Digitalt Museum Digitalt Museum

Nøkkel


Om objektet

Betegnelse:
Nøkkel (Betegnelse)
Skilletrakt (Alternativt navn - Faguttrykk)
Glassnøkkel (Presisert betegnelse)

Historikk:
Bruk:
Brukssted, sikker: Norge, Hedmark

Beskrivelse:
Glassnøkkel som har trakt med slipt glassmembran for innlemmelse i kolbe. Stoppekranen har utskiftbar glassnøkkel. Brukes for å skille ublandbare væsker, som for eksempel vann og olje. Ofte i forbindelse med ekstraksjon, der væskene først har blitt ristet sammen.

Innskrift:
Innskrift: Pyrex 250 ml. Made in England

Inventarnr.:
TM-15513

Institusjon:
Mjøsmuseet

Vis tilleggsinformasjon

Om museet

Museum:
Mjøsmuseet

Museets nettsted:
www.mjosmuseet.no

Mjøsmuseet arbeider kontinuerlig med digitalisering av samlingene, og objekter vil bli publisert fortløpende. Museet setter stor pris på tilbakemeldinger og opplysninger som kan styrke informasjonen i vår database.

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Nøkkel

En nøkkel er et gjenstand som benyttes sammen med en lås for å sikre verdier. Nøkkelen og låsen har vært i bruk i flere tusen år.

Nøkkel (database)

En nøkkel i en database er attributter/data som kan peke til eller fastsette andre data. Nøkkelbegrepet brukes i hovedsak i sammenheng med relasjonsdatabaser. I tillegg til at nøkler tjener som referanser, er de viktige integritetsregler, dvs. regler som begrenser hvilke tilstander som er lovlige i databasen. Nøklene stiller krav til verdiene i databasen, som databasehåndteringssystemet må kontrollere at er oppfylt ved hver endring.

DNT-nøkkel

DNT-nøkkel er en standard nøkkel til turistforeningshytter eid eller drevet av medlemsorganisasjoner av Den Norske Turistforening. Mange av de selv- og ubetjente hyttene i Norge er låst, dette gjelder særlig hytter som ligger lett tilgjengelig for allmennheten.

Nøkkel (musikk)

Innenfor musikken er en nøkkel et symbol på et notesystem som indikerer hvilke tonehøyder de ulike linjene representerer. Den blir plassert på starten av hver notelinje og bestemmer hva noten som ligger på samme linje, skal hete. Andre noters navn bestemmes ut fra hvor langt de er fra nøkkellinjen.

Nøkkel (verktøy)

En nøkkel er et redskap for å stramme eller løsne skruer, bolter, muttere eller andre gjenstander. Størrelsen på nøkkelverktøyet oppgis vanligvis i millimeter eller tommer. Hvis det er oppgitt i tommer så angir tallet enten størrelsen på kjeften i en brøk, eller en størrelse i Withworth-systemet. Skift- og fastnøkler selges hos jernvareforhandlere og i spesialbutikker.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens

© KulturIT

Vennligst vent...