Digitalt Museum Digitalt Museum

Utstillinger

Vis oversikt Vis detalj

 

Side av 3

Neste

Fra sverd til stridsvogn • 113 objekter

Fra sverd til stridsvogn – Hedmarks militære historie gjennom 1000 år. Glomdalsmuseets militærhistoriske utstilling gir en historisk oversikt over militærhistorien og krigshistorien i Hedmark. Hovedfokus er på etableringen av hæren i 1628 og fram til i dag.

08. sep. 2012 — 08. sep. 2032  

Norsk kulturråd • 1 objekt

Kulturrådet har fått tildelt en serie på syv sirkulære malerier samt en mindre installasjon av den dansk-norske kunstneren Sara Christensen til møteromsavdelingen i det nye bygget i Mølleparken 2. Samlingen befinner seg i henholdsvis trappeløpet på vei opp og i de ulike møterommene. Arbeidene til Kulturrådet er preget av Christensens karakteristiske lek med visuelle virkemidler og tvetydelige poenger. Sirlig sammentråklede lommetørkler er påført anonymiserte meldinger, men istedet for trusler, finner vi sosiale fraser som “vi ses snart” og “jeg ringer tilbake i morgen” osv. På denne måten synliggjøres tomheten i frasene, og framstår mer som øvelser i kunsten å avvise på en hyggelig måte. Plassert i denne sammenhengen er det nærliggende å trekke parallellen til sider ved Kulturrådets virksomhet, bl.a. kontakten med søkerne – i dette tilfelle kunstnerne - som fra deres side kan fortone seg som en desperat kamp om oppmerksomhet og et ubesvart ønske om evig vennskap.

01. okt. 2013 — 01. okt. 2014  

Armeens Depot • 6 objekter

01. mai 2011 — 01. juli 2014  

Christian Frederik monumentet på Eidsvol... • 1 objekt

Monumentet er regjeringens gave til Stortinget i forbindelse med Grunnlovens 200-årsjubileum.

13. apr. 2012 — 19. juni 2014  

Krag-Petersson geværet • 32 objekter

Krag-Peresson geværet i samlingene ved Forsvarets museer. “Geværet alle har hørt om, men ingen har sett” blir noen ganger brukt som gjetor om dette geværet. Vist ble det ike produsert så mange av dem. Det gjør dem i seg selv uvanlige. Forsvaret var flinke til å avhende gamle våpen ved innføringen av Krag Jørgensen geværet rundt forrige århundreskifte. De fleste Krag Petersson ble nok solgt i den prosessen. Restbeholdningen ble overført Hovedarsenalet i mellomkringsårene. Denne beholdningen danner grunnlaget for vår beholdning. Og for å gjøre våpentypen mer kjent, og for å vise at våpentypen finnes, presenterer vi her vår samling av dette for mange så ukjente geværet.

11. nov. 2013 — 09. juni 2014  

Statsarkivet i Bergen • 3 objekter

01. nov. 2009 — 16. sep. 2013  

Lutvann Leir • 1 objekt

01. okt. 2012 — 31. juli 2013  

Bioforsk, Ås - Fellesbygget • 1 objekt

01. nov. 2011 — 01. sep. 2012  

Kilden teater og konserthus • 4 objekter

01. jan. 2006 — 01. juli 2012  

Linerud krigsskole • 1 objekt

01. mars 2012 — 01. juni 2012  

Samiske bilder • 41 objekter

Norsk Folkemuseums billedsamling har flere tusen bilder av samer eller samiske steder. Noen av dem vises i utstillingen «Samiske bilder» som museet åpnet på Samefolkets dag 6. februar 2012.

06. feb. 2012 — 30. apr. 2012  

Vadsø ungdomssenter • 1 objekt

19. aug. 2009 — 19. jan. 2012  

Slem gutt? Bastøy skolehjem 1900-1953 • 32 objekter

Dokumentasjonsbilder fra utstillingen ”Slem gutt? Bastøy skolehjem 1900-1953” på Norsk Folkemuseum. Utstillingen stod i perioden 15.12.2010 til 31.12.2011.

15. des. 2010 — 31. des. 2011  

Senter for nordlige folk/ Davvi Álbmogii... • 2 objekter

Senter for nordlige folk har som formål å utvikle, ivareta og fremme urfolkskulturer, med særlig vekt på nordlige folks kulturer. Institusjonen er et kompetansesenter for samisk språk, historie og kultur, og har satt seg som mål å fungere som en sentral fagpolitisk og kulturell enhet innen samiske spørsmål, der hovedvekten vil være knyttet opp mot sjøsamiske utfordringer.

26. feb. 2008 — 01. des. 2011  

Tønsberg Akutt • 9 objekter

11. nov. 2010 — 12. okt. 2011  

Magnormoen Kontrollstasjon • 2 objekter

Billedkunstner Johan Urban Bergquist har levert to verk til Magnormoen kontrollstasjon: et større veggmaleri i kontrollhallen samt et mindre veggarbeid i venterommet. I tillegg til å inneholde kontrollhaller for kjøretøy, er dette bygget både en grense-stasjon og en informasjonsinstans, slik at den for enkelte mennesker vil kunne være det første møtet med norsk Tollvesen. Kontrollstasjonen oppføres på et grensepunkt som er spesielt kjent for å samarbeide på tvers av landegrenser.

28. sep. 2010 — 01. sep. 2011  

Steinkjer tinghus - utvidelse • 4 objekter

Et Tinghus er et offentlig rom ladet med en rekke sterke motsetninger. Her befinner mennesker seg ofte i en presset situasjon; mennesker som står på hver sin side av loven, og som i en sak skal konfronteres med en virkelighet som for noen betyr oppklaring, avslutning og rettferdighet, og for andre en skjebneavgjørelse som muligens vil berøre fremtiden og er av deres liv. Dette er mennesker som alle har til felles at de er brukere av tinghuset i en transit-situasjon. I tillegg kommer de menneskene som er regelmessige/faste brukere av rommene.

01. feb. 2009 — 01. juli 2011  

Høgskolen i Vestfold • 11 objekter

Arbeidet med å velge kunst til Høgskolen startet i kunstutvalget i 2006 og sprang ut fra et ønske om å ta pulsen på Høgskolen som en levende institusjon i endring og med en arkitektonisk og menneskelig sammensatt helhet.

01. feb. 2007 — 26. mai 2011  

Still life • 1 objekt

Still life er en frysning av et fraflyttet gjenreisnings hus som ligger langs riksvei 94 mellom Hammerfest og Alta, i Hanselv, Kvalsund kommune.

01. jan. 2011 — 01. mai 2011  

Kystverket Nordland • 1 objekt

Kystverkets rehabiliterte bygg er maritimt, med bakgrunn i kystverkets oppgaver innenfor navigasjon, losing, merker, miljøvern og kystkultur. Christian Bould sitt verk "Vasilla" forsterker dette uttrykket ved å gi en illusjon av å være en bølge innendørs. Verket er plasserti kantinen og er omgitt av hav på alle kanter. Symbolsk setter verket en stilisering av en bølge i sitt visuelle uttrykk.

01. jan. 2008 — 01. apr. 2011  

Høgskolen i Ålesund • 1 objekt

Høgskolen i Ålesund utdanner bl. a. nautikere og maskinister i den maritime delen, og teknikere innen bygg og anlegg, automatisering, elkraft og maskinteknikk. Kunstutvalget ser for seg at et kunstprosjekt i foajeen kan bidra til å gi bygningen en klarere identitet på linje med andre nyere bygninger ved høgskolen. Etter rehabiliteringen har ikke foajeen fungert slik man hadde ønsket seg. Tidligere sofagrupper og lenestoler ble erstattet med en installasjon av sitteelementer i hard plast. Sitteinstallasjonen skulle bidra til å etablere et sosialt rom, men fungerte ikke etter planen. Installasjonen er nå blitt fjernet. Kunstutvalget ser for seg at kunst i dette rommet kan være med på å snu brukstrenden, og gjøre dette til et levende rom. Utvalget har også plassert noen av bildene andre steder i bygget. Dette for å skape sammenheng og dynamikk mellom foajeen og den øvrige bygningsmassen. Vi kan kalle det ekkoer eller påminnelser. Kunsten som plasseres utenom hovedrommet skal oppfattes i en viss sammenheng med prosjektet i foajeen.

30. jan. 2008 — 01. jan. 2011  

Solbakken barne ungdoms og familiesenter... • 14 objekter

Solbakken er et barne ungdoms og familiehjem for barn i alderen 0 - 15 år. Det er seks heldøgnsplasser for barn i alderen 0 - 15 år, og to familieleiligheter for foreldre med barn fra 0 - 3 år. I valg av kunst til Solbakken barne- og familiehjem er det viktig at det i tillegg til de som jobber her, er barn som er brukere av stedet. Kunsten bør ha et språk og et uttrykk som kan appellere til barn. Jenny-Marie Johnsen arbeider med foto og digitale medier og Vigdis Fjellheim arbeider med maleri. De begge har til felles at de vektlegger farger og bruker farge som en positiv energikilde.

01. feb. 2008 — 31. des. 2010  

Nordnorsk kunstmuseum, Tromsø • 4 objekter

Kunstprosjektet "Meddelser til de ankommende" i Tromsø omfatter fire skulpturer av Thomas Nordström og Annika Oskarsson. En av skulpturene er plassert utenfor Nordnorsk kunstmuseum, mens de tre andre er plassert ved ulike ankomststeder til Tromsø, blandt annet ved havneterminalen, bybrua og lufthavnen. De er tenkt til "å vise vei" til Nordnorsk Kunstmuseum. De fire verkene utgjør en helhet, samtidig som de kan oppfattes som selvstendige verk.

01. jan. 2006 — 31. des. 2009  

Lenke til bruk på Wikipedia
 

Side av 3

Neste

© KulturIT

Vennligst vent...