Tregjenstand

Bergartsprøve

Dokument

Radio

Kort

Lærfragment

Anneksjonsskilt

Sprengstoff

Stol

Medisinsk utstyr

Hengelås

Fossil

Tregjenstand

Medisinsk utstyr

Skjelett

Medisinsk utstyr

Boks

Medisinsk utstyr

Kart

Skjelett

Hjelm

Keramikkfragment

Mugge

Kullspyd

Skjelett

Merke

Leke

Lampe

Knapp

Skjelett

Avis

Plakett

Flaske

Tønnestav

Anneksjonsskilt

Fat

Tallerken

Kibb

Fossil

Keramikkfragment