Digitalt Museum Digitalt Museum

Norsk Folkemuseum

På kart
(59.90740, 10.68681)
Eidsvoll 1814
(60.30078, 11.17091)
Bogstad Gård
(59.97132, 10.62616)
Norsk Farmasihistorisk Museum
(59.90609, 10.68674)
Norsk Folkemuseum ble etablert i 1894 og har som mål å gi et bredt bilde av dagliglivet i Norge. Vi har innholdsrike samlinger av gjenstander, bygninger, bildemateriale og arkiver fra 1500-tallet og fram til i dag. Sentrale temaer i samlingene er hjem og bomiljø, arbeidsliv og fritid, hverdag og fest, levekår og livsformer i Norge. Vår digitale katalog inneholder mer enn 350 000 kulturhistoriske gjenstander og fotografier fra samlingene.

Norsk Folkemuseum inneholder også Eidsvoll 1814, Bogstad Gård og Norsk Farmasihistorisk Museum.

Fra Wikipedia
den frie encyklopedia

Denne artiklen fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens

Norsk Folkemuseum

Koordinater: 59°54′26″N 10°41′13″Ø

Norsk Folkemuseum er et kulturhistorisk museumBygdøy i Oslo med samlinger fra hele landet, i hovedsak fra tiden etter reformasjonen (1537). I tillegg til gjenstandssamlingene utstilt eller magasinert i bygninger rundt et sentralt torg opptas det meste av museumsområdet av friluftsmuseet med tilflyttede bygninger fra norske bygder og en «Gamleby» med byhus, hovedsakelig fra Oslo.

Folkemuseet ble stiftet 19. desember 1894 i Kristiania, etter initiativ fra bibliotekar og museumsmann Hans Aall (1869–1946). Forbildet var Nordiska museet i Stockholm, som ble stiftet i 1873, fikk sitt nåværende navn i 1880, og ble utvidet med friluftsmuseet Skansen i 1891. Hans Aalls visjon var en norsk parallell som skulle samle og utstille «alt, som belyser det norske Folks Culturliv». Alle materielle spor av menneskers liv og virke i bygd og by skulle innsamles, bevares, utforskes og formidles gjennom utstillinger og publikasjoner.

Formålsparagrafens begrep «det norske folk» ble etterhvert problematisert. I 1951 utvidet museet sitt arbeid til å omfatte også samisk kultur, da den samiske samlingen ved Universitetets Etnografiske Museum ble overført til Norsk Folkemuseum. I 1989 ble museets formålsparagraf endret til å gjelde «liv og levekår i Norge». Fra 1990-tallet ble det en økende bevissthet om ansvaret for å inkludere også andre minoriteter og ikke minst nyere innvandring i museets arbeid.

Gol stavkirke fra ca. 1200, Raulandstua fra 1300-tallet og Kristiania-bygården Wessels gate 15 fra 1865 er blant hovedattraksjonene på museet.

Hans Aall

Hans Jacob Aall (født 20. september 1869 i Arendal, død 6. november 1946 i Oslo) var en norsk bibliotekar og museumsdirektør. Etter å ha tatt det filosofiske kandidatur 1890 gjorde han i noen år tjeneste ved Universitetsbiblioteket. I 1893 var han sekretær for den nordenfjeldske Kunstindustriutstilling i Trondheim og hadde deretter en stor andel i grunnleggelsen av Kunstindustrimuseet her. Han tok i 1894 initiativet til grunnleggelsen av Norsk Folkemuseum, som åpnet i 1896. Han var museets leder til han døde i 1946. Først med tittel som konservator og fra 1904 som direktør.

Hans Aall var sønn av Diderich Maria Aall, og sønnesønns sønn av Niels Aall. Se også slekten Aall.

På kart Lukk

Kartplasseringer

© KulturIT

Vennligst vent...