Medisinsk utstyr

Kopp

Bok

Løftestropp

Keramikkfragment

Tregjenstand

Keramikkfragment

Patronhylse

Medisinsk utstyr

Radio

QSL kort

Tregjenstand

Øks

Medisinsk utstyr

Tefat

Keramikkfragment

Anneksjonsskilt

Kulepenn

Patron

Metallgjenstand

Flaske

Plakett

Medisinsk utstyr

Skjelett

Spiker

Skistav

Hjelm

Bergartsprøve

Skjelett

Pipehode

Selvredder

Flaske

Sko

Hodeskalle

Tregjenstand

QSL kort

Brannsprøyte

Støpemodell

Melkespann

Anneksjonsskilt