Mannen til høyre er min far og heter Tor-Eivind Eriksen

Anita Kristoffersen
30. okt. 2014

1

Bildet er fra et musikkstevne i Skien. Det må være Telemark Fylkes Musikkforbund som arrangerer.

EGIL ARNT GUNDERSEN
30. okt. 2014

1

Bildet er tatt på torvet på Vestsiden i Fredrikstad.

Jørgen Bangor
30. okt. 2014

1

Dette er Turisten og Trevet ved tuddal høyfjellshotell
Husene er idag i bruk som boliger for våre ansatte.

Elsa 😄
30. okt. 2014

1

Dette er Bekkestua som ligger ved tuddal høyfjellshotel

Elsa Holst pedersen
30. okt. 2014

1

Eg moderer meg litt etter å ha lese biletteksta grundigare: Det står "moset tømmer", og da er det i tilfelle sør for Nes lense der Glomma er breiare. Uttrykket "moset" og "moser" vart da også brukt her i Skiptvet, og eg meiner at telemarkingane brukte "sopper" som begrep for sammenbunta tømmer.

Lars Sæther
30. okt. 2014

2

Dette er nok ikke M/S Biri bygget 1957, men D/S Biri, byggenr 241 fra Nyland Mek.Verksted, Kristiania.
940 brt 1250 tdw. Levert til ett selskap innen Fred Olsen & Co Oslo i november 1914 Se også sjohistorie.no

Bjørn Fretheim
30. okt. 2014

1

Dette området kalles Lahelle, min familie har bodd i nummer 44 siden slutten av 1800-tallet. Min oldefar er født der i 1888 og min mormor i 1926, hun bor per dags dato fortsatt i huset som er eid av min onkel.

Katharina Hoffman
30. okt. 2014

1

I forgrunnen, den franske jageren Le Malin. Til høyre i bildet, søsterskipet Le Terrible.

Espen Arnestad
30. okt. 2014

1

Marinefartøyet til venstre bå bildet er den franske jageren Le Terrible. Til høyre, den britiske krysseren HMS Bellona.

Espen Arnestad
30. okt. 2014

1

28.mai 1946 ble 6-årsdagen for gjenerobringen av Narvik markert bl.a. ved marinebesøk og avduking av minnesmerker. Blandt de besøkende fartøyene var den britiske krysseren HMS Bellona og de franske jagerene Le Terrible og Le Malin.
Kilde: Aftepostens Aftennummer, Mandag 27.mai 1946.

Bildet er sannsynligvis tatt ved denne anledningen, og viser HMS Bellona, med en av de franske jagerene i bakgrunnen.

Espen Arnestad
30. okt. 2014

1

Herlig å se igjen. Jeg var der hver sommer fra jeg var 6 til 13. Første årene på Vangen, senere på "Rabben" (Solrabben)...og hvem husker ikke loftstrappa, der man måtte sitte i mørket hvis man hadde bråket etter sengetid. Det siste året var jeg egentlig for gammel, men jeg ("Gullet") og "Musa" som begge hadde vært der i mange somre og kjente alle hemmeligheter, fikk status som "hjelpeonkler" og halp til med å holde ro og orden og fikk være lengre oppe :-) Herlige minner !

Gunnar Trondrud
30. okt. 2014

3

Myreng 71-27 ref. Elverum bygdebok, Bind 6

Daniel Liebak
30. okt. 2014

1

Tack för din kommentar!

Nordiska museet
30. okt. 2014

2

Takk for henvendelsen

Vestfoldmuseene IKS
30. okt. 2014

2

Dette var den første gården Alf Prøysen fikk jobb på, og den storgården som plassen Prøysen hørte inn under. Fra Norsk biografisk leksikon: "Plassen Prøysen lå idyllisk nok langs Præstvægen på Rudshøgda, men tilhørte gården Hjelmstad og var husmannsplass på oppsigelse. Da Alf Olafsen [Prøysen] ble født, hadde familien allerede to døtre, Marie og Margit, i tillegg til Olaf Evensen, som vokste opp som sønn i huset. Familien disponerte 10 mål jord, til dels utmark, og hadde beiterett i skogen. Faren hadde arbeidsplikt på gården i sommerhalvåret mot 50 øre dagen og drog på tømmerhogst om vinteren".

Ericson, Anders
30. okt. 2014

1

Stad: Lykkjom, Sødorp, Nord-Fron.
Fotograf: Mabel Hage.
Det er far min og bestemor mi som er avbilda.

Paul Henrik Hage
29. okt. 2014

1

Dette er bilde av Knut Kristiansen. Han jobbet også på Astoria. Senere drev han Herredsvang og Kampeseter i Skåbu

Ragnhild Jensen
29. okt. 2014

1

Fjellgata nr.16 & 18

Christin Borge Johansen
29. okt. 2014

1

Damen midt på bildet er temmelig sikkert "tante Åse, Åse Rise (Riise?).Hun var bestyrer av Barnehagen.

Tom Resvoll-Holmsen
29. okt. 2014

5