Digitalt Museum Digitalt Museum

Fane. Revolusjonen lyser 1 av 2

Fane. Revolusjonen lyser


Om objektet

Betegnelse:
Fane. Revolusjonen lyser (Betegnelse)
Revolusjonsfanen (Presisert betegnelse)
Demonstrasjonsfanen (Presisert betegnelse)

Tittel:
Giv Akt! Se Revolutionen lyser over verden!

Historikk:
Produksjon - Produsert (Fanen er laget av Oscar Løvaas (se signaturen), og motivet er malt av ham):
1918 - 1919 (Uklart om fanen blei brukt første gang i 1918 eller 1919, men det foreligger bilder som dokumenterer at den i alle fall var i bruk i 1919.)
Produsent, antatt sikker: Løvaas, Oscar
Bruk (Muligens eid og dernest brukt av Saaheim Jern- og Metallarbeiderforening, og dernest Rjukan Sosialistiske forening.):
1919 - 1930 (Usikkert.)
Annet (Muligvis bestiller av fanen: Albert Reginald Sund. På tiden tillitsmann i Rjukan Arbeiderparti og leder av Jern og Metall. Forhenværende leder av ungdomslaget, og sentralt medlem av Fagopposisjonen av 1911.):
1918 - 1919 (Antagelser og overleverte anekdoter.)
Fotografering:
2006 - 2007
Reprofotograf: Berntsen, Per

Motiv:
Revolusjonen på frammarsj: massene i bakgrunnen, flagg, fakkel, gevær, 1 kvinne og 2 menn leder an. Flerfarget, men falmet.

Beskrivelse:
Motiv dekker hele flaten, signert Oscar Løvaas. Kun ett lag stoff og motiv på en side - skinner gjennom på baksiden.

Innskrift:
: Side 1: Giv akt!
: Se revolusjonen lyser over verden!
: Tekst i flagg (frihet likhet brorskap?)

Inventarnr.:
IA 02261

Institusjon:
Norsk Industriarbeidermuseum

Vis tilleggsinformasjon

Om museet

Museum:
Norsk Industriarbeidermuseum

Museets nettsted:
www.visitvemork.com

Norsk Industriarbeidermuseum arbeider kontinuerlig med å videreutvikle og digitalisere samlingen. Den bærer preg av en del ulik katalogiseringspraksis opp gjennom årene, derfor vil kvaliteten på postene være noe varierende. Vi tar forbehold om feil og mangler. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger og opplysninger.

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Artikler anbefalt av brukere

http://no.wikipedia.org/wiki/Norges_dokumentarv

Norges dokumentarv er et register over en del av de viktigste dokumentene i norsk historie, næringsliv, kulturliv og annen samfunnsvirksomhet. Registeret er en nasjonal utgave av UNESCOs Verdensminne-program (Memory of the World), som skal bidra til å verne og tilgjengeliggjøre verdens dokumentarv og framstå som menneskehetens kollektive hukommelse.

“Denne fanen er en del av Norsk Dokumentarv.”
Anbefalt av: GunnW ~ 18. feb. 2013 kl. 7.29

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Revolusjon

En revolusjon (av latin revolutio, omveltning) er en fundamental, akselererende endring og knyttes ofte til samfunnsendringer og regimeskifte. Ordet brukes i mange sammenhenger, men har sin bakgrunn i grunnleggende politiske omveltninger. Tilhengere av slike omveltninger omtales gjerne som revolusjonære.

Wikipedia:Veiledning/Faner

Denne siden brukes til å lage konsistente faner på alle sider. For å forstå hvordan dette gjøres direkte, se følgende: Wikipedia:Veiledning/Topp

Frihetens faner på ny

Frihetens faner på ny er et musikkalbum fra 1988 av Grex Vocalis. Albumet består utelukkende av arbeidersanger arrangert a cappella for kirkekor av Trond Kverno, Knut Nystedt, Sigvald Tveit, Nils Henrik Asheim og Magnar Åm. Tittelen er hentet fra sangen «Vi skal gjenreise Norge»: «Nå skal frihetens faner på ny/ foldes ut over bygd, over by.»

Den industrielle revolusjon

Den industrielle revolusjon er navnet som er gitt på den massive sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen, som ble innledet med utvikling av arbeidseffektiviserende maskineri, og i første omgang manuelt drevet som «Spinning Jenny», men ble særlig forsterket av oppfinnelsen av dampmaskinen og ble videreført med elektrisitet og stadig mer automatisert maskineri. Man pleier ofte å dele den industrielle revolusjon i to perioder: Den første, som stort sett er knyttet til Storbritannia mot slutten av 1700-tallet, og den andre, som spredte seg videre til Tyskland og USA utover 1800-tallet.

Den iranske revolusjon

Den iranske revolusjonen i 1979 forandret Iran fra et autokratisk, vestlig orientert monarki, under styret av sjah Muhammed Reza Pahlavi, til en islamsk teokratisk republikk under Ayatollah Khomeini. Revolusjonen var delt i to faser. I den første fasen ble sjahen veltet av en allianse av liberale, venstreradikale og religiøse grupper. I den andre fasen, som ofte blir kalt den islamske revolusjon, kom prestestyret til makten og innførte en teokratisk islamsk republikk.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens

© KulturIT

Vennligst vent...