Digitalt Museum Digitalt Museum

Museum

Bilde Tekst Resultat i kart

 

Side av 1

A

Akershusbasen (55070 objekter)

Alvøen Hovedbygning - Tilhører Bymuseet i Bergen (1301 objekter)

Anno museum

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (1163 objekter)

Aulestad - Tilhører Lillehammer Museum (5554 objekter)

Aust-Agder kulturhistoriske senter (5606 objekter)


B

Bagn Bygdesamling - Tilhører Valdresmusea as (31 objekter)

Bergen Brannhistoriske Stiftelse - Tilhører Bymuseet i Bergen (588 objekter)

Bergen Skolemuseum - Tilhører Bymuseet i Bergen (150 objekter)

Berger museum - Tilhører Vestfoldmuseene IKS (1097 objekter)

Bjerkebæk - Tilhører Lillehammer Museum (4410 objekter)

Bogstad Gård - Tilhører Norsk Folkemuseum (3107 objekter)

Borgarsyssel Museum - Tilhører Østfoldmuseene (219 objekter)

Bymuseet i Bergen


D

Dalane Folkemuseum (6661 objekter)

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum - Tilhører Musea i Sogn og Fjordane (13557 objekter)

Deanu Musea / Tana Museum - Tilhører Deanu ja Várjjat Museasiida / Tana og Varanger Museumssiida (398 objekter)

Deanu ja Várjjat Museasiida / Tana og Varanger Museumssiida

Det Internasjonale Barnekunstmuseet (452 objekter)

Digitalt Fortalt (4098 objekter)

Domkirkeodden - Tilhører Anno museum (135373 objekter)


E

Egge Museum - Tilhører Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (143 objekter)

Eidsvoll 1814 - Tilhører Norsk Folkemuseum (899 objekter)


F

Finnmark Fylkesbibliotek (632 objekter)

Folkenborg Museum - Tilhører Østfoldmuseene (344 objekter)

Forsvarets museer (14594 objekter)

Fotballmuseet - Tilhører Østfoldmuseene (853 objekter)

Fredrikstad Museum - Tilhører Østfoldmuseene (1573 objekter)

Fredrikstad kommunes kunstsamling – Nettgalleri - Tilhører Østfoldmuseene (84 objekter)


G

Gamle Bergen Museum - Tilhører Bymuseet i Bergen (1912 objekter)

Glomdalsmuseet - Tilhører Anno museum (23023 objekter)

Gol bygdearkiv (5842 objekter)

Gudbrandsdalsmusea AS (4108 objekter)


H

Hadeland Bergverksmuseum - Tilhører Randsfjordmuseene AS (157 objekter)

Hadeland Folkemuseum - Tilhører Randsfjordmuseene AS (10129 objekter)

Halden historiske Samlinger - Tilhører Østfoldmuseene (242 objekter)

Hallingdal Museum (1865 objekter)

Hardanger og Voss Museum (18682 objekter)

Haugalandmuseene (7001 objekter)

Hemsedal Bygdearkiv (3243 objekter)

Historiske Foto- Marnardal og Audnedal (8617 objekter)

Hol Bygdearkiv (1888 objekter)

Holmeegenes-samlingen - Tilhører Museum Stavanger (1440 objekter)

Holmestrand Aluminium museum - Tilhører Vestfoldmuseene IKS (589 objekter)

Hordamuseet - Tilhører Bymuseet i Bergen (584 objekter)


I

Ishavsmuseet Aarvak (1645 objekter)

Ivar Aasen-tunet - Tilhører Musea i Møre og Romsdal (230 objekter)


J

Jærmuseet (7610 objekter)


K

Kirsten Flagstadmuseet - Tilhører Anno museum (1014 objekter)

Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum - Tilhører Vestfoldmuseene IKS (5558 objekter)

Kunst i offentlige rom - KORO (6523 objekter)

Kunstmuseet Nord Trøndelag - Tilhører Museet Midt (996 objekter)

Kystmuseet Hvaler - Tilhører Østfoldmuseene (15 objekter)

Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Norveg - Tilhører Museet Midt (2714 objekter)

Kystmuseet i Sogn og Fjordane - Tilhører Musea i Sogn og Fjordane (835 objekter)

Kystmuseet i Sør-Trøndelag - Tilhører Museene i Sør-Trøndelag (1148 objekter)


L

Lands Museum - Tilhører Randsfjordmuseene AS (378 objekter)

Larvik Museum - Tilhører Vestfoldmuseene IKS (4750 objekter)

Lepramuseet St. Jørgens hospital - Tilhører Bymuseet i Bergen (72 objekter)

Levanger Museum - Tilhører Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (4397 objekter)

Lillehammer Museum

Lindesnes Bygdemuseum (1071 objekter)


M

Maihaugen - Tilhører Lillehammer Museum (17898 objekter)

Mjøsmuseet (988 objekter)

Moss by- og industrimuseum - Tilhører Østfoldmuseene (961 objekter)

Munchs hus - Tilhører Vestfoldmuseene IKS (457 objekter)

Musea i Møre og Romsdal

Musea i Sogn og Fjordane

Museene for kystkultur og gjenreisning IKS (3579 objekter)

Museene i Sør-Trøndelag

Museet Midt

Museet kystens arv - Tilhører Museene i Sør-Trøndelag (499 objekter)

Museum Nord (13240 objekter)

Museum Stavanger

Museumssenteret i Hordaland (4640 objekter)

Museumstjenesten i Østfold - Tilhører Østfoldmuseene (916 objekter)


N

Namdalsmuseet - Tilhører Museet Midt (1218 objekter)

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Naturhistoriske samlinger – Museum Stavanger - Tilhører Museum Stavanger (549 objekter)

Nils Aas Kunstverksted - Tilhører Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (20 objekter)

Nord-Troms Museum (26821 objekter)

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum - Tilhører Museene i Sør-Trøndelag (222 objekter)

Nordfjord Folkemuseum - Tilhører Musea i Sogn og Fjordane (2928 objekter)

Nordlandsmuseet (21089 objekter)

Nordøsterdalsmuseet - Tilhører Anno museum (7859 objekter)

Norges Olympiske Museum - Tilhører Lillehammer Museum (2703 objekter)

Norsk Bergverksmuseum (2428 objekter)

Norsk Farmasihistorisk Museum - Tilhører Norsk Folkemuseum (7145 objekter)

Norsk Folkemuseum (378944 objekter)

Norsk Industriarbeidermuseum (9274 objekter)

Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt (5961 objekter)

Norsk Jernbanemuseum, Jernbaneverket (37695 objekter)

Norsk Kartmuseum (4337 objekter)

Norsk Luftfartsmuseum (25399 objekter)

Norsk Maritimt Museum (21739 objekter)

Norsk Oljemuseum (17904 objekter)

Norsk Reiselivsmuseum - Tilhører Musea i Sogn og Fjordane (294 objekter)

Norsk Sagbruksmuseum - Tilhører Museet Midt (120 objekter)

Norsk Skogmuseum - Tilhører Anno museum (28074 objekter)

Norsk Teknisk Museum (25398 objekter)

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum (13469 objekter)

Norsk grafisk museum - Tilhører Museum Stavanger (612 objekter)

Norsk hermetikkmuseum - Tilhører Museum Stavanger (39 objekter)

Norsk rettsmuseum (2578 objekter)

Norsk vegmuseum (830 objekter)


O

Orkla Industrimuseum - Tilhører Museene i Sør-Trøndelag (1857 objekter)

Oslo Museum (60290 objekter)

Oslo Skolemuseum (514 objekter)

Oslo byarkiv (25097 objekter)


P

Postmuseet - Tilhører Lillehammer Museum (17165 objekter)


R

Randsfjordmuseene AS

RiddoDuottarMuseat (992 objekter)

Ringve - Tilhører Museene i Sør-Trøndelag (2727 objekter)

Rockheim - Tilhører Museene i Sør-Trøndelag (1996 objekter)

Romsdalsmuseet - Tilhører Musea i Møre og Romsdal (67878 objekter)

Ryfylkemuseet (10768 objekter)

Rørosmuseet (3189 objekter)


S

Saviomusea / Saviomuseet - Tilhører Deanu ja Várjjat Museasiida / Tana og Varanger Museumssiida (113 objekter)

Slottsfjellsmuseet - Tilhører Vestfoldmuseene IKS (1798 objekter)

Sogn og Fjordane Kunstmuseum - Tilhører Musea i Sogn og Fjordane (36 objekter)

Stavanger maritime museum - Tilhører Museum Stavanger (1489 objekter)

Stiftelsen Kulturkvartalet - Tilhører Musea i Møre og Romsdal (3338 objekter)

Stiftelsen Nordmøre Museum - Tilhører Musea i Møre og Romsdal (5411 objekter)

Stiftinga Sunnmøre Museum - Tilhører Musea i Møre og Romsdal (7940 objekter)

Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (957 objekter)

Stjørdal museum Værnes - Tilhører Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (30 objekter)

Sunnfjord Museum - Tilhører Musea i Sogn og Fjordane (6296 objekter)

Sunnhordland Museum (851 objekter)

Svalbard museum (5761 objekter)

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum - Tilhører Museene i Sør-Trøndelag (56012 objekter)


T

Telemark Museum (27675 objekter)

Telemuseet (19225 objekter)

Trondheim kunstmuseum - Tilhører Museene i Sør-Trøndelag (38 objekter)


U

Universitetet i Agder, Kunstsamlingen (82 objekter)


V

Valdres Folkemuseum - Tilhører Valdresmusea as (815 objekter)

Valdresmusea as

Varanger museum IKS (1661 objekter)

Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS (426 objekter)

Vest-Agder-museet (557 objekter)

Vest-Telemark Museum (2343 objekter)

Vestfoldarkivet - Tilhører Vestfoldmuseene IKS (86 objekter)

Vestfoldmuseene IKS

Várjjat Sámi Musea / Varanger Samiske Museum - Tilhører Deanu ja Várjjat Museasiida / Tana og Varanger Museumssiida (861 objekter)


Ø

Østfold fylkes billedarkiv - Tilhører Østfoldmuseene (13588 objekter)

Østfoldmuseene

 

Side av 1

© KulturIT

Vennligst vent...