Digitalt Museum Digitalt Museum

Norsk Folkemuseum

Våre ansatte på DigitaltMuseum

Alexander Lindbäck Katalogansvarlig

Lone Ørskov Malerikonservator NKF-N

Ingen beskrivelse

Anja H. Langgåt Fotoarkivar

Marie Fongaard Seim Fotoarkivar

Kunsthistoriker

Hanne Simonsen Katalogkonsulent

Heidi Uleberg Samlingsforvaltning Magasinforvalter

MA Museum Studies Samlingsforvaltning og Forebyggende konservering heidi.uleberg@norskfolkemuseum.no

Stine Hoel Fotoarkivar

Kunsthistoriker/Fotoarkivar

Anne Kristin Moe Konservator

trude haaland kostymeansvarlig

Birte Sandvik Konservator

Ingen beskrivelse

Morten Bing Førstekonservator NMF og leder for Forsknings- og utstillingsseksjonen

Cand. Philol. med hovedfag i etnolog

Erika Ravne Scott Førstekonservator

© KulturIT

Vennligst vent...