Digitalt Museum Digitalt Museum

Anno museum

Museer/samlinger

Dette museet har
5 tilhørende museer.

  • Kirsten Flagstadmuseet - Kirsten Flagstadmuseet er et dokumentasjons- og kompetansesenter for Kirsten Flagstad. Flagstadmuseets samlinger er bygd opp gjennom de siste 60 år, museet ble åpnet for publikum i 1985.
  • Glomdalsmuseet - Glomdalsmuseets basissamling dokumenterer den førindustrielle bondekulturen i Østerdalen og Solør, samlingen omfatter også gjenstander fra tidlig industriell tid.
  • Domkirkeodden - Domkirkeoddens samlinger omfatter gjenstander, foto og arkivalia, og er bygd opp gjennom museets vel hundre år lange historie. Samlingene dekker et langt tidsspenn fra jernalderen fram til vår egen tid.
  • Nordøsterdalsmuseet - Nordøsterdalsmuseet består av 12 avdelinger, Tynset bygdemuseum, Tylldalen bygdetun, Okkupasjonsstua, Alvdal museum, Aukrustsenteret, Folldal bygdetun, Gruvemuseet Stiftelsen Folldal gruver, Rendalen bygdemuseum, Dølmotunet/Sætersgårds samlinger, Os museum, Bjørgan og Museumssenteret Ramsmoen Administrasjonssentret ligger på Tynset, Museumssentret Ramsmoen. Nordøsterdalsmuseet har tilsammen 150 hus fordelt på 36 lokaliteter, ei gjenstandssamling på ca 25000 gjenstander, et rikholdig arkiv, med både arkivalia og privatarkiver, bibliotek med lokal- og kulturhistoriske utgaver og ei fotosamling med 110 000 negativer, repro og nyopptak. Nordøsterdalsmuseet ble i 2010 konsolidert med Hedmark fylkesmuseum.
  • Norsk Skogmuseum - Norsk Skogmuseum er et kultur- og naturhistorisk museum med nasjonale ansvarsoppgaver for skognæringene, utmark, jakt, fangst og ferskvannsfiske.

Utstillinger

Her finnes utstillinger med objekter fra samlingene.
Vis flere

© KulturIT

Vennligst vent...