Bro over Hunnselva ved Lysverket, Mustad

Gjøvik år 1965
Flyfoto

salmodikon

Gjøvik,Hunnsjordet

Vaarnes Hotel, Odnes

O.H.Skonnords Jernvareforretning. Forretningen lå i Storgata 7 på Gjøvik.

Hunndalen 1961

Hunton Bruk.

Gjøvik skole, klasse 3b.

Sko

Harald Hårfagre

Gjøvik,Redalen år 1961
Flyfoto Widerøe

Widerøe: Gjøvik sentrum; Strand hotell; Gjøvik skole m.m.

Gjøvik,Hunnsjordet

Gjøvik år 1961
Flyfoto

Gjøvik år 1961
Flyfoto

Gjøvik år 1961
Flyfoto

Widerøe: Hovdetoppen restaurant

Storgata på Gjøvik.

Hunn gamle kirke med Tranberg gård i bakgrunnen

Gjøvik år 1961
Flyfoto

salmodikon

Familie, to voksne og tre barn, ved kaffebord i stue. Personene er ikke identifisert.

Hunndalen 1961

Hunndalen 1961

Den gamle inntaksdammen på Hunn gård, ved Hunton. Vannrenna til venstre ledet til Nedre Gjøviks mølle ved Berghus.

Gjøvik år 1961
Flyfoto

Gjøvik Høyenhall år 1961
Flyfoto Widerøe

Gjøvik år 1961
Flyfoto

Gjøvik,Redalen år 1966
Flyfoto Widerøe

Widerøe: Gjøvik sentrum; Brygga og jernbanestasjon

Gravfølge som kommer fra gården Gunnerød (g.nr. 173/b.nr. 30) i Østre Toten. Sansynligvis gjelder det avdøde Marie Eriksen Gunnerød.
Hoff kirke kan såvidt skimtes i bakgrunnen oppe til venstre.

Avisa "NY DAG".

Gjøvik,Redalen år 1961
Flyfoto Widerøe

Gjøvik,Hunnsjordet

Strykeinstrument

O.H. Korshavns forretning.

Gjøvik

Vardal år 1961
Flyfoto Widerøe

Gjøvik,Redalen år 1961
Flyfoto Widerøe