Digitalt Museum Digitalt Museum

Flagg


Om objektet

Betegnelse:
Flagg (Betegnelse)
Løveflagg (Alternativt navn - Ikke-kontrollert betegnelse (overskrift))
Dannebrog (Alternativt navn)

Historikk:
Norges flagg i 1814
I resolusjon av 27. februar 1814 om eget norsk flagg, ble det foreskrevet at den norske riksløven skulle settes inn i øvre felt nærmest stanga på et flagg som ellers var likt Dannebrog. Resolusjonen er underskrevet av regenten Christian Frederik.

Det ble flagget ved hovedbygningen (Eidsvollsbygningen) på Eidsvoll verk den 19. mai 1814 da Christian Frederik avla ed og holdt sin trontale, etter kongevalget 17. mai.

I katalogen blir det opplyst at flagget ble brukt på Eidsvoll jernverk under riksforsamlingen i 1814.

I årsberetningen for "Selskapet til Eidsvollsbygningens Udstyr" fra 1914 blir det opplyst at flagget ble heist ved Eidsvollsbygningen 17. mai 1914.
Aksesjon:
1898 - 1914 (Sannsynligvis innkommet i denne perioden, da Selskapet til Eidsvoldsbygningens Udstyr samlet inn gjenstader fra 1814 og riksforsamlingen. )
Produksjon:
1814 (Omarbeiding av eldre dannebrogsflagg)

Motiv:
Løve med hellebard.

Beskrivelse:
Rekatangulært flagg, rødt med hvitt kors. Gyllengul løve i øvre venstre hjørne. Løva er vendt mot venstre, dvs. mot flaggstanga. Dette er heraldisk riktig, men avviker fra andre kjente utgaver av "løveflagget" hvor løva er vendt mot korset. Løva er antagelig av silkestoff, og er applikert på et rødt ullstoff. På kvadratet med løva (både ullstoff og løve) kan man se spor av et rutemønster som kan være en tidligere kvilting/vattering. Kanskje kan hele stoffstykket ha en annen opprinnelse, og være montert på flagget sekundært.

Inventarnr.:
EM.01028

Institusjon:
Eidsvoll 1814

Vis tilleggsinformasjon

Om museet

Museum:
Eidsvoll 1814

Museets nettsted:
www.eidsvoll1814.no

Samlingen omfatter gjenstander som har kommet til Eidsvollsbygningen fra midten av 1800-tallet og fram til i dag. Enkelte gjenstander er mangelfullt dokumentert, og vi setter derfor stor pris på tilbakemeldinger fra publikum.

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Flagg

Flagg er (som regel) et tøystykke med en farge- og mønsterkombinasjon som gir en bestemt mening. Flagg brukes særlig som symbol for en nasjon eller geografisk region, men kan også brukes av organisasjoner, selskaper og andre grupperinger med behov for å markere seg, enten det gjelder FN, Røde Kors, skipsrederier eller politiske bevegelser. Flagg kan dessuten anvendes til direkte visuell signalisering, for eksempel til semaforering og merking av tilstanden ombord i et skip, eller til å informere båtttrafikk om pågående dykking under vann. Flagg ble opprinnelig brukt som lagmerker og felttegn i krig i form av bannere og faner.

Eidsvollsbygningen

Riksforsamlingen

RiksforsamlingenEidsvoll fra 10. april til 20. mai 1814 ble sammenkalt for å utarbeide Norges Grunnlov. Landets grunnlovgivende forsamling ble innkalt av stattholderen, prins Christian Frederik. Gjennom sitt åpne brev av 19. februar til hele folket og landets embetsmenn kunngjorde han at han hadde overtatt riksstyret som regent for å hevde og forsvare landets uavhengighet og selvstendighet. «Af Nationen valgte, oplyste Mænd skal samles den 10de April førstkommende udi Eidsvold i Akershus Amt, for at antage en Regjeringsform, som fuldkommen og for bestandig kan betrygge Folkets Frihed og Statens Tarv». I rundskriv av samme dato til biskopene, amtmennene, hæren og flåten kunngjorde han reglene for valget av representanter. De skulle finne sted i landets hovedkirker etter en gudstjeneste og edsavleggelse på bededager allerede den 25. februar eller så snart det var praktisk mulig.

«Dannebrog»

«Dannebrog» er Danmarks kongeskip, det ble bygget ved Orlogsværftet i København og sjøsatt 1932, som avløser for det forrige kongeskipet, hjuldamperen «Dannebrog» fra 1879, som seilte for Kong Christian X og Dronning Alexandrine inntil 1931. Skipet er tegnet av N. K. Nielsen. Kongeskipet har hett «Dannebrog» siden 1912, og to forskjellige skip har hatt navnet.

Dannebrog

Dannebrog er Danmarks flagg som ifølge legenden falt ned fra himmelen under et av Valdemar Sejrs slag i Estland. Flagget er rødt med et hvit kors som går helt ut til kantene av flagget, og den vertikale korsarmen er forskjøvet mot stangen. Dannebrog betyr danenes fane eller rødfarget fane.[1][2] Det regnes som Europas eldste offisielle flagg i kontinuerlig bruk. Det var også Norges flagg i unionstiden med Danmark til 1814. Det selvstendige Norge innførte samme år som et foreløpig norsk flagg Dannebrog med Norges riksvåpen i kantonen, det øvre feltet nærmest stangen. Korsutformingen på det danske flagget ble senere overtatt av de andre nordiske landene; Sverige, Norge, Finland, og Island, og av de selvstyrte områdene Åland og Færøyene. Flere regioner med tilknytning til Norden har offisielt eller uoffisielt tatt i bruk varianter av nordiske korsflagg.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens

© KulturIT

Vennligst vent...