Digitalt Museum Digitalt Museum

"Kongsberg."


Om objektet

Motiv:
Fra Kongsberg i Buskerud. Fotografiet er tatt fra en bakkekam på vestsida av Numedalslågen, mot fossen som i sin tid gav energi til mye av den industrielle virksomheten i byen. I forgrunnen ses en del bolighus. Til høyre i bildet fører ei bru (Nybrua) over elva og fossen, som da dette bildet ble tatt hadde forholdsvis liten vannføring. På motsatt side av fossen ser vi (nærmest) et bysentrum med toetasjes tregårder og bakenforliggende lier med mer spredt landbruksbebyggelse.

Motivtittel:
"Kongsberg."

Avbildede steder:
Avbildet sted , sikker, sikker: Buskerud, Kongsberg

Historikk:
Dette prospektkortet lå i en kartong med fotomateriale Norsk Skogmuseum fikk fra Det norske Skogfrøverk på Hamar i 2008. Postkortene i samlinga var i stor utstrekning stilet til medlemmer av familien Kohmann, og var antakelig etterlatenskaper etter Charles Delgobe Kohmann, som var leder for Frøverket fra 1938 til han gikk av med pensjon ved årsskiftet 1964-65.
Eierskap:
1966
Tidligere eier, sikker: Kohmann, Charles Delgobe
Tidligere eier, sikker: Norge, Hamar, Hedmarken, Solvang/Haraldstad
Eierskap:
1966 - 2008
Giver/siste eier, sikker: Det norske Skogfrøverk
Giver/siste eier, sikker: Norge, Hamar, Hedmarken, Martodden, Det norske Skogfrøverk, Birkebeinervegen 11, 2316 Hamar

Inventarnr.:
SJF-F.001819

Institusjon:
Norsk Skogmuseum

Vis tilleggsinformasjon

Om museet

Museum:
Norsk Skogmuseum

Museets nettsted:
www.skogmus.no

Norsk Skogmuseum er et kultur- og naturhistorisk museum med nasjonale ansvarsoppgaver for skognæringene, utmark, jakt, fangst og ferskvannsfiske. Museet er en avdeling i Hedmark fylkesmuseum AS. Vi arbeider kontinuerlig med digitalisering av samlingene. Katalogen er et resultat av ulik registreringspraksis gjennom tidene. Derfor vil kvaliteten på de enkelte postene variere, og vi tar forbehold om feil og mangler. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger og ytterligere opplysninger.

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Kongsberg

Kongsberg Spacetec

Kongsberg Spacetec AS er leverandør av komplette bakkestasjoner for mottak/bearbeiding av data fra satellitter.

Kongsberg Penguins

Kongsberg Penguins var et norsk basketballag. De ble dannet i 2000, samtidig som den nye, norske ligaen, BLNO, tok form. Lagets opprinnelige navn var Bergkameratene, men nå er Bergkameratene breddedelen, mens Penguins er topplaget/Bk Basket Elite. Bk bredde og Kongsberg Penguins er skilt ut i to forskjellige klubber.

Kongsberg Jazzfestival

Kongsberg Jazzfestival er en årlig internasjonal jazzfestival som har blitt avholdt i Kongsberg i Buskerud siden 1964. Festivalen ble opprinnelig arrangert av jazzklubben Jazz Evidence, men ble snart organisert som en selvstendig forening. Idag er festivalen organisert som en stiftelse. Festivalen arrangeres hvert år i uke 27, og hadde i 2013 i overkant av. 18 000 solgte billetter.[1]

Kongsberg Sølvverk

Kongsberg Sølvverk er et tidligere gruveselskap som ble opprettet i 1623, og hører til Norges eldste og mest kjente bergverk. Verket regnes også som Norges største bedrift i førindustriell tid og nådde et omfang av om lag 1000 km gruveganger, 300 sjakter og mellom 1500 og 2000 skjerp. Kongsberg Sølvverk var i kontinuerlig drift til 1958. Sølvverket er fredet som kulturmiljø etter kulturminneloven.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens

© KulturIT

Vennligst vent...