Digitalt Museum Digitalt Museum

"Kongsberg."


Om objektet

Motiv:
Fra Kongsberg i Buskerud. Fotografiet er tatt fra en bakkekam på vestsida av Numedalslågen, mot fossen som i sin tid gav energi til mye av den industrielle virksomheten i byen. I forgrunnen ses en del bolighus. Til høyre i bildet fører ei bru (Nybrua) over elva og fossen, som da dette bildet ble tatt hadde forholdsvis liten vannføring. På motsatt side av fossen ser vi (nærmest) et bysentrum med toetasjes tregårder og bakenforliggende lier med mer spredt landbruksbebyggelse.

Motivtittel:
"Kongsberg."

Avbildede steder:
Avbildet sted , sikker, sikker: Buskerud, Kongsberg

Historikk:
Dette prospektkortet lå i en kartong med fotomateriale Norsk Skogmuseum fikk fra Det norske Skogfrøverk på Hamar i 2008. Postkortene i samlinga var i stor utstrekning stilet til medlemmer av familien Kohmann, og var antakelig etterlatenskaper etter Charles Delgobe Kohmann, som var leder for Frøverket fra 1938 til han gikk av med pensjon ved årsskiftet 1964-65.
Eierskap:
1966
Tidligere eier, sikker: Kohmann, Charles Delgobe
Tidligere eier, sikker: Norge, Hamar, Hedmarken, Solvang/Haraldstad
Eierskap:
1966 - 2008
Giver/siste eier, sikker: Det norske Skogfrøverk
Giver/siste eier, sikker: Norge, Hamar, Hedmarken, Martodden, Det norske Skogfrøverk, Birkebeinervegen 11, 2316 Hamar

Inventarnr.:
SJF-F.001819

Institusjon:
Norsk Skogmuseum

Vis tilleggsinformasjon

Om museet

Museum:
Norsk Skogmuseum

Museets nettsted:
www.skogmus.no

Norsk Skogmuseum er et kultur- og naturhistorisk museum med nasjonale ansvarsoppgaver for skognæringene, utmark, jakt, fangst og ferskvannsfiske. Museet er en avdeling i Anno museum. Vi arbeider kontinuerlig med digitalisering av samlingene. Katalogen er et resultat av ulik registreringspraksis gjennom tidene. Derfor vil kvaliteten på de enkelte postene variere, og vi tar forbehold om feil og mangler. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger og ytterligere opplysninger.

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Kongsberg

Løkkejordbruket på Kongsberg

Løkkejordbruket på Kongsberg er betegnelsen på et fenomen som begynte med gruvedriftenKongsberg. Ordningen var trolig tenkt som en økonomisk kompensasjonsordning for Sølvverkets arbeidere. Gruvearbeiderne fikk rett til å disponere små, enkle parseller på statlig grunn. Det var ikke tillatt å bosette seg på løkkene, de skulle brukes som beitemark til bufe eller for å dyrke mat til eget bruk. Løkkedriften stimulerte til et selvbergingshushold. Bergverksdriften var svært konjunkturutsatt og som en strengt regulert bergstad underlagt Sølvverket, var Kongsbergsamfunnet opprinnelig helt prisgitt den til enhver tid økonomiske situasjonen for verket. Nedgangsperioder rammet ofte lønnsutbetalinger og mattilførsel. Da fungerte løkkene som en sikkerhet for mange husholdninger.

Statsarkivet i Kongsberg

Statsarkivet i Kongsberg, Frogs vei 44, er en del av Arkivverket og har fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark som sitt embetsdistrikt. Statsarkivet i Kongsberg er et av åtte statsarkiv og ble opprettet i 1994 og er dermed landets yngste statsarkiv.

Kongsberg skisenter

Koordinater: 59°39′45″N 9°37′12″Ø Kongsberg skisenter er et alpinanlegg som ligger i Funkelia i Kongsberg. Anlegget har en høydeforskjell på 330 m og har tilsammen ca. 10 kilometer med preparerte løyper, en stolheis og 4 skitrekk (hvorav en er lokalisert i barnebakke). Heiskapasiteten er 7200 personer pr. time. Skisenteret hadde i 2009 en omsetning på nesten 34,8 millioner kroner[1]

Kongsberg Guttemusikkorps

Kongsberg Guttemusikkorps er et skolekorps fra Kongsberg (etablert i 1911). Til tross for navnet, består korpset av både gutter og jenter i alderen 8 – 19 år. Korpset har i dag (mars 2011) ca. 130 aktive medlemmer fordelt på tre korps: Aspirantkorps, Juniorkorps og Hovedkorps. Korpset er medlem av Norges Musikkorps Forbund.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens

© KulturIT

Vennligst vent...