Digitalt Museum Digitalt Museum

Museum

Bilde Tekst Resultat i kart

 

Side av 1

A

Akershusbasen (54514 objekter)

Alvøen Hovedbygning - Tilhører Bymuseet i Bergen (1301 objekter)

Anno museum

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (1163 objekter)

Aulestad - Tilhører Lillehammer Museum (5554 objekter)

Aust-Agder kulturhistoriske senter (5595 objekter)


B

Bagn Bygdesamling - Tilhører Valdresmusea as (9 objekter)

Bergen Brannhistoriske Stiftelse - Tilhører Bymuseet i Bergen (562 objekter)

Bergen Skolemuseum - Tilhører Bymuseet i Bergen (150 objekter)

Berger museum - Tilhører Vestfoldmuseene IKS (1097 objekter)

Bjerkebæk - Tilhører Lillehammer Museum (4410 objekter)

Bogstad Gård - Tilhører Norsk Folkemuseum (3107 objekter)

Borgarsyssel Museum - Tilhører Østfoldmuseene (219 objekter)

Bymuseet i Bergen


D

Dalane Folkemuseum (6661 objekter)

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum - Tilhører Musea i Sogn og Fjordane (13476 objekter)

Deanu Musea / Tana Museum - Tilhører Deanu ja Várjjat Museasiida / Tana og Varanger Museumssiida (398 objekter)

Deanu ja Várjjat Museasiida / Tana og Varanger Museumssiida

Det Internasjonale Barnekunstmuseet (452 objekter)

Digitalt Fortalt (3965 objekter)

Domkirkeodden - Tilhører Anno museum (132536 objekter)


E

Egge Museum - Tilhører Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (143 objekter)

Eidsvoll 1814 - Tilhører Norsk Folkemuseum (898 objekter)


F

Folkenborg Museum - Tilhører Østfoldmuseene (301 objekter)

Forsvarets museer (14592 objekter)

Fotballmuseet - Tilhører Østfoldmuseene (853 objekter)

Fredrikstad Museum - Tilhører Østfoldmuseene (1573 objekter)


G

Gamle Bergen Museum - Tilhører Bymuseet i Bergen (1840 objekter)

Glomdalsmuseet - Tilhører Anno museum (22370 objekter)

Gol bygdearkiv (5696 objekter)

Gudbrandsdalsmusea AS (4073 objekter)


H

Hadeland Bergverksmuseum - Tilhører Randsfjordmuseene AS (157 objekter)

Hadeland Folkemuseum - Tilhører Randsfjordmuseene AS (10068 objekter)

Halden historiske Samlinger - Tilhører Østfoldmuseene (242 objekter)

Hallingdal Museum (1745 objekter)

Hardanger og Voss Museum (18666 objekter)

Haugalandmuseene (7000 objekter)

Hemsedal Bygdearkiv (3243 objekter)

Historiske Foto- Marnardal og Audnedal (8613 objekter)

Hol Bygdearkiv (1888 objekter)

Holmeegenes-samlingen - Tilhører Museum Stavanger (1440 objekter)

Holmestrand Aluminium museum - Tilhører Vestfoldmuseene IKS (591 objekter)

Hordamuseet - Tilhører Bymuseet i Bergen (582 objekter)


I

Ishavsmuseet Aarvak (1645 objekter)

Ivar Aasen-tunet - Tilhører Musea i Møre og Romsdal (230 objekter)


J

Jærmuseet (7610 objekter)


K

Kirsten Flagstadmuseet - Tilhører Anno museum (1014 objekter)

Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum - Tilhører Vestfoldmuseene IKS (5475 objekter)

Kunst i offentlige rom - KORO (6489 objekter)

Kunstmuseet Nord Trøndelag - Tilhører Museet Midt (996 objekter)

Kystmuseet Hvaler - Tilhører Østfoldmuseene (15 objekter)

Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Norveg - Tilhører Museet Midt (2714 objekter)

Kystmuseet i Sogn og Fjordane - Tilhører Musea i Sogn og Fjordane (835 objekter)

Kystmuseet i Sør-Trøndelag - Tilhører Museene i Sør-Trøndelag (1146 objekter)


L

Lands Museum - Tilhører Randsfjordmuseene AS (375 objekter)

Larvik Museum - Tilhører Vestfoldmuseene IKS (4531 objekter)

Lepramuseet St. Jørgens hospital - Tilhører Bymuseet i Bergen (72 objekter)

Levanger Museum - Tilhører Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (3962 objekter)

Lillehammer Museum

Lindesnes Bygdemuseum (1069 objekter)


M

Maihaugen - Tilhører Lillehammer Museum (17874 objekter)

Mjøsmuseet (988 objekter)

Moss by- og industrimuseum - Tilhører Østfoldmuseene (961 objekter)

Munchs hus - Tilhører Vestfoldmuseene IKS (457 objekter)

Musea i Møre og Romsdal

Musea i Sogn og Fjordane

Museene for kystkultur og gjenreisning IKS (3558 objekter)

Museene i Sør-Trøndelag

Museet Midt

Museet kystens arv - Tilhører Museene i Sør-Trøndelag (492 objekter)

Museum Nord (12690 objekter)

Museum Stavanger

Museumssenteret i Hordaland (4486 objekter)

Museumstjenesten i Østfold - Tilhører Østfoldmuseene (916 objekter)


N

Namdalsmuseet - Tilhører Museet Midt (1203 objekter)

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Naturhistoriske samlinger – Museum Stavanger - Tilhører Museum Stavanger (549 objekter)

Nils Aas Kunstverksted - Tilhører Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (20 objekter)

Nord-Troms Museum (26821 objekter)

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum - Tilhører Museene i Sør-Trøndelag (178 objekter)

Nordfjord Folkemuseum - Tilhører Musea i Sogn og Fjordane (2910 objekter)

Nordlandsmuseet (20728 objekter)

Nordøsterdalsmuseet - Tilhører Anno museum (5753 objekter)

Norges Olympiske Museum - Tilhører Lillehammer Museum (2703 objekter)

Norsk Bergverksmuseum (2226 objekter)

Norsk Farmasihistorisk Museum - Tilhører Norsk Folkemuseum (7040 objekter)

Norsk Folkemuseum (378981 objekter)

Norsk Industriarbeidermuseum (9274 objekter)

Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt (5600 objekter)

Norsk Jernbanemuseum, Jernbaneverket (37609 objekter)

Norsk Kartmuseum (4337 objekter)

Norsk Luftfartsmuseum (25399 objekter)

Norsk Maritimt Museum (21626 objekter)

Norsk Oljemuseum (17886 objekter)

Norsk Reiselivsmuseum - Tilhører Musea i Sogn og Fjordane (294 objekter)

Norsk Sagbruksmuseum - Tilhører Museet Midt (120 objekter)

Norsk Skogmuseum - Tilhører Anno museum (27891 objekter)

Norsk Teknisk Museum (25360 objekter)

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum (13449 objekter)

Norsk grafisk museum - Tilhører Museum Stavanger (604 objekter)

Norsk hermetikkmuseum - Tilhører Museum Stavanger (39 objekter)

Norsk rettsmuseum (2578 objekter)

Norsk vegmuseum (830 objekter)


O

Orkla Industrimuseum - Tilhører Museene i Sør-Trøndelag (1857 objekter)

Oslo Museum (59971 objekter)

Oslo Skolemuseum (514 objekter)

Oslo byarkiv (25098 objekter)


P

Postmuseet - Tilhører Lillehammer Museum (17096 objekter)


R

Randsfjordmuseene AS

RiddoDuottarMuseat (990 objekter)

Ringve - Tilhører Museene i Sør-Trøndelag (2727 objekter)

Rockheim - Tilhører Museene i Sør-Trøndelag (1980 objekter)

Romsdalsmuseet - Tilhører Musea i Møre og Romsdal (67878 objekter)

Ryfylkemuseet (10768 objekter)

Rørosmuseet (3155 objekter)


S

Saviomusea / Saviomuseet - Tilhører Deanu ja Várjjat Museasiida / Tana og Varanger Museumssiida (113 objekter)

Slottsfjellsmuseet - Tilhører Vestfoldmuseene IKS (1249 objekter)

Sogn og Fjordane Kunstmuseum - Tilhører Musea i Sogn og Fjordane (36 objekter)

Stavanger maritime museum - Tilhører Museum Stavanger (1489 objekter)

Stiftelsen Kulturkvartalet - Tilhører Musea i Møre og Romsdal (3338 objekter)

Stiftelsen Nordmøre Museum - Tilhører Musea i Møre og Romsdal (5319 objekter)

Stiftinga Sunnmøre Museum - Tilhører Musea i Møre og Romsdal (7878 objekter)

Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (960 objekter)

Stjørdal museum Værnes - Tilhører Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (30 objekter)

Sunnfjord Museum - Tilhører Musea i Sogn og Fjordane (6296 objekter)

Sunnhordland Museum (850 objekter)

Svalbard museum (5759 objekter)

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum - Tilhører Museene i Sør-Trøndelag (56212 objekter)


T

Telemark Museum (26856 objekter)

Telemuseet (18910 objekter)

Trondheim kunstmuseum - Tilhører Museene i Sør-Trøndelag (38 objekter)


U

Universitetet i Agder, Kunstsamlingen (82 objekter)


V

Valdres Folkemuseum - Tilhører Valdresmusea as (815 objekter)

Valdresmusea as

Varanger museum IKS (1661 objekter)

Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS (426 objekter)

Vest-Agder-museet (376 objekter)

Vest-Telemark Museum (2322 objekter)

Vestfoldarkivet - Tilhører Vestfoldmuseene IKS (86 objekter)

Vestfoldmuseene IKS

Várjjat Sámi Musea / Varanger Samiske Museum - Tilhører Deanu ja Várjjat Museasiida / Tana og Varanger Museumssiida (857 objekter)


Ø

Østfold fylkes billedarkiv - Tilhører Østfoldmuseene (13589 objekter)

Østfoldmuseene

 

Side av 1

© KulturIT

Vennligst vent...