Digitalt Museum Digitalt Museum

Kunst i offentlige rom - KORO

Gjøvik omsorgssenter for barn 1 objekt

Jorda er flat på Gjøvik – om et kunstprosjekt som ønsker å verne om barn i en sårbar situasjon.

Det internasjonale arkitektkontoret Rintala Eggertsson Arkitekter står bak det nye kunstprosjektet Arboretum på Gjøvik Omsorgssenter. Med en omsluttende paviljong i form av et verdenskart kan de mindreårige, enslige asylsøkerne finne sitt land, sitt sted og sitt tre - hentet inn fra den enkelte verdensdel. Rintala Eggertsson sier selv: - Mens barna avventer avklaring av sin livssituasjon har de behov for at planeten er flat, slik at det er mindre risiko for å falle av i farta.

Gjøvik Omsorgssenter ble etablert i 2009 som et av da fire omsorgssentre drevet av Bufetat, for enslige mindreårige asylsøkere (0-15 år). Barna kommer fra hele verden, og introduserer nye problemstillinger for det norske samfunnet. Dette er barnas første hjem i det nye landet, hvor de bor i en uavklart livssituasjon mens de venter på å få behandlet søknad om oppholdstillatelse.

Rintala Eggertsson Arkitekter har fått stor oppmerksomhet for sine innovative og eksperimentelle arbeider og har gjennomført verk over hele verden. Samarbeidet mellom arkitektene Sami Rintala fra Finland og Dagur Eggertsson fra Island ble etablert i 2007 og er nå utvidet med flere medarbeidere fra ulike verdenshjørner. Nåværende besetning består av Vibeke Jenssen, Kaori Watanabe og Ponn Laohasukkasem. Den internasjonale oppbyggingen av samarbeidet medfører at de er kjent med problemstillinger som eksisterer på omsorgssenteret. Kontorets arbeider fremstår som byggverk som befinner seg et sted mellom å være kunstinstallasjon, arkitektur og stedsutvikling. Viktige elementer i Rintala Eggertsson Arkitekters virksomhet er deres arbeider med studenter og brukere, der verket gjerne bygges i full skala i samarbeid med oppdragsgivere. De arbeider ofte i menneskelig målestokk med fokus på individets interaksjon med arkitekturen og arkitekturens forhold til naturen. I Norge er de nå aktuelle med et utkikkstårn ved Seljordsvannet og som festivalarkitekter for Arkitekturfestivalen på Vulkan 23. september - 2. oktober 2011.


Kunstkonsulent: Per Henrik Svalastog

Side av 1

Vennligst vent...

Arboretum [Hagekunst - Annet]

Kunstner:
Eggertsson, Rintala

Tilhører:
Kunst i offentlige rom - KORO

Datering:
2011 - 2011

ID:
KORO.006536

Type:
Billedkunst
 

Side av 1

© KulturIT

Vennligst vent...