Digitalt Museum Digitalt Museum

Museet Midt

Museer/samlinger

Dette museet har
4 tilhørende museer.

  • Namdalsmuseet - Namdalsmuseet i Namsos er et kulturhistorisk museum for midtre og indre Namdal. Namdalsmuseet ble stiftet i 1926 etter folkemuseumsmodellen og har som spesialtema skogbruk og utmark, byhistorie og hospitalhistorie. I tillegg til dette dekker Namdalsmuseet den generelle kulturhistorien for midtre og indre Namdal.
  • Norsk Sagbruksmuseum - Norsk Sagbruksmuseum er et temamuseum for nasjonal sagbrukshistorie. Museet forvalter det teknisk-industrielle kulturminnet Spillum Dampsag & Høvleri, en sagbrukshistorisk gjenstandssamling og slepebåtene MB Hauka og MB Oter.
  • Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Norveg - Kystmuseet i Nord-Trøndelag / Norveg har et lokalt og regionalt ansvar for kystkultur. Museet er lokalisert i kystbyen Rørvik, i fiskeværet Sør-Gjæslingan og Vågsenget på Mellom-Vikna. Bygninger og samlinger har de siste 30 årene hatt omfattende vekst.
  • Kunstmuseet Nord Trøndelag - Kunstmuseet i Nord Trøndelag ble opprettet 1988 under navnet Nord-Trøndelag Fylkegalleri. Museet skiftet i 2013 navn til Kunstmuseet Nord Trøndelag og har som oppgave å formidle, stille ut, registrere, samle og bevare kunst fra Nord-Trøndelag og Norge.

© KulturIT

Vennligst vent...