Digitalt Museum Digitalt Museum

Kunst i offentlige rom - KORO

Høgskolen i Vestfold 11 objekter

Arbeidet med å velge kunst til Høgskolen startet i kunstutvalget i 2006 og sprang ut fra et ønske om å ta pulsen på Høgskolen som en levende institusjon i endring og med en arkitektonisk og menneskelig sammensatt helhet.

For at kunsten skulle bli synlig og få en betydning i en slik kompleks sammenheng, var det viktig å sette opp noen parametre. Det ble bl.a. sett på alternativer til tradisjonelle plasseringer for kunst; ut fra en tanke om at kunst som tar tid å oppdage kan skape et mer aktivt og utforskende rom mellom tilskuer og kunstverket. Ønsket var at kunsten både kunne gi betrakteren en personlig opplevelse og stimulere til refleksjon og diskusjon. Utfordringen for kunstutvalget ble å finne kunst som likevel kunne ta plass, bli lagt merke til og som hadde noe å si til studenter, ansatte og besøkende til høgskolen. Utvalget valgte å ta et overordnet tematisk grep som kunne gi verkene en retning uten å styre innholdet eller uttrykket. Resultatet ble flere ”infiltrerende” kunstprosjekter. Seks kunstnere ble invitert til lukket konkurranse, hvorav én gikk videre. I tillegg ble en åpen idékonkurranse utlyst, hvor fire verk ble valgt. Sammen med kunst fra tidligere byggetrinn ved Høgskolen er dette nå blitt en betydelig kunstsamling.

Side av 1

Vennligst vent...

Under fire øyne med Arne Ness [Installas...

Kunstner:
Stub, Helene

Tilhører:
Kunst i offentlige rom - KORO

Datering:
2011 - 2011

ID:
KORO.006525

Type:
Billedkunst

Under fire øyne med Astrid Lindgren [Ins...

Kunstner:
Stub, Helene

Tilhører:
Kunst i offentlige rom - KORO

Datering:
2011 - 2011

ID:
KORO.006526

Type:
Billedkunst

Under fire øyne med Florence Nightingale...

Kunstner:
Stub, Helene

Tilhører:
Kunst i offentlige rom - KORO

Datering:
2011 - 2011

ID:
KORO.006527

Type:
Billedkunst

Under fire øyne med Roald Amundsen [Inst...

Kunstner:
Stub, Helene

Tilhører:
Kunst i offentlige rom - KORO

Datering:
2011 - 2011

ID:
KORO.006528

Type:
Billedkunst

Under fire øyne med Marie Sklodowska Cur...

Kunstner:
Stub, Helene

Tilhører:
Kunst i offentlige rom - KORO

Datering:
2011 - 2011

ID:
KORO.006529

Type:
Billedkunst

Imagine [Maleri - Veggmaling på vegg]

Kunstner:
Aamodt, Tine

Tilhører:
Kunst i offentlige rom - KORO

Datering:
2010 - 2010

ID:
KORO.006532

Type:
Billedkunst

Imagine [Maleri - Veggmaling på vegg]

Kunstner:
Aamodt, Tine

Tilhører:
Kunst i offentlige rom - KORO

Datering:
2010 - 2010

ID:
KORO.006531

Type:
Billedkunst

Imagine [Maleri - Veggmaling på vegg]

Kunstner:
Aamodt, Tine

Tilhører:
Kunst i offentlige rom - KORO

Datering:
2010 - 2010

ID:
KORO.006533

Type:
Billedkunst

Seeing is believing [Foto - Computergene...

Kunstner:
Moen, Veronika

Tilhører:
Kunst i offentlige rom - KORO

Datering:
2007 - 2010

ID:
KORO.006534

Type:
Billedkunst

Lysrotunde [Installasjon - Lysinstallasj...

Kunstner:
Sanne, Dyveke

Tilhører:
Kunst i offentlige rom - KORO

Datering:
2010 - 2010

ID:
KORO.006524

Type:
Billedkunst

L´heure bleue [Skulptur i tre]

Kunstner:
Henriksen, Knut Henrik

Tilhører:
Kunst i offentlige rom - KORO

Datering:
2011 - 2011

ID:
KORO.006530

Type:
Billedkunst
 

Side av 1

© KulturIT

Vennligst vent...