Fabrikken produserte blant annet motorsager.

Arne Andersen
20. okt. 2014

Det står uttrykkelig på vekta at den er godkjent for 100 g til 10 kg! 1000 kg er ett tonn. Både vekt og bord ville knekke under ei slik last, om en ellers kunne få plassert den.

Arne Andersen
20. okt. 2014

1

Antagelig ei maljetang. Til å sette maljer i hull.

Arne Andersen
20. okt. 2014

1

Før en fikk elektronisk apparatur, kunne lyd studeres ved hjelp av en spesiell gassbrenner, roterende speil og fotografi. Gassen ble regulert av en membran, som ble satt i svingninger av lyden. Det roterende speilet virket som et stroboskop, slik at det ble mulig å oppfatte raske endringer i flammen.
På bildet er flammene jevnhøye, og fordelt med jevne mellomrom. Det viser en enkelt, ren tone.

Arne Andersen
20. okt. 2014

1

Lovleg fra 100 g til 10 kg

Arne Andersen
20. okt. 2014

1

Den svenske geologen Gerhard de Geer ledet sommeren 1908 en vitenskapelig ekspedisjon til Svalbard med den svenske kanonbåten HMS Svensksund. 1.juli 1908 grunnstøtte denne i Lofoten.
Kilde: Tidningen Kalmar 3. juli 1908.

Espen Arnestad
20. okt. 2014

1

Den svenske geologen Gerhard de Geer ledet sommeren 1908 en vitenskapelig ekspedisjon til Svalbard med den svenske kanonbåten HMS Svensksund. 1.juli 1908 grunnstøtte denne i Lofoten.
Kilde: Tidningen Kalmar 3. juli 1908.

Espen Arnestad
20. okt. 2014

1

Jeg sov i en slik brakke. Hver kveld skulle vi fyre opp i ovnen. Vi var unge, og dårlige på opptenning. Så vi brukte generøse mengder med diesel. Min kamerat var engstelig for at flammen fra ovnen ville følge strålen tilbake i dieseldunken, slik at vi alle ville bli flammenes rov. Derfor sto han på trygg avstand, og dynket hele veggen ned med diesel, som brant lystig i nattens mørke. Akkurat der og da var det lite brakken kunne gi oss av ly og trøst.

Gunnar
20. okt. 2014

En presstørrer består av en gummiblære i en tank. Tøyet legges i blæra, og vannet presses ut av vanntrykk i den ytre tanken, som er koblet til vannkrana.
Presstørrer ble erstattet av frittstående sentrifuger, før sentrifuge ble en fast del av vaskemaskinen.

Arne Andersen
20. okt. 2014

1

Minner om en pussekloss. Ofte brukt sammen med sandpapir.

Arne Andersen
20. okt. 2014

1

Et slikt stativ med to armer brukes ofte til buretter.

Arne Andersen
20. okt. 2014

1

Dette har ikke med destillasjon å gjøre. Det handler om ekstraksjon. Tror det korrekte navnet er perkolator.
Poenget er at løsemiddelet skal sildre (perkolere) gjennom materialet. Bruken av apparatet er korrekt beskrevet.

Arne Andersen
20. okt. 2014

1

Den øverste er en automatburette. Den skal ha en flaske med slipt hals, som den nedre delen passer til, og en "pumpeballong". Buretten fylles "automatisk" ved at en pumper luft inn i flasken. Væsken stiger da i et rør på baksiden, og fyller buretten. Når en slipper opp trykket, faller væsken i det bakre røret, og suger med seg eventuelt overskudd, slik at buretten blir nullstilt.

Arne Andersen
20. okt. 2014

1

En slags harv med roterende "tinner"

Arne Andersen
20. okt. 2014

1

Til venstre en slags harv med roterende "tinner" til høyre en hakkelsemaskin. Den siste ble brukt til å hakke halm.

Arne Andersen
20. okt. 2014

1

Potetopptaker

Arne Andersen
20. okt. 2014

1

Vinsj. Del til en kran? Eventuelt til fløtingsanlegg?

Arne Andersen
20. okt. 2014

1

Løpehjul til francisturbin

Arne Andersen
20. okt. 2014

1

Løpehjul til en francisturbin.

Arne Andersen
20. okt. 2014

1

Potetopptaker. Gaflene slenger poteten mot den hengende rista. Potetene må plukkes for hånd etter at maskinen har fått dem opp av jorda. Ser ut til at maskinen skal trekkes av to hester.

Arne Andersen
20. okt. 2014

1

Elektrisk drevet vinsj. Kan være maskineriet til en kran?

Arne Andersen
20. okt. 2014

1

Krankrok for tunge løft

Arne Andersen
20. okt. 2014

1

Ruller for transportbånd

Arne Andersen
20. okt. 2014

1

Museet takkar så mykje for kommentaren. Gjennom brukarane sine kommentarar og kunnskapsdeling vert den kunnskapen vi har om kvar gjenstand større og bedre.

Ingrid Berger, NFM
20. okt. 2014

2

Utvik, Nordfjord
http://www.nrk.no/sf/leksikon/index.php/Britannia_Hotel

Jon Idar Hilde
20. okt. 2014

1

Lillehammer turisthotel

Vidar Iversen
19. okt. 2014

1

Foto fra Nordre gt

Trond Bremseth
19. okt. 2014

1