Digitalt Museum Digitalt Museum

Museum

Bilde Tekst Resultat i kart

 

Side av 1

A

Alvøen Hovedbygning - Tilhører Bymuseet i Bergen (3 objekter)


B

Bjerkebæk - Tilhører Lillehammer Museum (7 objekter)

Bogstad Gård - Tilhører Norsk Folkemuseum (150 objekter)

Borgarsyssel Museum - Tilhører Østfoldmuseene (10 objekter)


D

Dalane Folkemuseum (70 objekter)

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum - Tilhører Musea i Sogn og Fjordane (282 objekter)

Deanu Musea / Tana Museum - Tilhører Deanu ja Várjjat Museasiida / Tana og Varanger Museumssiida (6 objekter)


F

Finnmark Fylkesbibliotek (4 objekter)

Folkenborg Museum - Tilhører Østfoldmuseene (82 objekter)

Fredrikstad Museum - Tilhører Østfoldmuseene (3 objekter)


G

Glomdalsmuseet - Tilhører Anno museum (9 objekter)

Gol bygdearkiv (48 objekter)

Gudbrandsdalsmusea AS (189 objekter)


H

Hadeland Folkemuseum - Tilhører Randsfjordmuseene AS (118 objekter)

Halden historiske Samlinger - Tilhører Østfoldmuseene (8 objekter)

Hallingdal Museum (39 objekter)

Hardanger og Voss Museum (6 objekter)

Haugalandmuseene (8 objekter)

Hordamuseet - Tilhører Bymuseet i Bergen (1 objekter)


J

Jærmuseet (8 objekter)


K

Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum - Tilhører Vestfoldmuseene IKS (12 objekter)

Kystmuseet i Sør-Trøndelag - Tilhører Museene i Sør-Trøndelag (1 objekter)


L

Lands Museum - Tilhører Randsfjordmuseene AS (2 objekter)

Larvik Museum - Tilhører Vestfoldmuseene IKS (9 objekter)

Levanger Museum - Tilhører Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (57 objekter)


M

Maihaugen - Tilhører Lillehammer Museum (1 objekter)

Munchs hus - Tilhører Vestfoldmuseene IKS (2 objekter)

Museet kystens arv - Tilhører Museene i Sør-Trøndelag (2 objekter)

Museum Nord (7 objekter)

Museumssenteret i Hordaland (3 objekter)


N

Namdalsmuseet - Tilhører Museet Midt (3 objekter)

Nordøsterdalsmuseet - Tilhører Anno museum (1 objekter)

Norsk Farmasihistorisk Museum - Tilhører Norsk Folkemuseum (4 objekter)

Norsk Folkemuseum (23372 objekter)

Norsk Industriarbeidermuseum (21 objekter)

Norsk Maritimt Museum (1 objekter)

Norsk Reiselivsmuseum - Tilhører Musea i Sogn og Fjordane (1 objekter)

Norsk Skogmuseum - Tilhører Anno museum (1023 objekter)

Norsk Teknisk Museum (67 objekter)

Norsk rettsmuseum (10 objekter)


O

Orkla Industrimuseum - Tilhører Museene i Sør-Trøndelag (189 objekter)

Oslo Museum (9 objekter)


R

Romsdalsmuseet - Tilhører Musea i Møre og Romsdal (72 objekter)

Rørosmuseet (593 objekter)


S

Slottsfjellsmuseet - Tilhører Vestfoldmuseene IKS (1 objekter)

Stiftelsen Kulturkvartalet - Tilhører Musea i Møre og Romsdal (5 objekter)

Stiftelsen Nordmøre Museum - Tilhører Musea i Møre og Romsdal (1 objekter)

Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (3 objekter)

Sunnfjord Museum - Tilhører Musea i Sogn og Fjordane (1 objekter)

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum - Tilhører Museene i Sør-Trøndelag (669 objekter)


T

Telemark Museum (100 objekter)


V

Varanger museum IKS (4 objekter)

Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS (54 objekter)

Vest-Telemark Museum (36 objekter)

Várjjat Sámi Musea / Varanger Samiske Museum - Tilhører Deanu ja Várjjat Museasiida / Tana og Varanger Museumssiida (112 objekter)


Ø

Østfold fylkes billedarkiv - Tilhører Østfoldmuseene (18 objekter)

 

Side av 1

© KulturIT

Vennligst vent...