Digitalt Museum Digitalt Museum

Øks


Om objektet

Betegnelse:
Øks (Betegnelse)
Flintøks (Alternativt navn)
Steinøks (Presisert betegnelse)

Historikk:
Fra Flatdal, Seljord, Telemark.
Aksesjon:
1901
Bruk:
Funnsted: Norge, Seljord, Flatdal

Beskrivelse:
Tykknakket flintøks, Rygh 19, med slipte plansider, laget av gråhvit flint med melkehvit kalkskorpe på den ene plansiden. Stygt skår i eggen.

Inventarnr.:
TGM-SM.3465

Institusjon:
Telemark Museum

Vis tilleggsinformasjon

Om museet

Museum:
Telemark Museum

Museets nettsted:
www.telemarkmuseum.no

Telemark Museum arbeider kontinuerlig med digitalisering og revidering av samlingene. Nye objekter vil bli publisert fortløpende. Katalogen er et resultat av ulik registreringspraksis gjennom tidene, og kvaliteten på de enkelte postene vil variere. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger og opplysninger som kan hjelpe oss arbeidet med å forbedre informasjonen i vår database.

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Øks

Ei øks er et redskap som består av et skaft, oftest av tre eller plast, og et hode som ofte er kileformet og av metall. Økser har vært brukt til redskaper og våpen i lang tid, men den mest typiske bruken i dag er for å kløyve ved eller bearbeide treverk. Økser finnes i en rekke størrelser og utforminger for forskjellige formål. Til lafting brukes typisk en bile, en øks med et meget stort skjær.

Øks (symbol)

Økser har hatt en symbolsk funksjon i mange kulturer gjennom historien, ofte som tegn på makt og myndighet, bl.a. som strafferedskap. Både virkelige økser og økser som stiliserte, grafiske figurer, finnes som symboler. Økser inngår i kirkekunst og annen kunst, i dekorasjoner, som kjennetegn for myndigheter og private m.m.

Oldsaker

Oldsaker er den tradisjonelle norske betegnelsen for menneskeskapte gjenstander fra oldtiden. Tilsvarende gjenstander fra middelalderen kan ofte omtales som både oldsaker og middelaldergjenstander. I juridisk terminologi dekkes begge av uttrykket løse kulturminner. Artefakt er et videre begrep som ikke innebærer noen aldersbegrensninger.

Redskap

Et redskap er et hjelpemiddel man benytter for å utføre et arbeid, gjerne et mekanisk arbeid. Lenge trodde man at evnen til å bruke redskap skilte mennesker fra dyr. I senere tid har man funnet primater, særlig sjimpanser, og fugler som ravn kan ta i bruk enkle ting som redskap. Mange antropologer mener at en fri tommel til å holde redskaper med og intelligens til å bruke dem har sørget for menneskeslektens utvikling.

Våpen


Et våpen kan være et redskap eller en innretning som er konstruert med formål til å kunne drepe, skade eller fange personer, dyr, eller ødelegge fysiske mål. Noen typer våpen kan brukes til angrep, forsvar og til å true, avskrekke med, mens andre blir brukt til jakt og sportsskyting.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens

© KulturIT

Vennligst vent...