Ungdom på misjonsstevne på Finsdal, Øyslebø.

Skraper, skinnskraper

FRA VEIEN LANGS FORTJERN

Portrettbilde av liten gutt og jente, sitter ved et bord og leser en bok

Papirdukketøy, drakt

HØSBJØR TURISTHOTELL, FURNES, VINTER, POSTKORT, 12/576, FOTO NORMANN

MSHL.01123

Sjal

Bringklut

Bygningsdetaljer, Holmens gate 5 i Oslo.

Dukkesengetøy, putevar

Bosted

Gruppebilde, familie

Dukketøy, kjole

NFB.53202

Bøsse

Kjole

NFB.23025

NFB.46402

Kirke, Skjeberg kirke, Skjeberg, Sarpsborg, Østfold.

J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik på Stensberggata.

Dukkesengetøy, sengeteppe

Tann

NFB.22124

transport båt, eksteriør, D/S Oscar

Søndre og Nordre Nordbekk

Snurrebass

Anna i "Kjørkjebakken" på Seland har besøk i hagen sin. Grindheim.

Apotekglass

"Dronningen".

Persontog og skiturister på Ustaoset stasjon

Strikkeprøve

Gårdsbygninger ved en innsjø.

2

Fra Løveid sluser i Skiensvassdraget. Vi ser ei lenke med fem bunter ubarket grantømmer etter at slusevokterne har åpnet portene mellom to slusekammere, slik at virket kan sige framover mot neste sluseport. Framdriften stimuleres ved at det slippes på litt vann gjennom en bakenforliggende port.

Slusene ved Løveid har tre kammer, som utlikner en høydeforskjell på ti meter mellom ovenforliggende og nedenforliggende vassdrag. Dette fotografiet er tatt i motstrøms retning. Vi ser ei lenke med fem bunter ubarket grantømmer som er i ferd med å flyte fra ett slusekammer over i det neste.

Sluseanlegget ved Løveid ble bygd som en del av det som i sin tid ble kalt Norsjø-Skienskanalen. Anleggsarbeidene ved Løveid ble påbegynt i 1855 og innebar mye sprenging. Det tok drøyt fem år å bygge dette anlegget. Storflommen i 1860 forsinket arbeidet en del, og åpningen fant sted 1. mai 1861.

Kanaliseringa med sluser representerte et betydelig framskritt i en folkerik region, der trelast var den betydeligste handelsartikkelen, og hvor tømmerfløtinga hadde vært komplisert og kostbar. Kanalen lettet også annen transport ned til Skien, der den bratte og tunge vegen over Geitryggen hadde vært et hinder. Spesielt betydningsfull ble kanalen for jern- og sagbruksindustrien ved Ulefoss. Skiensvassdragets fellesfløtningsforening var likevel kanalens viktigste brukere fram til papirfabrikken Union ble nedlagt i 2005. Fra da av opphørte fløtinga. Skiensvassdraget var for øvrig det siste vassdraget i Norge hvor det foregikk kommersiell tømmerfløting i stor stil.

Spenne

portrett, mann, hypotekbankdirektør, brystbilde, halvprofil

Teppe, skillbragd

Interiørbilde fra karet litra C nr. 823, innrettet som motorvogntilhenger

Kranvogn litra Rko nr. 1276

Vigeland, Gustav
Hode av gammel mann [Tegning]
1893-1894