaver for skognæringene, utmark, jakt, fangst og ferskvannsfiske. Museet er en avdeling i Anno museum. Vi arbeider kontinuerlig med digitalisering av samlingene. Katalogen er et resultat av ulik registreringspraksis gjennom tidene. Derfor vil kvaliteten på de enkelte postene variere, og vi tar forbehold om feil og mangler. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger og ytterligere opplysninger.

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens

© KulturIT

Vennligst vent...