Digitalt Museum Digitalt Museum

Damplokomotiv


Om objektet

Betegnelse:
Damplokomotiv (Betegnelse)

Historikk:
Damplokomotiv NSB type XXVI nr. 81

Fabrikat: Hamar Jernstøberi
Byggenr./byggeår: 98/1915
Akselanordning: 1’C 2’
Drivhjuldiameter: 1150 mm
Antall sylindre: 2
Sylinderdiameter: 375 / 460 mm
Slaglengde: 460 mm
Kjelovertrykk: 12 kg/cm 2
Ristflate: 0,86 m2
Heteflate / overheterflate: 45,8 / 9,7 m2
Lengde over kobl.: 11130 mm
Tjenestevekt: 33,4 tonn
Adhesjonsvekt: 18,9 tonn
Forråd vann/kull: 3,0 + 1,5 tonn
Største hastighet: 60 km/t
Bygget antall: 2
Byggeperiode: 1915

De to lokomotivene av denne typen ble anskaffet for å assistere togene i den tunge stigningen fra Langlete til Rugldalen på Rørosbanen. Konstruksjonen bygget på tenderlokomotivene av type XXIII, men i stedet for tender fikk lokene vann- og kullbeholdning over en bakre løpeboggi. Etter at Rørosbanen var blitt normalsporet i 1941, ble lokene brukt mellom Horten og Skoppum. I 1949 ble også denne banen normalsporet, og lokene ble utrangert. nr. 81 ble etter noen års hensetting overført til Jernbanemuseet i 1955. Manglende plass gjør at loket må lagres under kummerlige forhold.
Eierskap (Eier: NJM):
Produksjon:
1915
Produsent: Hamar jernstøberi & mek. verksted
Produksjonssted / Eksponeringssted (F): Norge, Hamar (bruk 0403)
Aksesjon (Avlevering):
1954
Avleverer: NSB, Drammen distrikt

Beskrivelse:
Damplokomotiv NSB type XXVI nr. 81

Inventarnr.:
JM001427

Institusjon:
Norsk Jernbanemuseum, Jernbaneverket

Vis tilleggsinformasjon

Om museet

Museum:
Norsk Jernbanemuseum, Jernbaneverket

Museets nettsted:
www.norsk-jernbanemuseum.no

NJM arbeider kontinuering med digitalisering av samlingene, både foto, gjenstander og tegninger. Vi mottar gjerne tilbakemeldinger om feil eller mangler ved registreringene.

NJM har en stor samling av rullende materiell, men bare en liten del av dette er utstilt på museet. Alt rullende materiell er imidlertid registrert og kan søkes opp i Primus. Det finnes også store fotosamlinger som ennå ikke er registrert, men av den eldste delen er det vesentligste nå å finne i Primus. Blant det som ennå ikke er registrert, er bilder av mange tidligere tilsatte ved jernbanen.

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Mal:Infoboks Damplokomotiv

{{Infoboks Damplokomotiv
| bilde = 
| bildetekst = 
| typenavn = 
| litranavn = 
| akselrekkefølge = 
| sporvidde = 
| nummerserie = 
| nummer_navn = 
| fabrikant = 
| byggeår = 
| antall = 
| baneselskap = 
| tjenesteår = 
| bevarte = 
| lengde_over_bufferne = 
| hjulstand = 
| drivhjuldiameter = 
| sylinderdiameter = 
| sylinderslag = 
| sylinderantall = 
| trykk = 
| ristflate = 
| heteflate = 
| overheteflate = 
| maksfartforover = 
| maksfartbakover = 
| adhesjonsvekt = 
| tjenestevekt = 
| materialvektlok = 
| materialvekttender = 
| kull = 
| vann = 
}}

Liste over damplokomotiv i Norge

Damplokomotiver ble brukt i Norge fra 1851. De tre første lokomotivene kom til anlegget av Hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll. Den offisielle dampdriften på norske jernbaner opphørte 31. oktober 1970 da beredskapen med damplokomotiver i reserve på Hamar stasjon ble avviklet. De siste regulære damptrukne togene i Norge, var pukktog på Numedalsbanen som også sluttet høsten 1970. Året etter ble damplok benyttet av NSB ved et par anledninger i forbindelse med flytting av damplokomotiver og et filmoppdrag. Etter dette har damplokomotiver i Norge vært i bruk i forbindelse med kjøring av museumstog i regi av Norsk Jernbanemuseum, de faste museumsbanene eller Norsk Museumstog (undergruppe av Norsk Jernbaneklubb).

Smalspor

Smalspor er betegnelse som i jernbaneterminologi og i forbindelse med annen, skinnegående transport refererer til sporvidder mindre enn normalspor som er 1 435 mm.

Kategori:Damplokomotiver

Et damplokomotiv er et lokomotiv som drives fremover ved hjelp av damp.

Damplokomotiver NHJ

Damplokomotiver NHJ er en liste over lokomotiver brukt av Norsk Hoved-Jernbane (NHJ).

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens

© KulturIT

Vennligst vent...