Digitalt Museum Digitalt Museum

Flydel


Om objektet

Betegnelse:
Flydel (Betegnelse)

Historikk:
Aksesjon:
(Aksesjonsprotokoll)
Bruk:
Funnsted: Norge, Svalbard

Beskrivelse:
Del av flyvinge. Ser ut til å være revet av i den ene siden. Svært bulket. Bevaringstilstand god.Laget av aluminium.

Innskrift:
Påskrift: NICHT AN...

Inventarnr.:
SVB 00089

Institusjon:
Svalbard museum

Vis tilleggsinformasjon

Om museet

Museum:
Svalbard museum

Museets nettsted:
www.svalbardmuseum.no

Det arbeides kontinuerlig med registrering og digitalisering av materialet for å legge mest mulig av samlingen ut på internett. Vi tar forbehold om feil og mangler, og tar gjerne imot tilbakemeldinger som kan gi oss ny kunnskap om samlingen og gjenstandene.

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Fartøy

Fartøy er egentlig en betegnelse på et transportmiddel som går til vanns, et skip eller en større båt som er egnet for bruk i rom sjø. Sjøveisreglene definerer fartøy som «enhver farkost, innbefattet farkoster uten deplasement, sjøfly og WIG-fartøy, som brukes eller kan brukes som transportmiddel på vannet». Den egentlige betydningen av begrepet er «redskap til å fare/reise med».

WIG-fartøy

WIG-fartøy er et fartøy med flere driftsmåter som i sin operasjonelle hovedmodus flyr like over vannflaten ved å skape og utnytte overflateeffekt.

Hvor fartøy flyte kan

Hvor fartøy flyte kan er en norsk film fra 1948 som handler om den norske handelsflåten under den andre verdenskrig.[1]

Kategori:Fredete fartøy

Skip som Riksantikvaren har eller skal frede etter kulturminneloven § 14.

Kategori:Verneverdige fartøy

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens

© KulturIT

Vennligst vent...