Digitalt Museum Digitalt Museum

Damplokomotiv


Om objektet

Betegnelse:
Damplokomotiv (Betegnelse)

Historikk:
Damplokomotiv NSB type XIII nr. 7

Fabrikat: Thunes mek. Værksted
Byggenr./byggeår: 1/1901
Akselanordning: 2’B – 2
Drivhjuldiameter: 1422 mm
Antall sylindre: 2
Sylinderdiameter: 320 / 499 mm
Slaglengde: 457 mm
Kjelovertrykk: 12 kg/cm 2
Ristflate: 0,77 m2
Heteflate: 43,3 m2
Lengde over kobl.:11582 mm
Tjenestevekt: 32,6 tonn
Adhesjonsvekt: 13,8 tonn
Forråd vann/kull: 3,1 + 1,0 tonn
Største hastighet: 55 km/t
Bygget antall: 9
Byggeperiode: 1893 - 1903

NSB anskaffet i 1893 levert to hurtigtogslokomotiver til den smalsporede Rørosbanen. Dübs i Glasgow ble valgt som leverandør, og ytterligere to slik lok fulgte derfra i 1895, det ene av disse til Vestfoldbanen. På grunn av sin opprinnelse ble lokene kalt ”skotter”. Lokene var to-sylindrede compound-våtdamplok. Så leverte tyske Hartmann tre lok til Vestbanenettet fra 1895 til 1900. Endelig fulgte to fra Thune i 1901 og 1903. Disse kom begge til Stavanger distrikt, Jærbanen og Flekkefjordbanen. Det første av disse var Thunes første lokomotivbygg, og det er dette som er bevart på Norsk Jernbanemuseum. Det var i bruk fram til strekningen Stavanger-Flekkefjord ble lagt om til normalspor i 1944. Nr. 7 er det eneste gjenværende to-sylindrede compoundloket i landet og fyller på mange måter hullet i bevaringen av normalsporlok sett ut i fra teknologien - siden dette maskinkonseptet var svært utbredt i sin tid.
Produksjon:
1901
Produsent: Thune's Mekaniske Værksted
Produksjonssted / Eksponeringssted (F): Norge, Oslo
Eierskap (Eier: NJM):

Beskrivelse:
Damplokomotiv NSB type XIII nr. 7

Inventarnr.:
JM001365

Institusjon:
Norsk Jernbanemuseum, Jernbaneverket

Vis tilleggsinformasjon

Om museet

Museum:
Norsk Jernbanemuseum, Jernbaneverket

Museets nettsted:
www.norsk-jernbanemuseum.no

NJM arbeider kontinuering med digitalisering av samlingene, både foto, gjenstander og tegninger. Vi mottar gjerne tilbakemeldinger om feil eller mangler ved registreringene.

NJM har en stor samling av rullende materiell, men bare en liten del av dette er utstilt på museet. Alt rullende materiell er imidlertid registrert og kan søkes opp i Primus. Det finnes også store fotosamlinger som ennå ikke er registrert, men av den eldste delen er det vesentligste nå å finne i Primus. Blant det som ennå ikke er registrert, er bilder av mange tidligere tilsatte ved jernbanen.

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Mal:Infoboks Damplokomotiv

{{Infoboks Damplokomotiv
| bilde = 
| bildetekst = 
| typenavn = 
| litranavn = 
| akselrekkefølge = 
| sporvidde = 
| nummerserie = 
| nummer_navn = 
| fabrikant = 
| byggeår = 
| antall = 
| baneselskap = 
| tjenesteår = 
| bevarte = 
| lengde_over_bufferne = 
| hjulstand = 
| drivhjuldiameter = 
| sylinderdiameter = 
| sylinderslag = 
| sylinderantall = 
| trykk = 
| ristflate = 
| heteflate = 
| overheteflate = 
| maksfartforover = 
| maksfartbakover = 
| adhesjonsvekt = 
| tjenestevekt = 
| materialvektlok = 
| materialvekttender = 
| kull = 
| vann = 
}}

Liste over damplokomotiv i Norge

Damplokomotiver ble brukt i Norge fra 1851. De tre første lokomotivene kom til anlegget av Hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll. Den offisielle dampdriften på norske jernbaner opphørte 31. oktober 1970 da beredskapen med damplokomotiver i reserve på Hamar stasjon ble avviklet. De siste regulære damptrukne togene i Norge, var pukktog på Numedalsbanen som også sluttet høsten 1970. Året etter ble damplok benyttet av NSB ved et par anledninger i forbindelse med flytting av damplokomotiver og et filmoppdrag. Etter dette har damplokomotiver i Norge vært i bruk i forbindelse med kjøring av museumstog i regi av Norsk Jernbanemuseum, de faste museumsbanene eller Norsk Museumstog (undergruppe av Norsk Jernbaneklubb).

Smalspor

Smalspor er betegnelse som i jernbaneterminologi og i forbindelse med annen, skinnegående transport refererer til sporvidder mindre enn normalspor som er 1 435 mm.

Kategori:Damplokomotiver

Et damplokomotiv er et lokomotiv som drives fremover ved hjelp av damp.

Damplokomotiver NHJ

Damplokomotiver NHJ er en liste over lokomotiver brukt av Norsk Hoved-Jernbane (NHJ).

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens

© KulturIT

Vennligst vent...