Digitalt Museum Digitalt Museum

Norsk Folkemuseum

Samiske bilder 41 objekter

Norsk Folkemuseums billedsamling har flere tusen bilder av samer eller samiske steder. Noen av dem vises i utstillingen «Samiske bilder» som museet åpnet på Samefolkets dag 6. februar 2012.

Bildene er valgt først og fremst for å illustrere samlingens historie, men de viser også noe av bredden i samiske miljøer og landskap. Blant fotografene er noen av de første navn i norsk fotohistorie, slik som Axel Lindahl. Det er også mange samiske motiver i museets store samling fra Anders B. Wilse.

Disse bildene ble tatt med sikte på salg, særlig til turister, og det var sjelden at fotografene noterte opplysninger om hvor bildet ble tatt, eller hvilke personer som ble avbildet. Et unntak var den danske forskeren Sophus Tromholt, som i 1882 – 1883 oppholdt seg i Finnmark for å studere nordlyset. Hans bilder fra Kautokeino er blant de første fra denne samiske bygda, og de utmerker seg både ved høy kvalitet og ved at fotografen var påpasselig med å notere navnet på dem han tok bilde av. Den verdige eldre mannen på bildet i utstillingen er Lars Hætta. Som unggutt var han med på Kautokeino-opprøret i 1852, ble dømt til døden men benådet, satt i fengsel på Akershus, og etter løslatelsen i 1867 vendte han tilbake til Kautokeino, der han arbeidet med sitt livsverk, oversettelse av Bibelen til samisk.

En annen forsker som skapte et stort fotomateriale fra samisk område var den franske prins Roland Bonaparte, som i 1886 reiste i Finnmark og gjorde anatomiske studier av samer. Alle de avbildete personene ble navngitt, og dette materialet har derfor stor historisk interesse.

På 1800-tallet var kamerautstyret stort og tungt. Bildene ble eksponert på glassplater, som var tunge å transportere og som lett ble skadet eller knust. Frem til 1880-årene måtte man også ha med kjemikalier og utstyr for å preparere glassplaten på stedet, og etterpå måtte bildet fremkalles med én gang, mens glassplaten fremdeles var våt. Derfor måtte det også finnes – eller lages – et mørkerom på stedet.

Det å ta et bilde var altså en omfattende og strevsom prosess, og en høytidelig handling, langt fra senere tiders snapshot. Professor Jens Andreas Friis, som var en sentral forsker i samisk språk og kultur på 1800-tallet, var også en pioner for fotograferingens kunst. I boken En Sommer i Finmarken, Russisk Lapland og Nordkarelen beskriver han hvordan han den 4. juli 1867 fotograferte en samisk familie i Orafjorden på Kola. Som forberedelse til fotograferingen ga han dem flere gaver, blant annet fingerringer og belteringer av messing, og i gjengave fikk han fugleegg og en reintunge. Hele operasjonen var altså så stor at den fikk egen omtale i boken.

Friis’ etterfølger som professor i samisk ved Universitetet, Konrad Nielsen, var også en aktiv fotograf, og tok selv mange av bildene som ble brukt i det store verket Lappisk (samisk) ordbok, som kom ut i årene 1932 – 1938. Han brukte innimellom selvutløser, og er derfor selv med på flere av bildene, da ofte i samtale med sine informanter.

De fleste av de tidlige fotografene var tilreisende, men etter hvert kom det også lokale fotografer, som selv bodde i samiske områder. En av de mest kjente er Ellisif Wessel (1866 – 1949), som var gift med distriktslegen i Sør-Varanger, og bodde i Kirkenes. Hun var en glødende politisk agitator og samtidig en ivrig fotograf. Gjennom bildene viste hun glimt av fattigdom og nød, ikke minst blant den samiske befolkningen.

Sterkt engasjement avspeiles også i bildet fra et politisk møte i Tana omkring 1920. Midt i bildet sees Elsa Laula Renberg (1877 – 1931), som var en pioner for samisk politisk organisering tidlig på 1900-tallet, og som var drivkraften bak det første samiske landsmøtet i 1917. Hun var sørsame, bosatt nær Mosjøen, men reiste også nord¬over til Finnmark for å spre sitt politiske budskap der. En annen samepolitisk pioner på denne tiden var Daniel Mortensson (1860 – 1924), også han sørsame, bosatt i Engerdal i Hedmark. Han var en politisk lederskikkelse som stiftet foreninger og hadde en sentral rolle under landsmøtet i 1917.

Bildet fra det sørsamiske sommerstevnet ved Majavatn stammer fra samme tid, det er tatt i 1921. Mannen med skjegg midt i bakerste rekke er Bertrand Nilsen, reisesekretær i Samemisjonen, som gjennom et langt liv samlet gjenstander til museene. Dessuten tok han mange bilder – mer enn 1000 kom inn til Norsk Folkemuseum etter hans død.

Zoologen Leif Natvig, som oppholdt seg hos sørsamene på 1920-tallet for å studere insekter som snyltet på reinen, tok også mange bilder og gjorde filmopptak som viser mennesker og arbeidsprosesser. Bildet av Nils Stinnerbom med bjellebukken er tatt i Skarpdalen i Tydal sommeren 1925.

De aller sørligste samene holdt til i Setesdalsfjella. Sigrid og Lars Johnsen med fostersønnen Anders Renander er avbildet omkring 1910, hun i drakt med innslag av setesdalsmotiver. Få år senere måtte de flytte vekk, som følge av myndighetenes innstramninger. De dro da til Trollheimen, der etterkommerne driver reindrift i dag.

I 1951 opprettet Norsk Folkemuseum en egen samisk avdeling, og førstekonservator Asbjørn Nesheim ble ansatt som bestyrer for avdelingen. Han begynte straks med innsamling av gjenstander til museet, kombinert med intervjuer og innsamling av språkprøver og joik på lydbånd. Blant hans assistenter var Harald Eidheim, senere professor i sosialantropologi, og arkitektstudenten Kjell Borgen, som særlig dokumenterte byggeskikk og boligforhold i de karrige etterkrigsårene. Bildet av butikkbrakka i Masi gir et inntrykk av de enkle forhold i en landsdel der nesten all bebyggelse var blitt brent eller ødelagt i krigens siste år.

Amerikaneren Virginia Davidson tok mange bilder i Karasjok og andre steder i Finnmark på 1950-tallet, og ga senere bildene til Norsk Folkemuseum. Bildene er fra hverdagsliv og arbeidsliv, slik som når Kirsten Ravna Gaup syr skaller med senetråd, og trekker ut tuppen på skallen med tennene. Men bildene viser også samfunnsendringer på denne tiden. For eksempel ser vi Karasjoks første selvbetjeningsbutikk, snow¬¬mobilen som var en slags beltebuss langs vinterstengte veier, og et klasserom der man så smått var begynt å bruke samisk språk i undervisningen – en meget omstridt sak på den tiden.

En sterk talsmann for bruk av samisk var læreren Bjørn Aarseth, som er avbildet i det fri sammen med noen av sine elever. De skulle til et reindriftskurs i Ytre Billefjord, og gikk like godt de nesten 150 kilometer til fots – det tok fire dager. Aarseth ble senere første-konservator ved Norsk Folkemuseum og fikk i 2005 St. Olavs orden for sin innsats for samisk kultur.

En interessant billedserie viser boligforholdene hos samene i Røyrvik i Nord-Trøndelag, der Asbjørn Nesheim og Folkemuseets fotograf Unni Fürst var på besøk i 1956. Her var tradisjonelle gammer frem¬deles i bruk som boliger, men de hadde fått moderne innslag som vinduer, komfyr og innlagt strøm. De fleste var reist til sommerplassen ved Namsvatnet da Folkemuseets medarbeidere kom på besøk, men museumsfolkene skaffet båt og kom seg også dit. Fotografen tok bilder av en gruppe blide jenter og noterte siden på arkivkortet at disse barna var ”usedvanlig søte og veloppdragne”.

Også andre av Folkemuseets medarbeidere samlet og fotograferte i samiske områder. Tekstilforskeren Marta Hoffmann var spesielt interessert i grenevevingen, en urgammel vevteknikk som engang var i bruk over hele Europa men nå bare hadde overlevd i noen sjøsamiske bygder i Kåfjord i Troms. Bildene som er tatt hjemme hos Anne Hansen Blomsterli i Manndalen i 1955 viser de forskjellige arbeidsprosessene som skulle til for å lage en grene. Folkemuseet formidlet grener for salg, og etter hvert ble det etablert et husflidslag som i dag står for markedsføring og salg.

Folkemuseets billedsamling er i stadig vekst og utvikling. I denne utstillingen er det lagt mest vekt på å vise eldre materiale, men dokumentasjonen av samtiden er langt mer omfattende enn det historiske materialet. Som eksempler vises noen bilder av nyere dato.

Museet har i mange år hatt særlig god kontakt med det sørligste samiske reinbeitedistriktet i landet, Elgå distrikt – på sørsamisk Svahken sijte. Blant annet kom Jonas Danielsen fra Elgå til Folkemuseet i 1992 for å bygge gamme i friluftsmuseet, slik han også har gjort på andre museer og til bruk for skolen på hjemstedet. Noen år senere satte han også opp et stabbur på Folkemuseet. Museets medarbeidere har flere ganger vært på besøk i Elgå, og har fotografert og filmet ulike aktiviteter der.
Nærliggende for et museum med adresse i Oslo er det å samle fotomateriale som viser hovedstadens samiske miljø. En sentral årlig begivenhet er feiringen av Samefolkets dag 6. februar, som foregår med lunsj i Rådhuset og andre festligheter og markeringer. Bildet her er fra feiringen i 2009. De mange drakter fra forskjellige deler av landet kan stå som en illustrasjon på at samisk liv byr på et stort mangfold, ikke bare i historisk perspektiv men også i samtiden.

Faglig ansvarlig for utstillingen:
Leif Pareli, konservator

Side av 2

Neste
Vennligst vent...

Portrett av Daniel Mortensen, 1912.

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1912 - 1912

ID:
NF.05139-036

Type:
Fotografi
Portrett av Daniel Mortensen, 1912.
Tittel:
Portrett av Daniel Mortensen, 1912.

Datering:
1912 - 1912

ID:
NF.05139-036

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Type:
Fotografi

Greneveving (6). Anne Hansen vever og re...

Fotograf:
Hoffmann, Marta

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

ID:
NF.05424-038

Type:
Fotografi
Greneveving (6). Anne Hansen vever og renner på varpestolen. Manndalen 1955.
Tittel:
Greneveving (6). Anne Hansen vever og re...

Fotograf:
Hoffmann, Marta

ID:
NF.05424-038

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Type:
Fotografi

Sjølapper i Lyngseidet fotografert ved e...

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

ID:
NF.11051-001

Type:
Fotografi
Sjølapper i Lyngseidet fotografert ved en robåt og tørrfisk.
Tittel:
Sjølapper i Lyngseidet fotografert ved e...

ID:
NF.11051-001

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Type:
Fotografi

Roland Bonaparte sin samling. Portrett ...

Fotograf:
Roche, G

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1884 - 1884

ID:
NF.09234-097

Type:
Fotografi
Roland Bonaparte sin samling. 
Portrett av Jon Aslaksen Mienna,  Aslak Jonsen Mienna og Per Nielsen Skom. Inngår i Bonapartes sameportretter som nr. 99.
Bonaparte
Tittel:
Roland Bonaparte sin samling. Portrett ...

Fotograf:
Roche, G

Datering:
1884 - 1884

ID:
NF.09234-097

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Type:
Fotografi

Sigrid og Lars Johnsen med fostersønnen ...

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

ID:
NF.14136-001

Type:
Fotografi
Sigrid og Lars Johnsen med fostersønnen Ander Fjeldner Renander. Reindriftsamer.
Tittel:
Sigrid og Lars Johnsen med fostersønnen ...

ID:
NF.14136-001

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Type:
Fotografi

Reindriftskurs for Karasjok-elever, her ...

Fotograf:
Davidson, Virginia Raymond

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1959 - 1959

ID:
NF.06279-104

Type:
Fotografi
Reindriftskurs for Karasjok-elever, her samlet ved reingjerde på vidda over Ytre Billefjord 1959.
Tittel:
Reindriftskurs for Karasjok-elever, her ...

Fotograf:
Davidson, Virginia Raymond

Datering:
1959 - 1959

ID:
NF.06279-104

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Type:
Fotografi

Greneveving (3). Anne Hansen ordner renn...

Fotograf:
Hoffmann, Marta

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

ID:
NF.05424-030

Type:
Fotografi
Greneveving (3). Anne Hansen ordner renningen til båndkanten på greneteppet. Manndalen 1955.
Tittel:
Greneveving (3). Anne Hansen ordner renn...

Fotograf:
Hoffmann, Marta

ID:
NF.05424-030

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Type:
Fotografi

Elever og lærer i klasserom ved Karasjok...

Fotograf:
Davidson, Virginia Raymond

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1958 - 1958

ID:
NF.06279-118

Type:
Fotografi
Elever og lærer i klasserom ved Karasjok folkeskole. 1958.
Tittel:
Elever og lærer i klasserom ved Karasjok...

Fotograf:
Davidson, Virginia Raymond

Datering:
1958 - 1958

ID:
NF.06279-118

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Type:
Fotografi

2

Elever i klasserom ved Karasjok folkesko...

Fotograf:
Davidson, Virginia Raymond

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1958 - 1958

ID:
NF.06279-122

Type:
Fotografi
Elever i klasserom ved Karasjok folkeskole. 1958.
Tittel:
Elever i klasserom ved Karasjok folkesko...

Fotograf:
Davidson, Virginia Raymond

Datering:
1958 - 1958

ID:
NF.06279-122

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Type:
Fotografi

Greneveving (25). Anne Hansen vever på g...

Fotograf:
Hoffmann, Marta

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

ID:
NF.05424-039

Type:
Fotografi
Greneveving (25). Anne Hansen vever på greneteppe. Manndalen 1955.
Tittel:
Greneveving (25). Anne Hansen vever på g...

Fotograf:
Hoffmann, Marta

ID:
NF.05424-039

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Type:
Fotografi

Dr. A. Nesheim med trillebår lastet med ...

Fotograf:
Eidheim, H.

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

ID:
NF.05074-003

Type:
Fotografi
Dr. A. Nesheim med trillebår lastet med forskjellige gjenstander. Ved siden av går to barn og en voksen. Javrebainjarga 1952.
Tittel:
Dr. A. Nesheim med trillebår lastet med ...

Fotograf:
Eidheim, H.

ID:
NF.05074-003

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Type:
Fotografi

Oversiktsbilde over Nils Mathis Gaups gå...

Fotograf:
Borgen, Kjell

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1953 - 1953

ID:
NF.05421-241

Type:
Fotografi
Oversiktsbilde over Nils Mathis Gaups gård med uthus, stabbur og hesjer. Masi 1953.
Tittel:
Oversiktsbilde over Nils Mathis Gaups gå...

Fotograf:
Borgen, Kjell

Datering:
1953 - 1953

ID:
NF.05421-241

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Type:
Fotografi

"Lappernes nasjonale reisning". Deltager...

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1919 - 1919

ID:
NF.13318-001

Type:
Fotografi
Tittel:
"Lappernes nasjonale reisning". Deltager...

Datering:
1919 - 1919

ID:
NF.13318-001

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Type:
Fotografi

Skoltesamer utenfor et båthus ovenfor Ko...

Fotograf:
Wessel, Ellisif Rannveig

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1890 - 1899

ID:
NF.08407-006

Type:
Fotografi
Skoltesamer utenfor et båthus ovenfor Kobbefoss før 1900. Sallasj og Roman Afansjeff midt i bildet.
Tittel:
Skoltesamer utenfor et båthus ovenfor Ko...

Fotograf:
Wessel, Ellisif Rannveig

Datering:
1890 - 1899

ID:
NF.08407-006

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Type:
Fotografi

Skallelaging. Kirsten Ravna Gaup Trekker...

Fotograf:
Davidson, Virginia Raymond

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1961 - 1961

ID:
NF.06643-023

Type:
Fotografi
Skallelaging. Kirsten Ravna Gaup Trekker ut tuppen på skallen med tennene. Karasjok 1961.
Tittel:
Skallelaging. Kirsten Ravna Gaup Trekker...

Fotograf:
Davidson, Virginia Raymond

Datering:
1961 - 1961

ID:
NF.06643-023

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Type:
Fotografi

Svenske samer og en hund utenfor døråpni...

Fotograf:
Lindahl, Axel

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1906 - 1906

ID:
NF.06789-030

Type:
Fotografi
Svenske samer og en hund utenfor døråpningen til en gamme, fem voksne og to barn. Nord-Norge 1906.
Tittel:
Svenske samer og en hund utenfor døråpni...

Fotograf:
Lindahl, Axel

Datering:
1906 - 1906

ID:
NF.06789-030

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Type:
Fotografi

Kirsten Alette Gaup og Berit Ellen Aslak...

Fotograf:
Davidson, Virginia Raymond

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1958 - 1958

ID:
NF.06279-125

Type:
Fotografi
Kirsten Alette Gaup og Berit Ellen Aslak Sara sager ved. Gagoloubbal 1958.
Tittel:
Kirsten Alette Gaup og Berit Ellen Aslak...

Fotograf:
Davidson, Virginia Raymond

Datering:
1958 - 1958

ID:
NF.06279-125

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Type:
Fotografi

Familiene Sara og Eira sitter rundt ilds...

Fotograf:
Davidson, Virginia Raymond

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

ID:
NF.06279-037

Type:
Fotografi
Familiene Sara og Eira sitter rundt ildstedet i teltet, kjøkkenutstyr er tatt frem. Karasjok 1958.
Tittel:
Familiene Sara og Eira sitter rundt ilds...

Fotograf:
Davidson, Virginia Raymond

ID:
NF.06279-037

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Type:
Fotografi

Lekegammen til Hilmar Jåma og Joel Stein...

Fotograf:
Fürst, Unni

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1956 - 1956

ID:
NF.05535-213

Type:
Fotografi
Lekegammen til Hilmar Jåma og Joel Steinfjell. Utenfor sitter Anne Marie Jåma, Unni Steinfjell, Jonhild Jåma, Selma Jåma, Ingrid og Laura Jåma. Ved Namsvatnet i 1956.
Tittel:
Lekegammen til Hilmar Jåma og Joel Stein...

Fotograf:
Fürst, Unni

Datering:
1956 - 1956

ID:
NF.05535-213

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Type:
Fotografi

Snowmobile. Snøbil med oppakking på take...

Fotograf:
Davidson, Virginia Raymond

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1958 - 1958

ID:
NF.06279-086

Type:
Fotografi
Snowmobile. Snøbil med oppakking på taket sitter fast i snøen,ved siden av står tre samekvinner. Karasjok 1958.
Tittel:
Snowmobile. Snøbil med oppakking på take...

Fotograf:
Davidson, Virginia Raymond

Datering:
1958 - 1958

ID:
NF.06279-086

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Type:
Fotografi

Kirsten Ravna Gaup lager senetråd. Karas...

Fotograf:
Davidson, Virginia Raymond

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1961 - 1961

ID:
NF.06643-020

Type:
Fotografi
Kirsten Ravna Gaup lager senetråd. Karasjok 1961.
Tittel:
Kirsten Ravna Gaup lager senetråd. Karas...

Fotograf:
Davidson, Virginia Raymond

Datering:
1961 - 1961

ID:
NF.06643-020

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Type:
Fotografi

Karasjokdrakt. Skolegutter ved Karasjok ...

Fotograf:
Davidson, Virginia Raymond

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

ID:
NF.06279-012

Type:
Fotografi
Karasjokdrakt. Skolegutter ved Karasjok skole, mars 1958.
Tittel:
Karasjokdrakt. Skolegutter ved Karasjok ...

Fotograf:
Davidson, Virginia Raymond

ID:
NF.06279-012

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Type:
Fotografi

Susanne Sara i selvbetjeningsbutikk i Ka...

Fotograf:
Davidson, Virginia Raymond

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1958 - 1958

ID:
NF.06279-111

Type:
Fotografi
Susanne Sara i selvbetjeningsbutikk i Karasjok 1958.
Tittel:
Susanne Sara i selvbetjeningsbutikk i Ka...

Fotograf:
Davidson, Virginia Raymond

Datering:
1958 - 1958

ID:
NF.06279-111

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Type:
Fotografi

Roland Bonaparte sin samling. Portrett ...

Fotograf:
Roche, G

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1884 - 1884

ID:
NF.09234-026

Type:
Fotografi
Roland Bonaparte sin samling. 
Portrett av Offa Dimitrowitch. Inngår i Bonapartes sameportretter som nr. 26.
Bonaparte
Tittel:
Roland Bonaparte sin samling. Portrett ...

Fotograf:
Roche, G

Datering:
1884 - 1884

ID:
NF.09234-026

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Type:
Fotografi

 

Side av 2

Neste

© KulturIT

Vennligst vent...