Tettsted - Trolig Jessheim eller i nærheten av Gardermoen.

Gjøvik,Redalen år 1966
Flyfoto Widerøe

1

Fabrikken O. Mustad. Fabrikken het først Brusveen Spiger- og Staaltraadfabrik, og ble grunnlagt av Hans Skikkelstad i 1832. I 1843 overtok Skikkelstads svigersønn, Ole Mustad, fabrikken. Han endret navnet til O. Mustad.

Båtene "Gamle Industri" og "Nye Industri" utenfor Gjøvik brygge.

Gjøvik,Redalen år 1966
Flyfoto Widerøe

3

Gjøvik

På"jugerbenken"ved Gamlepumpa

Småskolen, Gjøvik skole.

Hunndalen 1961

Gjøvik Station sett fra Mjøsa. Gamle pakkhus til venstre for brygga. Fra venstre vises båtene Duen, Angelo og Løven.

Vi ser her et av de gamle lysthusene som ble bygd i amtmann Laurits Weidemanns tid på Stenberg. Det var hans eget lysthus som her er avbildet. Lysthusene lå i hvert sitt hjørne nederst i parken.
Bildet er utgitt som postkort.

Gjøvik Station.

Hunndalen 1961

radio

Gruppe med 12 mannlige turnere oppstilt i landskap.

2

Båten "Kvikk".

Fire menn ved kaffebål i skogen. Sted og personenes identitet er ukjent.

Gjøvik Øverby år 1961
Flyfoto Widerøe

Vardal år 1961
Flyfoto Widerøe

Widerøe: Gjøvik sentrum. O.E. Skattum. Falk

Båten "Thor", etter ombyggingen.

Gjøvik

Sehwensens hus i Hunndalen (Toten Cellulose)

Gjøvik år 1961
Flyfoto

Vardal år 1961
Flyfoto Widerøe

Mjøsbåter og Mjøsfærgen I

Gjøvik år 1961
Flyfoto

Byggmester J. A. Uglands begravelse.

Hunndalen 1961

Stikkasting i låveveggen. Gutter og unge menn i søndagshabitt. Dette var en vanlig helgeaktivitet. Personenes identitet er ukjent, likeså stedet, men kanskje et sted i Øverskreien.

Gjøvik

Gjøvik brygge m/pakkhuset og "Gjøvik"

Gjøvik Åssvingen år 1961
Flyfoto Widerøe

Gjøvik by. Utsikt over storgata fra Kilebanehaugen.

Soldater samlet i terreng.

Gjøvik år 1961
Flyfoto

Soldat - Kavallerist til hest.

Aksnæs på Jaren

Vardal år 1961
Flyfoto Widerøe

Vardal år 1961
Flyfoto Widerøe