Jeg tror ikke dette bildet er fra Bergen. Det er min tidligere kollega, postkonsulent Petter Gandrud. Bildet er tatt ved åpningen av nye Stavanger postkontor i 1972?

Olav Sevland
19. apr. 2014

1

Granly som var administrasjonsbygning for bergverket ble i 1948 kjøpt av Elvin Normann f. 12/08-1872. Han var eksentrisk, rik og bosatt i Syd-Afrika.

Normann solgte samme år Granly videre til Rakel Sveen.

Kan disse to Normann være i slekt?

Gunnar Sveen
19. apr. 2014

1


Og i Kulpen lenger ned hadde vi også gleden av sanda fra Vaskeriet. Det var den ideelle badeplass - ikke noe behov for organisert svømmeundervisning på Grua - det klarte vi selv.


Gunnar Sveen
19. apr. 2014

2

dette er Nyheim grd nr 72 br 7/12

jens erik kjønsø
18. apr. 2014

1

Eilif Peterssen (EP) har tegnet «Ormen lange», ikke Halvdan Egedius.

Jesper Lauridsen
18. apr. 2014

1

Heller ikke denne er af Halvdan Egedius, men Eilif Peterssen = EP.

Jesper Lauridsen
18. apr. 2014

1

Tegningen er udført af Eilif Peterssen. Signaturen i venstre hjørne er EP.

Jesper Lauridsen
18. apr. 2014

1

Børsøya

Jonny Gaute Fjukstad
18. apr. 2014

1

Den mørke bygningen til venstre for brua het Brustua ( Bergereie). Altså en husmannsplass under Berger.

Synnøve Østerhagen
18. apr. 2014

3

Flyger Kjell Tvedt tv.i samtale med Group Captain Douglas "Zulu" Morris , sjef for 132 Wing, th.

Pål Næss
18. apr. 2014

5

vi har funnet akkurat lik bilen bak på et jorde i halden denne uken med metalldetektor. hjulene sitter også på den og er i omtrent samme stand

Atle Aalerud
18. apr. 2014

1

Her er orginalen :
http://photo.net/photodb/photo?photo_id=9877793&size=lg

Randi Rise
17. apr. 2014

1

St. Chrysanthus und Daria (Bad Münstereifel, Nordrhein-Westfalen), Tyskland

Vidar Iversen
17. apr. 2014

1

Dette er rett utenfor Hadelands glassverk med utsikt nordover mot Nøklebytangen. Tror ikke bryggen het Randsfjord brygge. Avbildet brygge ble flittig brukt av bedriften Hadeland Glassverk.

Synnøve Østerhagen
17. apr. 2014

1

Riktig navn på brua er Kyterud bru.

Synnøve Østerhagen
17. apr. 2014

1

Dette er den første brua over Randselva og navnet er Kyterud bru. Denne ble erstattet av en ny bru i 1937 som heter Randsfjord bru ( tror jeg). Sistnevnte bru er i bruk den dag i dag ( 2014). Området i enden av brua ble/blir på folkemunne kalt "Tråkka".

Synnøve Østerhagen
17. apr. 2014

1

Søskenparet Kjerstina og Ole Tangmoen. Det var slik at de måtte ta eldhuset i bruk som bolig etter at stua de bodde i måtte hastverks-rives da elva Folla gikk over sine bredder under flommen i 1934.

Reidar Oddløkken
17. apr. 2014

Dette er ikke af Halvdan Egedius, men Eilif Peterssen. Signaturen er EP.

Jesper Lauridsen
17. apr. 2014

1

Min bestemor har en sånn "pistol" med årstall 1917, alle jeg har funnet på nett heter 1918. Er den mer sjelden enn andre fra 1918. Og hva betyr de symbolene under London & Birmingham

Henning Olsen
17. apr. 2014

1

Eg har bilder av skap til Skrinde

Hans Skrinde
17. apr. 2014

1

Dette er Kampesæter Hotell i Skåbu rundt 1901.
Hotellvert og gårdbruker Ole Tostenssønn (Vorkin) Ulen, gift med odelsjenten Mari Erlandsdatter Kampesæter.

Gunvor Sæther Brække
17. apr. 2014

1

Oscar Mathisen mod.

arnfinn myrholen
17. apr. 2014

1

Hei! Under arbeid med hæl og såle var det nødvendig å ha flere slags rasper og filer, grovere og finere hugget. Mange skomakere laget raspene sine selv. Snittet ble da svært grovt og ujevnt...... Se for flere opplysninger side 137 til 141 i boken: Det gamle skomakeri

Heine Iversen
17. apr. 2014

2