Digitalt Museum Digitalt Museum

Hestetann


Om objektet

Betegnelse:
Hestetann (Betegnelse)

Historikk:
Fra Seljord, Telemark.
Aksesjon:
1919
Bruk:
Funnsted: Norge, Seljord
Produksjon:
0800 - 1050 (CA)

Beskrivelse:
En stor hestetann.

Inventarnr.:
TGM-BM.1919-20:018

Institusjon:
Telemark Museum

Vis tilleggsinformasjon

Om museet

Museum:
Telemark Museum

Museets nettsted:
www.telemarkmuseum.no

Telemark Museum arbeider kontinuerlig med digitalisering og revidering av samlingene. Nye objekter vil bli publisert fortløpende. Katalogen er et resultat av ulik registreringspraksis gjennom tidene, og kvaliteten på de enkelte postene vil variere. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger og opplysninger som kan hjelpe oss arbeidet med å forbedre informasjonen i vår database.

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Oldsaker

Oldsaker er den tradisjonelle norske betegnelsen for menneskeskapte gjenstander fra oldtiden. Tilsvarende gjenstander fra middelalderen kan ofte omtales som både oldsaker og middelaldergjenstander. I juridisk terminologi dekkes begge av uttrykket løse kulturminner. Artefakt er et videre begrep som ikke innebærer noen aldersbegrensninger.

Hester

Hester er upartåede hovdyr (Perissodactyla) i hestefamilien (Equidae). De kalles også hestedyr og tilhører hesteslekten (Equus), som er den eneste gjenværende slekten i hestefamilien. Artene er inndelt i fire underslekter og består av villhester (Equus), esler (Asinus) og sebraer (Dolichohippus og Hippotigris). Forholdet mellom de sju nålevende artene regnes ikke som endelig avklart. Flere arter, underarter og varianter er i varierende grad truet av utryddelse. De to mest tallrike formene for hestedyr er tamhest og tamesel, som begge ble domestisert for flere tusen år siden.

Syreskader (tenner)

Syreskader, også kalt dental erosjon eller perimolyse på fagspråket er uopprettelig tap av tannstruktur på grunn av kjemisk oppløsning fra syrer, og har ikke en bakteriell årsak. Det kan være mange medvirkende faktorer til syreskader, blant annet hyppig inntak av mat og sure drikker, munntørrhet, sykdom, manglende tannhygiene etc. De senere år har en vesentlig større andel av befolkningen fått syreskader pågrunn av endrede kost -og livsstilsvaner.

Arkeologi

Arkeologi (fra gresk αρχαίος = gammel og λόγος = ord/tale/lære, altså læren om det gamle) er studiet av menneskelig aktivitet, primært gjennom erverv, dokumentasjon og analyse av menneskers materielle kultur slik som artefakter, biofakter og menneskelige levninger. Studier av miljø og landskap er også viktig for å forstå fortiden. Arkeologiens hovedmålsetning er å dokumentere og forklare menneskenes opprinnelse og utvikling, å forstå kulturers historie, å forklare kulturell evolusjon og å studere menneskers adferd i historiske og forhistoriske samfunn.

Michael Hester

Michael Hester (født 2. mai 1972 i Sydney) er en fotballdommer fra New Zealand. Han ble FIFA-dommer i 2007. Han er født i Australia. Han dømmer kamper både i New Zealand og Australia.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens

© KulturIT

Vennligst vent...