Digitalt Museum Digitalt Museum

Busterudbygningen


Om objektet

Betegnelse:
Busterudbygningen

Historikk:
Bygningen ble oppført av kjøpmann Poul Peter Montagne de Coucheron i 1832. Noen år før Lillehammer ble anlagt drev han landhandel på Nordre Holme i Fåberg. I 1828 ble de første tomtene i kjøpstadsanlegget fordelt. Coucheron sikret seg tomt innenfor bygrensen, men så nær Holme som mulig i byens nordøstre hjørne. Slik kunne han oppnå fordelene ved å være byborger uten å miste kundekretsen han hadde etablert. Coucheron drev sin forretning i Gamlevegen fram til 1838. Da solgte han eiendommen og flyttet forretningen til en ny gård sentralt plassert i Storgata.

Busterudbygningen ser ut til å være bygd av brukte materialer. Da Coucheron bygde huset, hadde han stor gjeld til en kjøpmann i Christiania. Han måtte være forsiktig med investeringene, og byggingen gikk over flere år. Huset ble satt sammen av to gamle laftehus. En sval i utmurt bindingsverk bandt de to tømmerdelene sammen. Forretningslokalet lå mot vegen. Ellers inneholdt bygningen stue, kjøkken, sengekammer og innbygd svalgang. En seinere ombygging har gitt to rom på loftet.

Huset er panelt utvendig med stående vekselpanel og vestlandspanel i gavlene. Oker farge var vanlig på bolighus tidlig på 1800-tallet. Sammen med bolighuset stod et uthus som var hønsehus, utedo, vedskjul og lager. På Maihaugen står Busterudbygningen sammen med et bryggerhus.

Busterudbygningen har hatt mange eiere og har til tider også vært leid ut. I 1845 bodde tre husstander der med til sammen åtte personer. I 1865 var det fire husholdninger med 18 personer. Huset fikk sitt navn fra malermester Busterud som leide huset fra 1862.
Oppføring (Bygd i 1832 av Poul Peter Motagne de Coucheron):
1832 (I løpet av året)
Tidligere plassering: Oppland, Lillehammer, Gamlev. 130
Aksesjon (Gave fra Sidsel Sveberg i 1966):
Riving (Demontert i 1974):
Gjenoppføring (Gjenoppføring fullført i 1976):

Beskrivelse:
Våningshus i laft og bindingsverk.

Konstruksjon:
Tre, lafteverk, tømmer eller planker
Den vestre delen av bygningen er i laft. Den østre delen og gangen mot sør er i bindingsverk.

Inventarnr.:
SS-U-02

Institusjon:
Maihaugen

Vis tilleggsinformasjon

Om museet

Museum:
Maihaugen

Museets nettsted:
www.maihaugen.no

Museet jobber kontinuerlig med digitalisering av materialet for å legge mest mulig av disse samlingene ut på internett. Vi tar forbehold om feil og mangler, og tar gjerne imot tilbakemeldinger som kan gi oss ny kunnskap om våre samlinger.

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Våningshus

Våningshus er en benevnelse for beboelseshus som mest er brukt utenfor byer. Ordet «våning» finner vi i tysk «Wohnung» og verbet «Wohnen» som betyr å bo.Våningshusene varierte i størrelse og form, og avspeilet vanligvis gårdens rikdom. Form etter lokal byggeskikk.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens

© KulturIT

Vennligst vent...