Digitalt Museum Digitalt Museum

Minneparken i Dombås


Om objektet

Betegnelse:
Minneparken i Dombås (Betegnelse)

Historikk:
3 minnebautaer om 2. verdenskrig.
Annet:
Sted: Dovre
Annet:
1940 - 1945

Beskrivelse:
3 bautaer i stein.

Innskrift:
Innskrift: Til minne om det slit, den sorg, de lidelser og det savn som folket i Dovre kommune gjennomlevet i de fem lange krigsår 1940-1945. Må det aldri hende igjen. In memory of Captain Robert Losey, USAAC killed in action at Dombås 21th April. The first american serviceman to give his life for his country i World War II. Also in memory of the many american servicemen who later in the war lost their lives in Norway while fighting for the liberation of this country. Til minne om norske soldater som ga sitt liv under kampene i Dovre området april 1940. 29 mann, navn og fødselsdato.

Inventarnr.:
FMU.301737

Institusjon:
Krigsminnesmerker i Norge

Vis tilleggsinformasjon

Om museet

Museum:
Forsvarets museer

Museets nettsted:
www.forsvaret.no/om-forsvaret/kultur/museer/Sider/museer.aspx

Forsvarsmuseet har ansvar for å føre oversikt over krigsminnesmerker i Norge.

Kvaliteten på registreringene varierer. Vi har ikke ansvar for at krigsminnesmerkene gjenspeiler historien på en riktig eller fyldestgjørende måte. Museet er imidlertid takknemlig for tilbakemeldinger og supplerende opplysninger som kan bidra til at vår informasjon stemmer best mulig overens med minnesmerkene selv.

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Kategori:Sovjetiske krigsminnesmerker

Sovjetiske krigsminnesmerker

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens

© KulturIT

Vennligst vent...